นอนกรน ทำสมองเสื่อม

นอนกรน ทำสมองเสื่อม
คุณภาพชีวิต
เหตุออกซิเจนลดลง ทำเซลล์สมองตาย

ปัญหาการนอนกรนและหยุดหายใจระหว่างหลับนั้นมีความสัมพันธ์กับการหดตัวลงไปของสมองส่วนที่ใช้เก็บความจำ

“ผลการวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่าปัญหาเรื่องการหายใจผิดปกติระหว่างนอนหลับนั้นอาจนำไปสู่ความเสียหายที่สมองและมีผลต่อความจำและการใช้ความคิด”

สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนกรนนั้นมักจะมีปัญหาเรื่องการหยุดหายใจระหว่างหลับทำให้หลับๆ ตื่นๆ อยู่บ่อยระหว่างคืน และมักทำให้มีอาการอ่อนเพลียเรื้อรังในเวลากลางวัน นอกจากนี้แล้วยังทำให้มีปัญหาเรื่องความจำและการตั้งใจจดจ่อตามมาอีกด้วย โดยก่อนหน้านี้มีผลการวิจัยออกมาว่าการนอนกรนนั้นมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเป็นหลอดเลือดสมองแตก โรคหัวใจ และโรคเบาหวานที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ

สำหรับการวิจัยล่าสุดโดยมหาวิทยาลัยยูซีแอลเอนั้นทีมนักวิจัยได้ใช้เครื่องสแกนสมองคอมพิวเตอร์เอ็มอาร์ไอในการตรวจสอบลักษณะสมองของคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนกรนโดยได้มุ่งการศึกษาไปที่สมองส่วน mammillary bodies

ผลการวิเคราะห์พบว่า 20 เปอร์เซ็นตของคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนกรนทั้งหมด 43 คน มีสมองส่วน mammillary bodies เล็กกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องการนอนกรนที่ศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 66 คน

ส่วนสาเหตุที่การนอนกรนอาจเป็นต้นเหตุของการหดตัวของสมองส่วนที่ใช้เก็บความจำนั้น อาจจะเป็นผลของปริมาณออกซิเจนที่ลดลงไปซ้ำแล้วซ้ำอีกในระหว่างการนอนหลับก็ได้เพราะการขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองระหว่างนอนนั้นอาจทำให้เซลล์สมองตายได้

นอกจากนี้แล้วการที่การวิจัยนี้พบว่าแม้คนไข้โรคนอนกรนจะได้รับการรักษาจนหายแล้วแต่ปัญหาที่สมองส่วนความจำยังคงมีอยู่ต่อไปแสดงให้เห็นว่าผลของการนอนกรนต่อสมองนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะคงอยู่ต่อไปในระยะยาว และขนาดสมองส่วน mammillary bodies ที่หดลงไปบ่งชี้ถึงว่าคนไข้มีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีผลต่อจำนวนเซลล์สมองที่เสียหรือว่าตายไป

“ผลการศึกษาครั้งนี้มีความสำคัญมากเพราะว่าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องสมองเสื่อมจากสาเหตุอื่นๆ เป็นต้นว่า การติดแอลกอฮอล์ โรคอัลไซเมอร์ ก็มีสัญญาการหดตัวของสมองส่วน mammillary bodies นี้เช่นกัน”

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *