นอนกรน..ทำร่างกายอ่อนเพลียระหว่างวัน

นอนกรน..ทำร่างกายอ่อนเพลียระหว่างวัน
• คุณภาพชีวิต
ชี้ หัวใจ-ปอดได้รับออกซิเจนน้อย ทำนอนไม่พอ

45% ของผู้ใหญ่จะมีประสบการณ์ในการนอนกรนเป็นครั้งคราว แต่มีถึง 25% อาจมีภาวะนอนกรนเป็นประจำ ซึ่งพบได้บ่อยในเพศชาย น้ำหนักมาก (อ้วน) และเมื่อมีอายุมากขึ้น (อาการนอนกรนมักรุนแรงมากขึ้นเวลานอนหงาย)

สาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดการนอนกรน (Snoring)

เสียงรบกวนจากการกรนเกิดขึ้นเมื่อมีการขวางทางเดินของอากาศขณะหายใจบริเวณจมูก หรือลำคอ ซึ่งเกิดจากการหย่อนตัวลงหรือเนื้อบริเวณดังกล่าวมีการหย่อนตัวของลิ้นไก่ เพดานอ่อนลิ้น โคนลิ้นจะทำให้เกิดเสียงดังขึ้นขณะหายใจ

นอนกรนสร้างปัญหาหรือไม่

1. ทางสังคม สร้างความรำคาญให้ผู้อื่นที่นอนด้วย

2. ทางด้านสุขภาพ การกรนรบกวนการหลับนอนของผู้กรนเองทำให้หลับไม่สนิท

ในรายที่รุนแรงอาจพบปัญหาด้านสุขภาพที่รุนแรงมากมาย เมื่อเกิดการนอนกรนเสียงดังมากอาจมีการหยุดหายใจจากการอุดตันของทางเดินหายใจส่วนบนเป็นพักๆ ถ้ามีการหยุดหายใจแต่ละครั้งนานกว่า 10 วินาที และเกินกว่า 5 ครั้งต่อ ชม. (Obstructive sleep spnea) เมื่อมีการหยุดหายใจนานๆ หรือมีความถี่สูงจะทำให้รับออกซิเจนในเลือดต่ำลง สมอง หัวใจและปอดได้รับออกซิเจนลดลง ร่างกายพยายามที่จะปรับสภาพโดยกระตุ้นให้ตื่นจากการนอน ทำให้เกิดภาวะหลับๆ ตื่นๆ นอนไม่เพียงพอ ไม่สดชื่นหลังตื่นนอน ง่วงนอนช่วงเวลากลางวัน (Day time sleepiness) เกิดอันตรายในการขับรถ ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ความดันโลหิตสูงหรือหัวใจโตได้

การตรวจวินิจฉัย

1. ตรวจทางหู คอ จมูก หรือตรงทางเดินหายใจส่วนบนที่อาจมีปัญหา คือ

1.1 การอุดตันในโพรงจมูก เป็นสันจมูกคด เนื้อเยื่อในโพรงจมูกบวม
1.2 เนื้อเยื่อของเพดานอ่อนและลิ้นไก่หย่อน
1.3 เนื้อเยื่อบริเวณลำคอมากเกิน ทอนซิลโต ต่อมอะดินอยโต
1.4 กล้ามเนื้อของลิ้น และคอหย่อน

2. การตรวจการนอน (sleep test)

3. การตรวจโคนกล่องเสียง เพื่อดูพยาธิสภาพของกล่องเสียงที่เปลี่ยนแปลงขณะหายใจ

การดูแลรักษา

1. ดูแลสุขภาพทั่วไป

1.1 ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย
1.2 หลีกเลี่ยงยากล่อมประสาท ยานอนหลับ
1.3 หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ งดอาหารมื้อหนักก่อนนอน
1.4 นอนตะแคง

2. ใช้คลื่นความถี่วิทยุ ในการลดขนาดเนื้อเยื่อ (Radiofrequency volume reduction)

3. การผ่าตัด บริเวณเพดานอ่อน ลิ้นไก่ และผนังคอ (uvulopalatopharyngoplasty;UPPP)
อาจใช้เลเซอร์ในการผ่าตัด (Laser assisted uvulopalatopharyngoplasty)

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *