นวัตกรรมการตลาด

นวัตกรรมการตลาด

เร็วๆนี้ มีพ่อค้าหัวใสคนหนึ่ง เกิดแนวคิดรูปแบบการบริการใหม่ เสนอให้กับพ่อแม่ที่คลอดลูก โดยการขายข้าวสารบรรจุในถุงที่พิมพ์ภาพของเด็กแรกเกิด พร้อมทั้งเขียนข้อมูลสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก ไม่ว่าจะเป็น วัน เวลา สถานที่เกิด น้ำหนักแรกคลอด ตลอดจนถึง เพศ และ ชื่อ นอกเหนือจากนี้ เพื่อให้เกิดการสัมผัสที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด ก็จะบรรจุข้าวสารเท่ากับน้ำหนักของเด็ก จากนั้น ก็บริการส่งถุงข้าวสารดังกล่าวไปถึงบ้านญาติทุกคน

โดยบริการนี้ ญาติทั้งหลายต่างได้เห็นหน้าตาของสมาชิกของตระกูลคนใหม่ รับรู้ข่าวสารข้อมูลอย่างรวดเร็วและครบถ้วน อีกทั้งเมื่อได้ถือถุงข้าวที่มีน้ำหนักเท่ากับตัวเด็ก ก็จะมีความรู้สึกเสมือนได้อุ้มสมาชิกคนใหม่จริงๆ ในมุมของตัวพ่อ-แม่เอง ก็ไม่ต้องอุ้มลูกตระเวนไปตามบ้านญาติ ประหยัดทั้งเวลา และค่าเดินทาง

สรุปได้ว่า นี่เป็นสถานการณ์ ชนะ-ชนะ (Win-Win) อย่างแท้จริง เพราะ พ่อแม่ก็ไม่เสียเวลาทำมาหากิน ญาติพี่น้องก็ได้รับรู้เรื่องราว พ่อค้าข้าวก็ได้ขายของ ธุรกิจถุงข้าวของขวัญจึงเฟื่องฟู เป็นที่นิยมอย่างยิ่งในเวลานี้

ประเทศญี่ปุ่นในอดีตนั้น สินค้า Consumer ที่จะใช้เป็นของขวัญให้กันได้ก็ดูเหมือนจะมีแต่ สบู่ก้อนที่ประดิษฐ์เป็นรูปร่างต่างๆนานา ห่อเป็นของขวัญสวยงาม ส่วนข้าวสารนั้น เป็นสินค้าจำเป็นที่แต่ละครัวเรือนต่างหาซื้อมากินกันเอง แต่มาวันหนึ่ง พ่อค้าข้าวหัวใส ก็คิดนวัตกรรมในการเปิดตลาดใหม่ให้กับธุรกิจค้าข้าว คือตลาดของขวัญ โดยเปลี่ยนวัฒนธรรมการแนะนำสมาชิกใหม่ในครอบครัวได้อย่างแนบเนียน

พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสถึงการเกิดขึ้นและดับไปของสรรพสิ่งทั้งมวลในโลกนี้ว่า สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้น ล้วนแล้วแต่มีเหตุ ปัจจัยและเงื่อนไข ด้วยกันทั้งสิ้น อยากจะบันดาลสิ่งใดให้เกิดขึ้น ก็สร้างเหตุ หาปัจจัย กำหนดเงื่อนไขที่ถูกต้อง ผลก็บังเกิดตามที่ปรารถนา อยากเปลี่ยนผล ก็หาเหตุ ปรับปัจจัย สร้างเงื่อนไขใหม่ การมีสมาชิกใหม่ของตระกูลนั้นเป็นเหตุ การขายข้าวเป็นปัจจัย ความเร่งรีบเป็นเงื่อนไข เมื่อมีเหตุ ปัจจัยและเงื่อนไขครบถ้วน พ่อค้าข้าวก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม

เราลองย้อนเวลากลับไปดู ถ้าเรื่องนี้คิดโดยพ่อค้าน้ำตาล ก็เพียงเปลี่ยนปัจจัย จากข้าว มาเป็นน้ำตาล ความสำเร็จก็เป็นของพ่อค้าน้ำตาล หรือในทางกลับกัน แม้มีเหตุ และปัจจัยเกิดขึ้นแล้ว แต่ขาดเงื่อนไขในเรื่องของเวลา คือไม่ใช่เป็นยุคโลกาภิวัตน์ที่ทุกอย่างต้องเร่งรีบ ความคิดนี้ก็คงไม่สัมฤทธิ์ผล การมองทุกอย่างตามความเป็นจริง การรู้ และเข้าใจในวัฏจักรของการเกิด การตั้งอยู่ และการดับไปของสรรพสิ่งคือสมรรถนะสำคัญของการสร้างนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่

ที่มา :www.businessthai.co.th

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *