นวด-สปาไทยในรั้ว ‘สวนสุนันทา’

นวด-สปาไทยในรั้ว “สวนสุนันทา”

ศูนย์สุขภาพแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับผู้หลงใหลในศาสตร์ของการรักษาสุขภาพแบบไทยๆ ที่เน้นเรื่องการป้องกันและเน้นการรักษาด้วยวิธีผสมผสานจากธรรมชาติ โดยใช้ยาสมุนไพร และบริการนวดแผนไทยผ่อนคลาย ที่จะเป็นทางเลือกหนึ่งให้คนรักสุขภาพได้ใช้บริการ

สำหรับความเป็นมาตลอดจนการให้บริการของศูนย์นั้น ดร.รัตนา ปานเรียนแสน ผู้จัดการศูนย์สุขภาพแพทย์แผนไทยประยุกต์ มรภ.สวนสุนันทา อธิบายให้ฟังว่า ศูนย์นี้เปิดมากว่า 4 ปี เพื่อรองรับการศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หลักสูตรนี้จะมีการเรียนแบบองค์รวม ทุกอย่างจึงถูกรวบรวมไว้ที่ศูนย์แห่งนี้ทั้งด้านการตรวจ วินิจฉัยโรคห้องจ่ายยา ห้องนวดแผนไทย นวดประยุกต์ นวดประคบ และนวดฝ่าเท้า ทำให้ที่นี่เป็นเสมือนศูนย์การเรียนรู้ และสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา นอกจากนั้น ยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการด้านสุขภาพนี้อีกด้วย

ภายในศูนย์จะแบ่งเป็น 2 แผนก คือ แผนกการรักษา ที่จะเน้นในส่วนของการตรวจวินิจฉัยโรค การตรวจรักษา และอีกส่วนคือแผนกการส่งเสริมสุขภาพ ที่เน้นบริการด้านสุขภาพทั้งการนวดแผนไทย นวดสุขภาพส่งเสริมความงาม ซึ่งผู้ที่มาใช้บริการส่วนใหญ่จะนิยมรับการรักษาในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพ ความงาม

อย่างไรก็ตาม มีหลายรายที่เมื่อนวดไปแล้ว พบมีปัญหาด้านสุขภาพก็ต้องจะส่งต่อมาที่แผนกการักษา และหมอจะตรวจวินิจฉัย จ่ายยาให้ แต่หากเป็นโรคที่เกิดจากการเจ็บป่วย เนื่องจากสมดุลในร่างกายไม่เป็นปกติ เช่น ปวดหัวไมเกรน ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นประสาท ที่อาจส่งผลให้เป็นอัมพาต ก็จะแนะนำให้ใช้การรักษาโดยหลักแพทย์แผนไทย ซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการได้ อีกทั้งยังมีตัวยาที่ทางศูนย์ฯ ได้ผลิตขึ้นและเป็นยาที่มีคุณภาพ คือยาริดสีดวงทวาร ยาสตรี ที่ใช้ได้ดีกับสตรีหลังการคลอด และยาสามัญประจำบ้านทั่วไป 27 ขนาน

เรียนรู้งาน ฝึกประสบการณ์ แพทย์แผนไทย

ดร.รัตนา อธิบายต่อว่า ที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่ให้การรักษาเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาฝึกงาน หาประสบการณ์โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.มาจากสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ต้องลงฝึกงานในปีสุดท้าย และ 2.นักศึกษาทั่วไปที่แสดงความสนใจเข้ามาฝึกงานเช่นกัน

“เราจะดูเด็กว่ามีความถนัดในด้านไหน ก็จะให้ไปฝึกในด้านนั้น เพราะภายในศูนย์ฯ นี้มีงานหลายแผนก ซึ่งนักศึกษาจะได้เข้ามาอยู่ในระบบเหมือนอย่างการฝึกในสถานพยาบาลจริง ต้องเรียนรู้ในทุกอย่าง ถึงแม้บางคนจะไม่ได้มาฝึกในการนวด การรักษา ก็จะรู้ระบบการทำงานทุกอย่างเช่นกัน ในส่วนของการฝึกงานการนวดนั้นแต่ละรุ่นจะรับได้เพียงแค่ 4-5 คน เพราะผู้ควบคุมดูแลนั้นต้องควบคุมเด็กอย่างใกล้ชิดเป็นรายคน ซึ่งมีหมอประจำ 3 คน มีอาจารย์ที่จบด้านนี้โดยตรงเพียง 4 คน และการนวดนั้นเป็นการรักษาที่เกี่ยวข้องกับเส้นประสาท ฉะนั้นต้องมีการควบคุมอย่างใกล้ชิด จึงมีข้อจำกัดในการรับเด็กฝึกงานแต่ละครั้ง”

“ในส่วนการให้บริการนั้นจะแบ่งเป็นสัดส่วน หากผู้ใช้บริการสมัครใจที่จะให้นักศึกษาที่ฝึกงานนวดเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้แก่เด็กที่มารับการฝึกงานทางศูนย์ฯ ก็จะให้บริการฟรี เป็นการให้เด็กเรียนรู้การนวดจากสถานการณ์จริง แต่กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการประจำก็จะอยู่อีกส่วนหนึ่ง เพื่อต้องการให้ผู้มาใช้บริการมีความเป็นส่วนตัวที่สุด” ดร.รัตนา อธิบาย

ลดอ้วน ปัญหายอดฮิตนักศึกษา

หากกล่าวถึงผู้ใช้บริการด้านสุขภาพนั้น ผจก.ศูนย์ ยังบอกอีกว่า ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ ผู้ปกครอง และบุคลากรภายใน ที่จะมาใช้บริการการนวดผ่อนคลาย นวดผ่าเท้า นวดสปา ส่วนนักศึกษาจะใช้บริการน้อย แต่เรื่องหนึ่งที่นักศึกษาเข้ามาหา และขอคำปรึกษามากที่สุดคือเรื่องของการดูแลรูปร่าง การต้องการลดความอ้วน เนื่องจากที่นี่ใช้การรักษาโดยใช้สมุนไพร ทำให้ตัวยามีราคาถูก กว่าท้องตลาด อีกทั้งยังมีเภสัชกรดูแลซึ่งเพิ่มความมั่นใจแก่นักศึกษาที่เข้ามารับการปรึกษา ทำให้อนาคตอันใกล้นี้ จะมีการเปิดหลักสูตรการความคุมน้ำหนัก ให้คำปรึกษาการลดน้ำหนัก การใช้ยาโดยเภสัชกรโดยตรง เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และมีความเข้าใจเรื่องการใช้ยาเพิ่มมากขึ้น อีกอย่างก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารู้จักศูนย์ฯ แห่งนี้เพิ่มมากขึ้น เพราะจริงๆ แล้วในส่วนของราคานั้นสำหรับนักศึกษา บุคคลากรภายในก็มีส่วนลดให้ถึง 20%

“นอกจากมีการบริการด้านสุขภาพแล้วนั้นที่นี่ยังเป็นแหล่งส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยไว้ในด้านของพิธีการต่างๆ แบบไทยทั้งพิธีหมั้น แต่งงานแบบไทย ซึ่งเราจะมีชุดพิธีต่างๆ ให้เช่าทั้งอุปกรณ์และสถานที่ เพื่อความสะดวกสบายของผู้ที่นิยมพิธีการแบบไทยๆ ที่จะเป็นการอนุรักษ์ให้คงอยู่ไว้ต่อไป”

ฝีมือดี มีโอกาสรุ่ง

มาถึงตรงนี้ ดร.รัตนา ฝากทิ้งท้ายว่า ในตอนนี้ตลาดแรงงานของผู้ที่จบด้านแพทย์แผนไทยยังมีน้อยมาก ส่วนใหญ่ก็จะเข้าทำงานตามสถานพยาบาล โรงพยาบาลต่างๆ หรือหากบางคนที่มีฝีมือและมีโอกาสได้ต่อยอดความรู้ที่เรียนมาก็สามารถที่จะนำศาสตร์แพทย์แผนไทยมาประกอบเป็นอาชีพส่วนตัวได้อีกเช่นกัน ก็ต้องอยู่ที่ว่ามีความสนใจมากน้อยเพียงใด และหากมีฝีมือดีจริงๆ โอกาสที่ได้ทำงานต่างประเทศก็จะมีตามมาด้วย เพราะต่างประเทศการนวดแผนไทย นวดสปา กำลังได้รับความนิยม และตลาดงานที่นั่นยังต้องการคนฝีมือดีๆ อีกมากมาย

สปาไทยราคาถูกใจกลางมหาวิทยาลัยแห่งนี้ คงเป็นอีกสถานที่หนึ่ง ที่เข้ามาช่วยเพิ่มทางเลือกในการดูแลสุขภาพของผู้คนในยุคปัจจุบัน หากเมื่อยล้ากับการทำงาน ต้องการสถานที่ช่วยผ่อนคลาย สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ ศูนย์สุขภาพแพทย์แผนไทยประยุกต์ มรภ.สวนสุนันทา โทร.0-2244-8980, 0-2243-2240-6 ต่อ 481 เปิดบริการทุกวัน

ที่มา .. ผู้จัดการออนไลน์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *