ธุรกิจ : เส้นทาง ThaiBev เติบใหญ่ในอาเซียน

ธุรกิจ : เส้นทาง ThaiBev เติบใหญ่ในอาเซียน

ด้วยเป้าหมาย การเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มครบวงจรในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน การจะขับเคลื่อนธุรกิจแต่เพียงผู้เดียวจึงเป็นเรื่องยากลำบาก ในวันนี้ “ไทยเบฟเวอเรจ” จึงมุ่งสร้างอาณาจักร พร้อมเครือข่ายพันธมิตร ที่จะร่วมกันผลักดันให้ธุรกิจของไทย แบรนด์สินค้าของไทย ก้าวโด่งดัง และนำรายได้กลับสู่ประเทศ โดยมีจุดหมายแรกเริ่มที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี นั่นเอง

เส้นทางของไทยเบฟบนเวทีเออีซี ถูกจุดประกายในงาน ThaiBev EXPO 2012 แต่เส้นทางไทยเบฟบนเวทีโลก ถูกวางไว้นานนับ 10 ปีโดย “เจริญ สิริวัฒนภักดี” การผนึกกำลังครั้งนี้ จึงกลายเป็นที่มาของงาน ThaiBev EXPO 2012 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในการรวมพันธมิตรทางการค้าของไทยเบฟมาไว้รวมกัน ทั้งคู่ค้า ซัพพลายเออร์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับทุกองค์กรในเครือข่าย

โดย “นายฐาปน สิริวัฒนภักดี” กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด เปิดเผยว่า ไทยเบฟให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ทุกแบรนด์ และสร้างโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ไทยขยายไปทำตลาดทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเบียร์ช้าง สุราแม่โขง , แสงโสม , เบลนด์ 285 รวมถึงแบรนด์ซิงเกิล มอลล์ , วอดก้า , อาร์ทีดี ของอินเวอร์เฮ้าส์ หนึ่งในเครือบริษัทที่ตั้งอยู่ในสกอตแลนด์

ขณะที่การเปิดเออีซี ถือเป็นโอกาสที่แบรนด์ไทยจะได้ขยายธุรกิจ และวันนี้ไทยเบฟ ก็พร้อมที่จะประกาศแนวทางการดำเนินธุรกิจ ในการก้าวออกไปทำตลาดอาเซียนในเชิงรุกมากขึ้น และด้วยประสบการณ์ที่มี เชื่อว่าจะทำให้ไทยเบฟก้าวขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนและในระดับสากลต่อไป โดยการก้าวเดินครั้งนี้ ไม่ใช่จะไปเฉพาะบริษัทในเครือ แต่ต้องการความร่วมมือจากคู่ค้า และเอเยนต์ทั่วประเทศที่มีอยู่กว่า 1.2 พันราย

สร้างจุดแข็ง โตอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจไทยเบฟ แบ่งออกเป็น 4 สายธุรกิจ ได้แก่ สุรา , เบียร์ ,เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหาร โดยรายได้หลักยังคงมาจากกลุ่มสุรา ขณะที่กลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เป็นกลุ่มที่มีการเติบโตมากที่สุด และมีแนวโน้มการขยายตัวต่อเนื่องจากการขยายธุรกิจที่ไม่มีแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทจะมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ต่อธุรกิจไม่มีแอลกอฮอล์ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจให้มากขึ้นด้วย

ภายใต้นโยบาย การสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจ (Strength) ศักยภาพระดับโลก (Supremacy) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) กลยุทธ์ในการผลักดันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ประกอบไปด้วย

1. การพัฒนาสินค้า พร้อมสร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และก้าวสู่การเป็นโกลบัลแบรนด์ จากปัจจุบันที่ไทยเบฟ มีสินค้าจำหน่ายไปกว่า 80 ประเทศทั่วโลก

2. การเพิ่มศักยภาพทางด้านการผลิต เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และการผลิตเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ดีที่สุด จากปัจจุบันที่ไทยเบฟมี 18 โรงงานสุรา 3 โรงเบียร์ 6 โรงงานผลิตเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ 5 โรงงานผลิตสกอตช์วิสกี้ในสกอตแลนด์ และ 1 โรงงานผลิตสุราในจีน และกำลังจะขยายเพิ่มอีก 2โรงงานในจีน

3. การเข้าถึงผู้บริโภค ผ่านช่องทางเข้าสู่ตลาด (Route to Market) ไม่ว่าจะเป็นด้านการกระจายสินค้า การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานหรือโลจิสติกส์ และการนำเสนอผ่านทีมขาย

“สิ่งที่ไทยเบฟดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา คือ การขยายตลาดออกสู่ตลาดต่างประเทศ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้วยการยกระดับสู่ความเป็นพรีเมียม และการปรับรูปแบบบริหารให้เป็นมืออาชีพซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เราคิดและพัฒนาขึ้นเอง เพื่อให้เหมาะกับองค์กรของเรา”

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *