ธุรกิจ : พม่าผ่านร่างก.ม.การลงทุน

ธุรกิจ : พม่าผ่านร่างก.ม.การลงทุน

ในที่สุดรัฐสภาเมียนมาร์ก็มีมติผ่านร่างกฎหมายการลงทุนของต่างชาติฉบับใหม่ที่รอคอยกันมานานเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา (7 ก.ย.) ร่างกฎหมายฉบับนี้ จะเป็นกฎกติกาพื้นฐานสำหรับบริษัทต่างชาติที่มีแผนจะบุกเข้าไปลงทุนในเมียนมาร์ซึ่งเป็นตลาดที่ถูกปิดกั้นมานานนับทศวรรษ แม้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดของร่างกฎหมายดังกล่าว ข่าวระบุว่ามีหลายข้อที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของต่างชาติที่ได้ถูกขจัดออกไป แต่สิทธิประโยชน์บางประการก็น้อยกว่าสิ่งที่นักลงทุนต่างชาติคาดหวังเอาไว้

เจ้าหน้าที่รัฐบาลเมียนมาร์ซึ่งไม่ประสงค์ออกนามเปิดเผยว่า ร่างกฎหมายใหม่นี้จะเปิดโอกาสให้ต่างชาติถือหุ้นถึงครึ่งหรือเกินครึ่งของกิจการร่วมทุน และจะเปิดโอกาสให้ลงทุนในแขนงอุตสาหกรรมที่มีขอบเขตกว้างกว่าร่างกฎหมายฉบับก่อนๆ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ประเด็นสำคัญก็คือ ยังคงต้องรอดูกันต่อไปว่าประธานาธิบดี เต็ง เส่ง ของเมียนมาร์จะลงนามเพื่อให้ร่างกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายโดยสมบูรณ์หรือไม่ เพราะหากมีบางสิ่งที่เขาไม่เห็นด้วยหรือต้องการให้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมก็อาจส่งร่างกฎหมายดังกล่าวคืนกลับให้แก่รัฐสภาที่จะมีการประชุมอีกครั้งในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้

สื่อต่างประเทศระบุว่า ร่างกฎหมายที่เพิ่งผ่านการรับรองจากรัฐสภาเมียนมาร์ฉบับนี้เป็นฉบับที่มีการยืดหยุ่นและเป็นการพบกันครึ่งทางระหว่างฝ่ายที่ต้องการให้มีการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปในเมียนมาร์อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นฝ่ายของประธานาธิบดีเต็ง เส่ง และฝ่ายที่มีแนวคิดอนุรักษนิยมรวมทั้งกลุ่มแกนนำธุรกิจท้องถิ่นที่เกรงว่าการเปิดเสรีประเทศอย่างรวดเร็วเกินไปจะทำให้บริษัทต่างชาติเข้ามาครอบงำเศรษฐกิจของเมียนมาร์

ในส่วนของรายละเอียดที่ข่าวระบุว่ามีการยกออกไปจากร่างกฎหมายฉบับนี้ คือข้อเสนอที่กำหนดมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำสุดของบริษัทร่วมทุนไว้ที่ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือประมาณ 155 ล้านบาท) นักวิเคราะห์กล่าวว่าหากกำหนดเม็ดเงินลงทุนขั้นต่ำไว้เช่นนี้จะทำให้โอกาสในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับต่างชาติตกอยู่กับบริษัทท้องถิ่นรายใหญ่เท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทเหล่านี้จะมีเส้นสายใกล้ชิดกับบรรดานักการเมืองและนายทหารของเมียนมาร์อย่างแน่นแฟ้น

เกี่ยวกับสัดส่วนการเป็นเจ้าของกิจการ ร่างกฎหมายฉบับนี้อนุญาตให้ต่างชาติถือครองกิจการถึง 50% เพิ่มขึ้นจากเดิมที่กำหนดไว้ 49% ในธุรกิจบางประเภทที่ยังไม่เปิดเสรี แต่แม้กระนั้นก็ยังนับว่าต่ำกว่าความคาดหวังของนักลงทุนต่างชาติหลายรายที่คาดหมายว่ารัฐบาลเมียนมาร์จะเปิดโอกาสให้ครอบครองสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่านี้ อย่างไรก็ตามมีบางแขนงธุรกิจซึ่งยังไม่เปิดเผยว่าด้านใดบ้าง ที่ร่างกฎหมายฉบับใหม่เปิดโอกาสให้ต่างชาติเป็นเจ้าของได้เกินกว่า 50%
การร่างกฎหมายฉบับนี้เริ่มมาตั้งแต่ต้นปีแต่ก็ประสบความล่าช้าเนื่องจากถูกคัดค้านจากฝ่ายที่เห็นว่าเปิดเสรีและให้สิทธิประโยชน์กับบริษัทต่างชาติมากจนเกินไปซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบริษัทท้องถิ่นของเมียนมาร์เอง ทั้งนี้ ข่าวระบุว่าตัวแทนกลุ่มธุรกิจของเมียนมาร์ได้เข้าพบนาย ชเว แมน ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ชะลอกระบวนการปฏิรูปเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลทำให้มีการปรับเพิ่มข้อจำกัดต่างๆ สำหรับการลงทุนของต่างชาติในร่างกฎหมายดังกล่าว แต่หลายข้อก็ถูกคัดค้านโดยประธานาธิบดีเต็ง เส่งเอง ที่อยากให้เห็นการปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วกว่าที่เป็นอยู่

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,774 13-15 กันยายน พ.ศ. 2555

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *