ทุกขลาภจากการได้เป็นหัวหน้างาน

ทุกขลาภจากการได้เป็นหัวหน้างาน

หากจะถามคนทำงานโดยทั่วไปว่าสิ่งหนึ่งที่อยากได้ในการทำงานคืออะไรก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการได้ปรับตำแหน่งขึ้นเป็นหัวหน้ากับเขาบ้าง บางคนทำงานมาเป็นสิบปีก็ยังอยู่ที่เดิม เด็กใหม่มาไม่กี่วันขึ้นเป็นหัวหน้าให้ได้รู้สึกอึดอัดอับอายก็มี การเป็นหัวหน้าจึงเป็นความฝันอีกอย่างหนึ่งของคนทำงาน
นึกย้อนกลับไปสมัยเมื่อเริ่มทำงานใหม่ๆ วันหนึ่งก็มีโอกาศได้เป็นหัวหน้ากับเขาเหมือนกัน ถึงแม้ว่าจะเป็นหัวหน้างานระดับต้นๆ ที่มีลูกน้องเพียงหนึ่งคน แต่ก็ทำให้รู้สึกว่าตนเองก็ใช่ย่อย มีลูกน้องกับเขาเหมือนกัน แต่เมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่ตนเองปฏิบัติในฐานะหัวหน้างาน ก็พบว่าสมัยนั้นใช้สามัญสำนึกในการทำงาน เพราะไม่เคยได้รับการอบรมสั่งสอนมาเลยว่า การเป็นหัวหน้างานนั้นต้องทำอะไรบ้าง เลยทำไปตามที่พอจะเห็นๆ เขาทำกัน ง่ายๆ เลยก็เอางานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ทั้งหมดมากางออก แล้วจัดแบ่งให้ลูกน้องไปทำส่วนหนึ่ง เราทำส่วนหนึ่ง ต่างคนต่างทำ แล้วก็คอยเซ็นต์เอกสารบางอย่างที่น้องมันส่งมาให้เซ็นต์ผ่าน นั่นคือการทำหน้าที่หัวหน้าครั้งแรกในชีวิตของผม
ในการเป็นหัวหน้า นอกจากความภูมิใจในตัวเองแล้ว สิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นคือหลายคนทำตัวเปลี่ยนไป จากเดิมที่เคยเป็นเพื่อนสนิทกับสมาชิกในทีม วันหนึ่งได้รับการแต่งตั้งขึ้นไปเป็นหัวหน้า เช้าขึ้นมาเขาก็เปลี่ยนไป จากเดิมที่เป็นคนสนุกสานนเฮฮา กลับกลับกลายเป็นคนเงียบขรึม วางฟอร์ม บางคนคอแข็งตั้งตรง จะเป็นอย่างนี้ในระยะแรกๆ หลังจากนั้นภาษาคำพูดต่างๆ ก็เปลี่ยนไป จากคนเคยพูดจาไพเราะกลับกลายเป็นพูดตะคอก ออกคำสั่ง จนเพื่อนๆ ตกใจไม่กล้าเข้าใกล้ จนต้องจับไปขังเดี่ยวอยู่คนเดียวในห้องทำงาน
มีบางคนก่อนนี้เป็นวิศวกรที่เก่งมาก เก่งจนเจ้านายปรับเลื่อนขึ้นเป็นหัวหน้า แต่นับตั้งแต่บัดนั้น ผลงานเขาก็ต่ำลงๆ และก็ลาออกไป ทั้งที่บริษัทตั้งใจให้รางวัลในการทำความดีของเขา สุดท้ายก็ต้องเสียวิศวกรเก่งๆ ไปหนึ่งคน และได้หัวหน้างานที่แย่ๆ มาหนึ่งคน จนในที่สุดก็สูญเสียเขาออกไปนอกบริษัท
ดังนั้นการเป็นหัวหน้าที่หลายๆ คนฝันถึงจึงอาจจะเป็นดาบสองคมสำหรับคนที่ได้เป็น ซึ่งหากเรามาคิดพิจารณากันให้ถี่ถ้วนก็จะพบว่าปัญหาใหญ่จริงๆ ก็คือความรู้ในการทำหน้าที่หัวหน้างาน ซึ่งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอาจจะไม่รู้ว่าต้องทำ อะไร อย่างไร ซึ่งปัญหาตรงนี้เป็นจุดอ่อนที่หลายองค์กรมองข้ามไป หลายครั้งเรามักจะนึกเหมาเอาเองว่า ความสามารถในการบริหารนั้นมันมีอยู่โดยธรรมชาติ หรือเชื่อว่าคนที่ได้รับการแต่งตั้งแล้วก็จะสามารถบริหารได้เองโดยอัตโนมัติ ซึ่งจากสภาพการณ์ที่พบเห็นโดยทั่วไปพบว่า ความเชื่อดังกล่าวไม่จริง และก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ สำหรับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้างาน พรักงานผู้ที่อยู่ให้บังคับบัญชาของหัวหน้างานมือใหม่ และองค์กรโดยภาพรวม
การเป็นหัวหน้างานจึงอาจกลายเป็นทุขลาภสำหรับใครบางคนที่ได้รับโอกาศตรงนี้แต่ไม่มีความรู้และทักษะในการบริหาร ซึ่งองค์กรจะต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคคลากรเพื่อเตรียมตัวสู่การเป็นหัวหน้างานที่ดี ในขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติเองก็ต้องพยายามศึกษาหาความรู้ในการพัฒนาตนเองเช่นกัน ซึ่งจะทำให้โอกาศในการได้เป็นหัวหน้างานเป็นรางวัลแก่ชีวิตในการทำงานและเป็นบันไดเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นไปอย่างแท้จริง

ที่มา : www.readypremium.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *