ทำไม้กวาด

ทำไม้กวาด
เงินลงทุน
ประมาณ 3,600 บาท
อุปกรณ์
เข็มเย็บกระสอบ เชือกฟาง ไม้ไผ่ ความยาวประมาณ 80 เซ็นติเมตร ดอกหญ้า ตะปูขนาด 1 นิ้ว
รายได้
ประมาณ 8,000 – 9,000 บาท/เดือน
วิธีดำเนินการ
1. นำดอกหญ้ามาตากแดดให้ก้านดอกแห้ง
2. นำดอกหญ้าที่ตากแห้งแล้วมาตีดอก เพื่อให้เศษหญ้าหรือดอกที่ไม่แข็งแรงหลุดออกไป
3. นำดอกหญ้าประมาณ 1 กำมือ มัดให้เป็นวงกลม
4. ร้อยเชือกฟางเข้ากับเข็มเย็บกระสอบแทงเข้าตรงกลาง มัดดอกหญ้าแล้วถักไปมา แบบหางปลาให้ได้ 3 ชั้น พร้อมกับจัดให้มัดดอกหญ้าแบน
5. ตัดโคนออกให้เสมอกัน
6. นำด้ามไม้ไผ่ที่เตรียมไว้เสียบเข้าตรงกลางมัดดอกหญ้า
7. ตอกตะปูขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ตัว เพื่อให้มัดดอกหญ้าติดกับด้ามไม้ไผ่
ตลาด/จำหน่าย
นำไปจำหน่ายตามตลาด สถานที่ราชการ เช่น โรงเรียน หรือหากผลิตได้มากอาจส่งให้ร้านค้านำไปจำหน่าย
ข้อแนะนำ
ดอกหญ้าที่นำมาเป็นวัสดุทำไม้กวาด ถ้าตากแดดให้ก้านดอกแห้งก่อนนำมามัด จะได้ไม้กวาดที่แข็งแรง ไม่หลุดง่ายเมื่อเวลาใช้งาน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *