ทำไงดีเมื่อมีลูกอัจฉริยะ

ทำไงดีเมื่อมีลูกอัจฉริยะ

ความเป็นอัจฉริยะ ไม่ใช่เรียนเก่ง หรือสอบได้เกรดสูง ๆ อย่างเดียวเท่านั้นค่ะ แต่ยังหมายถึง เด็กที่มีความสามารถพิเศษโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กระดับเดียวกัน เช่น สติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษา การเป็นผู้นำ ความสามารถด้านกีฬา หรือดนตรี และสิ่งอื่น ๆ ที่สามารถมองเห็นได้ เมื่อรู้ตัวว่าลูกมีแรงความสามารถพิเศษซ่อนอยู่ เราผู้เป็นพ่อแม่ต้องสนับสนุน เพื่อให้ลูกได้นำศักยภาพของตัวเองมาใช้อย่างเต็มที่ แต่ยังมีคนอีกมากเข้าใจผิดที่เด็กที่มีความสามารถพิเศษหรือเก่งอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นช่วย แล้วปล่อยให้เด็กพัฒนาความสามารถเอาเอง อย่างนี้อันตรายค่ะ เพราะเท่ากับว่าได้กำลังทิ้งโอกาสที่เด็กจะได้รับการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพไปอย่างน่าเสียดาย
อัจฉริยภาพลูกอยู่ในมือของพ่อแม่
 พยายามฝึกลูกให้ใช้ความคิดและสอนให้ลูกรู้จักแก้ปัญหา
 เสาะหาหนังสือในเรื่องน่าสนใจให้ลูกอ่านเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือที่ใช้ในโรงเรียน
 หัดให้เด็กรู้จักใช้ความคิดประมวลความรู้ และเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างมีเหตุมีผล
 ให้เด็กใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า ซึ่งได้แก่ การปล่อยให้เด็กได้ฝึกฝนในสิ่งที่ตัวเองสนใจ
 พาเด็กเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมนอกหลักสูตรการเรียน เช่น เข้าค่ายศิลปะ นาฏศิลป์ ชมพิพิธภัณฑ์ ฯลฯ
 เด็กเก่งมักไม่ชอบเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ คุณจึงควรหัดให้เด็กรู้จักล้มเหลมบ้าง เพื่อไม่ให้เด็กทะนงตนมากเกินไป
 อย่างคาดหวังความเก่งกาจในตัวเด็กมากเกินไป เพราะอาจทำให้เด็กเครียด กลายเป็นเด็กเก็บกดในที่สุด
ที่มา: Lisaแม่และเด็ก

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *