ทำเข่งปลาทู

ทำเข่งปลาทู
เงินลงทุน
ประมาณ 1,000 บาท (ไม้ไผ่ตง ลำละ 80 บาท กบไส้ไม้ 200 บาท เลี่อย 250 บาท มีด 100 บาท กรรไกร 50 บาท เชือกพลาสติก ม้วนละ 80 บาท พิมพ์เหล็ก 80 บาท)
รายได้
ประมาณ 4,000 – 5,000 บาท/เดือน
วัสดุ/อุปกรณ์
ไม้ไผ่ตง กรรไกร ลวดเย็บกระดาษ กบไส้ไม้ เลื่อย มีดเหลาไม้ไผ่ พิมพ์เหล็กวงกลมหรือวัสดุที่เป็นรูปทรงกลม เชือกพลาสติก
วิธีทำ
1. นำไม้ไผ่ตงหรือไม้ไผ่บ้านมาตัดเป็นท่อน ๆ ยาวท่อนละ 25 นิ้ว แล้วนำมาผ่า ไสด้วยกบไสไม้ห้เป็นเส้นบาง ๆ ให้ได้ขนาด ดังนี้
– กว้าง 1.5 นิ้ว ยาว 23 เซนติเมตร ทำขอบนอก จำนวน 1 เส้น
– กว้าง 1 นิ้ว ยาว 22 เซนติเมตร ทำขอบใน จำนวน 1 เส้น
– กว้าง 0.5 นิ้ว ยาว 25 เซนติเมตร ทำไม้สาน จำนวน 18 เส้น
– กว้าง 1 เซนติเมตร ยาว 25-26 เซนติเมตร ทำไม้ม้วนปากเข่ง จำนวน 1 เส้น
– กว้าง 1 เซนติเมตร ยาว 6 นิ้ว ทำไม้ขัดกันเข่ง จำนวน 3 เส้น
2. นำไม้ที่ไสได้ขนาดกว้าง 0.5 นิ้ว จำนวน 6 เส้น วางเรียงกัน แล้วนำเส้นอื่น ๆ มาสานไขว้กันตลอดวงกลม จนครบ 18 เส้น นำไม้ที่ไสขนาดกว้าง 1 เซนติเมตร ยาว 6 นิ้ว จำนวน 3 เส้น มาขัดกันเข่ง เพื่อให้เกิดความแข็งแรง จากนั้นใช้พิมพ์เหล็กวงกลมหรือวัสดุอื่นที่เป็นวงกลมกดใส่ขอบเข่งเพื่อทำเป็นวงกลม ใช้ไม้ขนาดกว้าง 1 เซนติเมตร ยาว 25-26 เซนติเมตร ม้วนปากเข่ง แล้วหักไม้ที่เหลือจากการทำตัวเข่งให้เป็นขอบเข่งตามไม้ม้วนปากเข่ง จากนั้นนำไม้ขนาดกว้าง 1 นิ้ว ยาว 22 เซนติเมตร ทำขอบใน ใช้ไม้ขนาดกว้าง 1.5 นิ้ว ยาว 23 เซนติเมตร มาประกบด้านนอกทำเป็นขอบนอก นำเชือกพลาสติกที่ฉีกเป็นเส้นเล็ก ๆ ผูกปากเข่ง ประมาณ 4 จุด (หรือใช้ลวดเย็บกระดาษก็ได้) จะได้เข่งปลาทูที่เสร็จสมบูรณ์
ตลาด/แหล่งจำหน่าย
ขายส่งพ่อค้า-แม่ค้านึ่งปลาทู หรือพ่อค้า-แม่ค้าที่จังหวัดราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชลบุรี เป็นต้น
ข้อแนะนำ
หากผลิตเป็นจำนวนมากและเป็นที่แพร่หลายแล้ว สามารถติดต่อให้ผู้ซื้อมารับซื้อถึงที่

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *