ทำอย่างไรเมื่อคุณเป็น 'มือใหม่หัดเขียน RESUME'

ทำอย่างไรเมื่อคุณเป็น “มือใหม่หัดเขียน RESUME” 
  โดย JobsDB
มีนาคม 2551 
          การเข้าร่วมงาน CE 2008 ในครั้งนี้ หากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.jobsdb.co.th/ce2008 คุณควรเตรียมเรซูเม่ของคุณไว้ให้พร้อม โดย Save เก็บไว้ใน
Thumb Drive ในรูปแบบไฟล์ Microsoft World แต่หากคุณเป็นนักศึกษาจบใหม่ยังไม่เคยเขียนเรซูเม่ คุณอาจสงสัยว่าเรซูเม่คืออะไร ต้องเขียนอย่างไร และทำไมต้องเขียน
เรซูเม่???

          เรซูเม่เป็นการสรุปข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณให้นายจ้างรู้จัก ก่อนที่เขาจะเห็นตัวจริงของคุณเสียอีก เรซูเม่จึงถือเป็น First Impresstion เลยก็ว่าได้ซึ่งคุณจะต้องดึงจุดเด่นของคุณ
ออกมาให้นายจ้างรู้สึกอยากเจอตัวผู้เป็นเจ้าของประวัติ และนั่นจะทำให้คุณได้รับโอกาสในการสัมภาษณ์คุณจึงต้องให้ความพิถีพิถันกับขั้นตอนนี้ให้มาก

 1. ควรเขียนเรซูเม่เป็นภาษาอังกฤษ เพราะจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้คุณดูน่าสนใจ
 2. เขียนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์
  • ควรใส่ชื่อ นามสกุลเต็ม ไม่ควรวงเล็บชื่อเล่น
  • ใต้ชื่อให้ใส่ที่อยู่ที่ครบถ้วนและชัดเจน
  • หมายเลขโทรศัพท์ ควรให้ทั้งโทรศัพท์บ้าน และโทรศัพท์มือถือ
 3. จุดมุ่งหมายในอาชีพ
  • การใส่จุดมุ่งหมายในอาชีพ จะทำให้คุณดูเป็นคนมีแบบแผนในการทำงานรู้ความต้องการของตนเอง มีความเชื่อมั่น และกระตือรือร้น ซึ่งจะทำให้คุณ
   ดูโดดเด่นกว่าผู้สมัครคนอื่น
  • พยายามเขียนจุดมุ่งหมายในอาชีพให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่คุณไปสมัครที่สำคัญควรเขียนในลักษณะที่เป็นไปได้ ระวังอย่าให้ดูหรูหราเกินจริง
  • พยายามใช้คำพูดที่มีลักษณะทางบวก เช่น ประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบสูงความละเอียดรอบครอบ เพิ่มผลผลิต เป็นต้น
 4. ประสบการณ์
  • สรุปประสบการณ์ที่คุณคิดว่า เป็นผลสำเร็จในด้านต่างๆ จากการเรียน หรือการทำกิจกรรมของคุณ เช่น ด้านความเป็นผู้นำ ด้านการช่วยเหลือสังคมให้สั้น
   กระชับเพียง 2-3 ประโยคเท่านั้น
  • ประสบการณ์ของคุณมีผลดีต่อคณะ สถาบัน หรือสังคมอย่างไร
  • ในข้อนี้จะทำให้บริษัทเห็นว่าคุณเป็นคนมีความสามารถ ซึ่งในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน คุณก็จะโดดเด่นขึ้นมา
 5. การศึกษา
  • เขียนประวัติการศึกษาล่าสุดเป็นอันดับแรก แล้วย้อนลงไปตามลำดับ
  • เขียนประสบการณ์การฝึกอบรม หรือกิจกรรมนอกหลักสูตรลงไปด้วย (ถ้ามี)
  • หากได้รับเกียรตินิยม หรือเกรดเฉลี่ยในระดับสูง ก็ควรใส่ลงไปด้วย
 6. ประวัติส่วนตัว
  • วัน/เดือน/ปีเกิด
  • เพศ
  • สุขภาพ
  • สถานภาพการสมรส
  • สถานะทางทหาร (เฉพาะเพศชาย)
 7. ทักษะพิเศษ
  • ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ
  • ความสนใจ และงานอดิเรก
 8. ผู้รับรอง
  • ในข้อนี้ ไม่ใช่ข้อบังคับ แต่หากคุณมีผู้ที่สามารถรับรองในคุณสมบัติที่ดีของคุณได้ อาจทำให้คุณมีโอกาสได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษก็ได้
  • ผู้รับรองไม่ควรเป็นญาติ พี่น้อง เพื่อนฝูง หรือครูสมัยเรียนประถมหรือมัธยม
 9. ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย เพื่อความมั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดผิดพลาด หรือตกหล่นในเรซูเม่ของคุณ เช่น การสะกดคำ และการตัดคำ ทั้งยังเป็นการ
  แสดงความรอบคอบของตัวคุณด้วย

          เมื่อทราบหลักในการเขียน RESUME แล้ว เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น มาดูตัวอย่าง RESUME กันดีกว่าค่ะ

สำหรับนักศึกษาจบใหม่ไม่มีประสบการณ์ทำงาน
เรซูเม่
Resume

BUSSABA BAANYEN
123 MOO 4 SATHORN ROAD, YANNAWA,
SATHORN, BANGKOK 10120
TELEPHONE……….
E-MAIL……………
CAREER OBJECTIVE : To design and implement programs in broadcast journalism and to use my skills in communications to develop innovative television and radio dialogue
EXPERIENCE : COMMUNICATIONS – Helped edited university’s Newspaper for 1 year.
LEADERSHIP – Coordinated a fund-raising Drive for an audio-visual club.
BROADCAST JOURNALISM – Designed an educational program for children Received award from my professor.
EDUCATION : Bachelor of Arts Degree, 1990
……………………University
Major : Mass Communications
Minor : Audio Visual
PERSONAL INFORMATION : Birthday : June 3, 1980
Marital Status : Single
Health : Excellent
Interest : Reading , Tennis
OTHER QUALIFICATIONS : Ability to type both Thai and English at 50 wpm. Communicate effectively in writing and speaking both Thai and Chinese languages.
REFERENCES : Available upon request

ที่มา : www.sc.psu.ac.th

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *