@@ ทำร้านกาแฟสด ควรมีหุ้นส่วนธุรกิจหรือไม่??

@@ ทำร้านกาแฟสด ควรมีหุ้นส่วนธุรกิจหรือไม่??

ในการทำธุรกิจ มีทั้งประเภททำคนเดียว ซึ่งส่วนมากจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก และมีหุ้นส่วนคือทำด้วยกันหลายๆคน มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ในการมีหุ้นส่วนร่วมทำธุรกิจ ซึ่งหุ้นส่วนอาจจะเป็นเพื่อนหรือญาติพี่น้อง ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียด้วยกันทั้งนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแนวทางการบริหารจัดการหุ้นส่วนของเราเอง ถ้าได้หุ้นส่วนดีและเข้าใจก็ดีไป แต่ถ้าได้หุ้นส่วนที่ไม่สร้างสรรค์ก็ถือว่าโชคร้ายไป ซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามกฎของธรรมชาติคือ คนมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไป ถ้าได้คนที่ดีๆมาร่วมเป็นหุ้นส่วนก็ถือว่าโชคดีไป การมีหุ้นส่วนไม่ไช่เรื่องเสียหายอะไร แต่บางท่านก็ไม่ชอบการมีหุ้นส่วน ชอบทำอะไรด้วยตัวเอง คิดเอง ทำเอง มีความเป็นอิสระและความเป็นส่วนตัวสูง ถ้ามีความเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเองว่าสามารถทำได้ บริหารและจัดการด้วยตัวเองได้ ก็ควรทำด้วยหนึ่งสมองกับสองมือของคุณเอง ถ้าทำด้วยใจ ตั้งใจจริง งานจะออกมาดีกว่าการจ้างคนอื่น สิ่งใดที่เราไม่ชอบ ลูกค้าก็ไม่ชอบเช่นกัน การลงมือด้วยตัวเองไม่ต้องทุ่มทุนหรืองบประมาณมากมายอะไรหรอก ลงทุนให้เหมาะสมกับงบประมาณ ไม่โอเวอร์ ไม่เกินตัว การตกแต่งร้านกาแฟก็ไม่ต้องไปหรูหราอะไร ความหรูหราไม่ใช่จุดขาย คุณต้องมองจุดขาย จุดเด่นออก ร้านธรรมดานี่แหละ แต่สามารถทำให้เป็นร้านกาแฟแบบไม่ธรรมดาได้ คุณต้องไปคิดหากลยุทธ์หรือเทคนิคในการเรียกหรือระดมลูกค้าเข้ามาใช้บริการร้านมากที่สุด คนที่จะทำได้ดีที่สุดก็คือคุณ ส่วนคนอื่นเป็นเพียงผู้แนะนำเท่านั้น ผู้ปฏิบัติตัวจริงเสียงจริงคือคุณเอง ดังนั้น จะสำเร็จหรือล้มเหลวจึงขึ้นอยู่กับหนึ่งสมองกับสองมือของคุณเอง ยิ่งทำร้านกาแฟคนเดียว โอกาสใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ สิ่งใดที่ทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อธุรกิจรีบลงมือทำทันที จงอย่าจับจดหรือประเภทแพลนงานแล้วนิ่งหยุดอยู่กับที่ แพลนแล้วต้องแอคชั่นทันที ใช้ทรัพยากรทั้งหมดให้เกิดประโยชน์ ทั้งเวลา ความคิดสร้างสรรค์ และวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ จงบริหารและจัดการให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *