ทำปุ๋ยน้ำชีวภาพจากเศษอาหาร

ทำปุ๋ยน้ำชีวภาพจากเศษอาหาร
เงินลงทุน
ประมาณ 1,000 บาท(กากน้ำตาลราคาแกลลอนละ 180 บาท (5 ลิตร) ถัง 200 ลิตร ราคา 120 บาท)
รายได้
ประมาณ 2,000 – 3,000 บาท/เดือน
วัสดุ/อุปกรณ์
ถังมีฝาปิด ถุงปุ๋ย กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง หัวเชื้อจุลินทรีย์ ขยะเศษอาหาร
แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์
เชื้อจุลินทรีย์ (มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า “พค.1”) ขอรับได้ฟรีจากกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดทุกแห่งหรือซื้อได้ตามร้านเคมีภัณฑ์ (มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า ไบโอนิค เอฟ 60 หรืออีเอ็ม)
วิธีดำเนินการ
สูตรที่ 1 การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพจากพืช
ส่วนผสม กากน้ำตาล 250 ซีซี
เชื้อจุลินทรีย์ 250 ซีซี
น้ำ 8 ลิตร
วัตถุดิบ (เศษผัก ผลไม้หรืออาหาร)
วิธีทำ
1. เติมน้ำ 8 ลิตรใส่ถัง
2. เทกากน้ำตาลละลายน้ำ
3. ใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ แล้วปิดฝาทิ้งไว้ 2 วัน
4. น้ำเศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ ใส่ถุงปุ๋ย แล้วนำเชื้อจุลินทรีย์ใส่ในถุงปุ๋ย หากน้ำจุลินทรีย์ไม่มากพอที่จะท่วมเศษอาหารในถุงปุ๋ยให้เติมน้ำเปล่าและกากน้ำตาล (หรือน้ำตาลทรายแดง) ในสัดส่วน น้ำ 8 ลิตร กากน้ำตาล 250 ซีซี
5. ทิ้งไว้ประมาณ 8 วัน ก็สามารถนำเอาน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพมาใช้งานได้
สูตรที่ 2 ปุ๋ยน้ำชีวภาพที่ได้จากปลา
ส่วนผสม ปลาเป็ดหรือปลาข้างเหลือง 40 กิโลกรัม
กากน้ำตาล 20 กิโลกรัม
จุลินทรีย์ 200 กิโลกรัม
วิธีทำ
1. นำปลาเป็ดหรือปลาข้างเหลืองมาล้างความเค็มจากเนื้อปลา หากไม่ล้างเมื่อนำมาเป็นปุ๋ยดินจะเค็ม
2. นำจุลินทรีย์ละลายในน้ำอุ่น 20 ลิตร คนให้เข้ากันนาน 15 – 30 นาที อย่าให้น้ำนิ่ง จะได้มีอากาศถ่ายเทตลอดจุลินทรีย์สามารถทำปฏิกิริยากับเศษอาหารได้ดีขึ้น
3. ใส่ปลาสดลงในถัง200 ลิตร เติมจุลินทรีย์ตามด้วยกากน้ำตาลและน้ำสะอาดใส่ให้ท่วมเนื้อปลาคนให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิปกติโดยไม่ต้องปิดฝา 20 -30 วัน และต้องกวนให้เข้ากันวันละ 4 -5 ครั้ง ตลอดระยะเวลาในการหมัก
4. สังเกตว่าปลาย่อยสลายหมดแล้ว ปุ๋ยที่ได้จะมีลักษณะเป็นของเหลวข้นสีน้ำตาลเข้มหรืออาจยังเหลือกากเล็กน้อย เติมน้ำให้เต็มถังแล้วคนให้เข้ากันก่อนที่จะนำไปใช้
5. หากต้องการนำปุ๋ยน้ำไปฉีดพ่นทางใบ ให้ผสมปุ๋ยน้ำชีวภาพ 1 ลิตรกับน้ำ 200 ลิตร แต่หาก ต้องการนำไปราดโคนต้น ให้ผสมปุ๋ยน้ำชีวภาพ 1 ลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
ตลาด/แหล่งจำหน่าย
ตลาด ร้านขายต้นไม้
สถานที่ให้คำปรึกษา
กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดทุกแห่งและคณะวิชาพืชศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี โทร. 0-3945-2387-8
ข้อแนะนำ
ประโยชน์ของน้ำจุลินทรีย์ สามารถดับกลิ่นเหม็นช่วยย่อยก๊าซไข่เน่าอันเกิดจากไขมัน โดยใช้ผสมน้ำอัตราส่วน 1 ต่อ 10 เทใส่ห้องส้วม ห้องน้ำ ห้องเก็บขยะ ท่อน้ำทิ้งร่องระบายน้ำ ทำให้น้ำใสช่วยย่อยไขมันในบ่อดักไขมัน ถ้าใช้กับต้นไม้ให้ผสมน้ำ 200 ลิตรกับน้ำจุลินทรีย์ 1 แก้ว รดต้นไม้ทุก 3 หรือ 5 วันก็ได้

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *