ทำธุรกิจร้านกาแฟสดให้เป็นเรื่องง่ายๆ

ทำธุรกิจร้านกาแฟสดให้เป็นเรื่องง่ายๆ

บางคนทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก แต่บางคนทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และบางคนรู้จักการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส แต่บางคนกลับเปลี่ยนโอกาสเป็นวิกฤต นี่คือเรื่องของคนที่นานาจิตตัง ในการทำธุรกิจร้านกาแฟสดก็เฉกเช่นเดียวกัน บางคนก็กลัวว่าจะบริหารไม่เป็น กลัวขายไม่ได้ กลัวขาดทุน ประเภทสารพัดกลัวนั่นเอง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไร เพียงคิดมากฟุ้งซ่านไปก่อนล่วงหน้า การทำร้านกาแฟให้สนุกและรวยได้นั้น จริงๆแล้วไม่ได้ยุ่งยากหรือสลับซับซ้อนใดๆ เพียงคุณใช้หลักการ มนุษย์ต้องการอะไร? ถ้าลูกค้าจะมาใช้บริการร้านกาแฟของคุณจะมาด้วยเหตุผลใด? คุณตีโจทย์เหล่านี้แตก แล้วคุณจะเห็นเป็นเรื่องธรรมดา ง่ายๆไม่ยุ่งยาก มนุษย์จะมีความต้องการขั้นพื้นฐานคล้ายๆกัน เช่น ชอบอาหารอร่อย ชอบการบริการที่ดี ชอบความสะอาด ชอบความเรียบร้อย สิ่งเหล่านี้เป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน คุณตอบสนองความต้องการเหล่านี้ให้ดีที่สุด แล้วคุณจะเข้าใจในเรื่องทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องง่ายมากขึ้น

ทำธุรกิจอย่าไปคิดให้มาก เพียงคุณมีความตั้งใจจริงเต็ม 100% มุ่งมั่น อดทนพยายามสูง ทำตามระบบที่เขาออกแบบไว้ ความสำเร็จก็จะเป็นของคุณ ความสำเร็จของแต่ละคนเกิดขึ้นช้าเร็ว และขนาดของความสำเร็จไม่เท่ากัน ความยากหรือง่ายมันอยู่ที่ใจของคุณเอง ถ้าคุณคิดว่ามันง่าย มันก็จะออกมาง่ายสำหรับคุณ แต่ถ้าคิดว่ามันยาก ทุกอย่างมันก็จะออกมายาก ซึ่งใจของคุณเป็นตัวสร้างขึ้นเองทั้งนั้น เท่ากับเป็นการสร้างกำแพงสกัดกั้นความเจริญของตัวเอง สร้างปัญหาและอุปสรรคต่างดักตัวเองให้กลัว ให้ไม่กล้าตัดสินใจ จนในที่สุดก็เป็นทาสของความกลัวที่คุณสร้างขึ้นเอง ขอให้คุณพูด คิด และกระทำในเชิงบวก ทุกอย่างมันจะออกมาดี ความคิดและการกระทำที่ติดลบ ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตของคุณเจริญรุ่งเรือง ในโลกใบนี้ ไม่มีอะไรที่มนุษย์อย่างเราๆทำไม่ได้ เพียงใครจะกล้าตัดสินใจ กล้าลงมือกระทำเท่านั้น ถ้าคุณลงมือทำธุรกิจร้านกาแฟสดในวันนี้ ผลลัพธ์จะออกมา 2 ประการ คือ 1. ประสบผลสำเร็จ หรือไม่ก็ 2. ล้มเหลว ซึ่งถ้าคิดให้ดีแล้ว คุณได้กำไรทั้ง 2 ประการ ไม่ว่าคุณจะประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลว เพราะมันสามารถเป็นครูที่ดีของคุณได้ แต่ถ้าคุณมีเข็มทิศในการเดินเรือ(ทำธุรกิจ)ออกไปน่านน้ำกลางมหาสมุทร คุณก็จะถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ

บริหารจัดการร้านกาแฟด้วยหลักการบริหารชั้นยอดดังต่อไปนี้

การทำร้านกาแฟสามารถใช้หรือยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารที่ดีที่สุด ดีกว่าหลัก รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง

หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักการลงทุนที่เหมาะสมกับศักยภาพของตัวเอง โดยใช้หลักการบริหารจัดการดังต่อไปนี้

1. เข้าใจ

2. เข้าถึง

3. พัฒนา

นี่คือสุดยอดหลักการบริหารจัดการชั้นยอด ซึ่งเป็นพระราชดำรัสของในหลวง แต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจได้ทุกๆธุรกิจ ไม่เว้นแม้กระทั่งร้านกาแฟสด เหนือกว่า หลัก รู้เขา รู้เรา เพราะปรัชญานี้จะครอบคลุมทั้งหมด เพียงใครจะนำไปปฏิบัติได้ดีและปฏิบัติได้ทั้งหมดทุกข้อ ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นกับผู้นั้นมากกว่า เป็นหลักปรัชญาการบริหารจัดการธรรมดา แต่แฝงไว้ด้วยความทันสมัยและไม่ธรรมดา

คุณทำ 3 ข้อนี้ให้ดีที่สุด และให้ครอบคลุมมากที่สุด แล้วคุณจะพบกับความสำเร็จอย่างแน่นอน

ในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เพียงใด ล้วนใช้ศาสตร์แห่งความรู้ กลยุทธ์และเทคนิคต่างๆ โดยเฉพาะกับการบริหารและจัดการธุรกิจในช่วงเศรษฐกิจขาลงหรือในภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจทั่วโลก ยิ่งต้องหาหลักในการดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดปลอดภัยและเจริญก้าวหน้า
หลักในการดำเนินธุรกิจร้านกาแฟสดหรือศาสตร์ในการบริหารและจัดการธุรกิจ ซึ่งศาสตร์ดังกล่าวนี้ มักจะได้ยินบ่อยๆ เพราะเป็นพระบรมราโชวาทที่พระราชทานให้กับคนไทยบริหารและจัดการกับปัญหาต่างๆ ปรัชญานี้สามารถนำไปใช้ได้กับการกระทำในทุกๆเรื่อง และได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว ว่าประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน เป็นศาสตร์ที่ทันสมัยเสมอ ใช้ได้ในทุกๆโอกาส และใช้ได้กับทุกๆธุรกิจทุกขนาด

ศาสตร์ในการบริหารจัดการและพัฒนาร้านกาแฟสดให้ประสบผลสำเร็จและเจริญก้าวหน้า

1 ) เข้าใจ ศาสตร์ของการเข้าใจ
1.1 เข้าใจในตัวเองและคนอื่น
1.2 เข้าใจในการบริหารจัดการร้านกาแฟสด
1.3 เข้าใจในธุรกิจที่ทำอยู่คือร้านกาแฟสด
1.4 เข้าใจลูกค้าและการบริหารจัดการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ
1.5 เข้าใจสินค้าที่ขายและการบริการ

2 ) เข้าถึง ศาสตร์ของการเข้าถึง
2.1 เข้าถึงหัวใจของธุรกิจร้านกาแฟสด
2.2 เข้าถึงสินค้าและบริการที่คุณขาย
2.3 เข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากที่สุด
2.4 เข้าถึงความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มเด็ก ฯลฯ
2.5 เข้าถึงความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ

3 ) พัฒนา ศาสตร์ของการพัฒนาธุรกิจ
3.1 พัฒนาตัวเอง
3.2 พัฒนาธุรกิจร้านกาแฟสดของตัวเองในทุกๆจุด
3.3 พัฒนารสชาดของทุกๆเมนูให้มีความอร่อยให้มากที่สุด รวมถึงความสะอาดในทุกๆจุด
3.4 พัฒนาการบริการลูกค้าให้อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
3.5 พัฒนาลูกค้า ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกกลุ่มหรือเข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุด
3.6 ประเมินผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ให้ยึดหลักและปฏิบัติตามหลักทั้ง 3 ข้อนี้ และบวกด้วยปรัชญาอีก 2 ข้อ คือ 1 ) ทำให้ถึง 2 ) ทำให้จริง

ศาสตร์ดังกล่าวนี้ทันสมัยอยู่เสมอ ขอให้ผู้ประกอบการทุกท่านนำไปปฏิบัติ จะมีผลทำให้ท่านประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน ใช้ได้กับทุกๆสถานการณ์ ไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดี จะขาขึ้นหรือขาลง หรือวิกฤติเพียงใดก็สามารถใช้ได้ในทุกๆโอกาส

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *