ทำธุรกิจร้านกาแฟสดอย่าท้อและอย่าออกนอกลู่นอกทางจากเข็มทิศ

ทำธุรกิจร้านกาแฟสดอย่าท้อและอย่าออกนอกลู่นอกทางจากเข็มทิศ

ในการประกอบธุรกิจแต่ละอย่าง ล้วนต้องเจอกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆไม่มากก็น้อย ไม่เว้นแม้กระทั่งธุรกิจร้านกาแฟสด ดังนั้นจึงต้องใช้สติสัมปชัญญะในการแก้ไขปัญหาด้วยความสุขุมรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อธุรกิจ ธุรกิจจะเดินไปในลักษณะใดหรือรูปแบบใดนั้น ขึ้นอยู่กับเราจะตั้งเข็มทิศให้มัน ธุรกิจจะขับเคลื่อนไปทางไหนนั้น ขึ้นอยู่กับมือการบริหารการจัดการของเจ้าของ ถ้าวางรูปแบบดี ควบคุมให้ดี ธุรกิจก็อาจไปได้ดี
เป็นธรรมชาติของการทำธุรกิจใดๆก็ย่อมเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ส่วนจะมากหรือน้อยก็ยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เหมือนคุณเดินเรือไปกลางทะเลกว้าง ย่อมเจอกับคลื่นทะเลอย่างแน่นอน และอาจเจอพายุและอื่นๆอีกหลายอย่าง ดังนั้นคุณต้องมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งพอสมควร รับได้ในทุกสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆด้วยสติสัมปชัญญะ ไม่แก้ไขปัญหาด้วยอารมณ์ ขอให้จำไว้เสมอว่าทุกๆปัญหามีวิธีแก้ไขทั้งนั้น คุณต้องมองให้ออกและเข้าใจปัญหาให้ลึกซึ้ง จะทำให้คุณคอนโทรลได้ง่ายขึ้น นอกจากมีสติสัมปชัญญะแล้ว คุณต้องมีระเบียบวินัยอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ธุรกิจกำหนด ต้องทำตามเข็มทิศที่วางหรือกำหนดไว้ ซึ่งเสมือนแผนที่การเดินทางไปสู่ความสำเร็จ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *