ทำตัวดีๆ กับเพื่อร่วมงาน เพื่อพัฒนาสัมพันธภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

ทำตัวดีๆ กับเพื่อร่วมงาน เพื่อพัฒนาสัมพันธภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

ความสัมพันธ์ในด้านการทำงานของคุณอาจจะย่ำแย่ลงได้ ซึ่งเป็นผลมาจากการแสดงออกและพฤติกรรมของคุณ มันไม่ใช่เรื่องที่ว่า คุณเรียนจบมาจากไหน มีประสบการณ์มากน้อยเท่าใด หรือคุณคือใคร ถ้าหากคุณไม่สามารถแสดงบทบาทที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน คุณจะไม่สามารถทำงานให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายได้เลย ความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน เป็นสิ่งสำคัญที่เป็นพื้นฐานไปสู่ความสำเร็จและความพอใจ ในด้านการทำงาน
6 ข้อต่อไปนี้ จะบอกให้คุณรู้ ถึงวิธีแสดงบทบาทที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน นี่คือสิ่งที่คุณจะต้องทำเพื่อให้เกิดกระแสในด้านบวก เพิ่มกำลังใจ และกระตุ้นให้เกิดการทำงาน จนถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

1. เสนอแนะทางออกในการแก้ปัญหาต่างๆ ในที่ประชุม
พนักงานบางคน ใช้เวลามากมายไปกับการค้นพบปัญหา เพราะมันเป็นเรื่องง่าย คุณจะต้องคิดถึงทางแก้ปัญหาด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายกว่า แต่นั้นหมายถึง คุณจะได้รับการชมเชยจากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าเป็นผลตอบแทน

2.อย่ามัวแต่เปิดฉากกล่าวโทษกันและกัน
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน ที่ปรึกษา หรือหัวหน้างาน มันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ที่คุณจำเป็นจะต้องรู้ว่าใครเป็นคนผิดในปัญหาที่เกิดขึ้น คุณควรจะใช้วิธีถามถึงปัญหา เพื่อหาคำตอบอย่างสุภาพ เช่น รู้รึป่าวว่าระบบการทำงานส่วนไหน ที่ทำให้งานล้มเหลว แต่อย่าพูดในลักษณะที่ว่า นั่นไม่ใช่ความผิดของผม หรือ ตำหนิในความผิดผลาดของเพื่อร่วมงานคนอื่น เพราะนั่นจะเป็นการสร้างศัตรูเพิ่มขึ้น และศัตรูอาจจะย้อนกลับมาเล่นงานคุณ ดังนั้นเป็นเรื่องที่ดีกว่า ที่จะสร้างสัมพันธมิตรในที่ทำงาน

3. ระวังลักษณะที่แสดงออกมา ทั้งคำพูดและท่าทาง
ถ้าคุณพูดถึงเรื่องไม่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ถากถาง หรือใช้น้ำเสียงก้าวร้าว เมื่อเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ได้ยิน พวกเขาจะทำหน้าที่เป็นเรดาห์ ส่งคลื่นไปยังคนอื่นๆ ในที่ทำงาน

4. อย่าทำสิ่งไม่ดีลับหลัง ต่อเพื่อนร่วมงาน
อย่าเพิ่งด่วนใส่ร้ายป้ายสีเพื่อนร่วมงาน เช่นการส่งอีเมล์ไปถึงหัวหน้า ให้ใช้วิธีพูดคุยถึงปัญหากับเพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานชิ้นนั้นๆ ก่อนเป็นอันดับแรก อย่าใช้วิธีตั้งศาลเตี้ย หรือซุ่มโจมตี คุณไม่สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ นอกจากเพื่อนร่วมงานจะไว้ใจคุณ การปราศจากพันธมิตร จะทำให้งานสำเร็จลุล่วงได้ยาก

5.รักษาสัญญาเสมอ
ในองค์กร การทำงานคือการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน คนที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ต้องรักษาสัญญาอย่างสม่ำเสมอ และถ้าคุณไม่แน่ใจ ว่าเพื่อนร่วมงานจะได้รับผลกระทบ กำหนดวันเสร็จงานเสียใหม่ และทำทุกวิธีทางที่เป็นไปได้ ให้งานเสร็จตามเป้าหมาย

6. ให้ความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ไม่บ่อยครั้งที่คุณสามารถไปสู่เป้าหมาย หรือทำโปรเจคต์เสร็จโดยปราศจากการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน ถ้าคุณเป็นหัวหน้า คุณคงทราบว่าไอเดียดีๆ ของคุณจำนวนมากได้รับการช่วยเหลือจากทีมงาน ที่ใช้ทั้งเวลา และทุ่มเทพลังงาน อย่าลืมขอบคุณ สำนึกในบุญคุณ ต่อพนักงานและเพื่อนร่วมงานที่ช่วยเหลือให้คุณสำเร็จ

การสานสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน จะเป็นบันไดอีกหนึ่งขึ้นที่จะช่วยให้งานประสบผลสำเร็จ ทั้งยังช่วยก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และเข้าใจเพื่อนร่วมงานมากขึ้น หากไม่เริ่มต้นสานสัมพันธ์ที่ดีตั้งแต่วันนี้ และปล่อยให้ความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่ก่อตัวขึ้น มันจะส่งผลกระทบต่อทุกคนในองค์กรรวมทั้งตัวคุณเองด้วย

ที่มา :www.thaihrcenter.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *