ทำดอกไม้จันทน์

ทำดอกไม้จันทน์
เงินลงทุน
ประมาณ 500 บาท
• ถ้าซื้อไม้โมกที่ไสเป็นแผ่นแล้วจะขายเป็นกำ ๆ ละ 100 แผ่น ราคา 20 บาท
• ถ้าซื้อชนิดสำเร็จรูป นำไปประกอบเป็นช่อได้เลย ราคาร้อยละ 50 บาท
รายได้
ดอกไม้จันทน์ที่ทำสำเร็จแล้ว จำหน่ายในราคาร้อยละ 100 บาท
วัสดุ/อุปกรณ์
ไม้โมก ไม้สน กบไสไม้ ลวด ด้าย ธูป เทียนและกระดาษดำ
แหล่งจำหน่ายอุปกรณ์
• ไม้โมกที่ยังไม่ได้ตัดซื้อแถวจังหวัดราชบุรี
• ไม้โมกชนิดสำเร็จรูป คือตัดและไสเป็นแผ่นแล้ว ซื้อได้แถวชุมชนหัวรถจักร ตึกแดง บางซื่อ กรุงเทพฯ
วิธีดำเนินการ
1. ตัดไม้โมกให้เป็นท่อนยาวท่อนละ 85 เซนติเมตร กว้าง 2.5 เซนติเมตร ไสเปลือกไม้ออกให้เห็นเนื้อไม้ข้างใน
2. หยดน้ำลงบนเนื้อไม้ เพื่อให้ผิวหน้าลื่นเวลาไส แล้วไสผิวหน้าให้เรียบเสมอกันทั้งท่อน โดยไสให้เป็นแผ่นบาง ๆ
3. นำแผ่นไม้ที่ได้มามัดรวมกันประมาณ 50 แผ่น แล้วตากลมทิ้งไว้ให้แห้ง ประมาณ 2 วัน (หากใช้ไม้โมกชนิดสำเร็จรูป จะลดขั้นตอนทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมา)
4. เมื่อไม้แห้งสนิทแล้ว นำมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด 2.5 x 2.5 นิ้ว
5. ขลิบมุมทั้ง 2 ด้านทิ้งแล้วบากระหว่างกลางให้เป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อใช้เป็นกลีบดอก
6. นำกลีบดอกมาเรียงซ้อนกัน 4 กลีบ แล้วนำเกสรมาวางตรงกลาง จากนั้นจึงห่อกลีบดอกเข้าหากันให้เป็นช่อ ใช้ด้ายสีขาวผูกโคนดอกให้แน่น
7. นำไม้โมกตัดเป็นเส้นเล็กๆ ขนาด 1 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร บิดให้เป็นเกลียว 2 เส้น นำมาประกอบรวมกับธูปเทียน จากนั้นใช้กระดาษสีดำทากาวแล้วพันทั้งหมดเข้าด้วยกัน
ตลาด/แหล่งจำหน่าย
วัด ร้านจำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์ ร้านจำหน่ายโลงศพ
สถานที่ฝึกอบรม
งานส่งเสริมอาชีพ กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2247-6026

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *