ทำของชำร่วย

ทำของชำร่วย
เงินลงทุน
ตั้งแต่ 5,000 – 30,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประเภทของของชำร่วย)
แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์
ร้านจำหน่ายวัสดุการทำสิ่งประดิษฐ์ตามห้างสรรพสินค้า/สำเพ็ง
อุปกรณ์
ผ้าโปร่งลาย ผ้าลูกไม้ ริบบิ้น ดิ้นทอง กรรไกร เข็ม ด้าย ปืนกาว และวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบการจัดแต่งของชำร่วย เช่น แจกัน เครื่องจักสาน ฯลฯ
วิธีดำเนินการ
1. ศึกษาความต้องการของตลาด
2. เสาะหาแหล่งซื้อวัสดุที่ใช้ประกอบ เช่น แจกัน มู่ลี่ เกวียน ขอนไม้ เครื่องเซรามิคฯลฯ
3. ศึกษาหาความรู้ ความชำนาญในการประดิษฐ์ของชำร่วยจากวัสดุชนิดต่าง ๆ
4. ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเป็นคนช่างสังเกต ชอบงานประดิษฐ์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หมั่นคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ
5. หาแหล่งตลาดจำหน่าย
สถานที่ฝึกอบรม
1. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้
2. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
4. วิทยาลัยการอาชีพทุกจังหวัด
ตลาดจำหน่าย
1. เปิดร้านของขวัญของที่ระลึกที่บ้าน
2. นำไปฝากร้านจำหน่ายของที่ระลึกตามห้างสรรพสินค้า
3. ตลาดนัดจตุจักร
ข้อแนะนำ
1. ต้องทำงานอย่างประณีตและราคาถูก
2. ควรให้คำแนะนำกับลูกค้าได้ เมื่อลูกค้าต้องการคำแนะนำ เพราะในปัจจุบันของชำร่วยมีมากมายหลายรูปแบบ ใช้ในแต่ละโอกาส

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *