ทำขนมอบ ขนมปัง และขนมเค้ก

ทำขนมอบ ขนมปัง และขนมเค้ก
เงินลงทุน
ประมาณ 30,000 บาท (เป็นค่าเตาอบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่รวมค่าเช่าร้าน)
วัสดุ/อุปกรณ์
เตาอบขนม ถาดอลูมิเนียม/สแตนเลส ใช้อบขนมขนาดต่างๆ เตาแก๊ส ชาม ผสมแป้ง แป้งทำขนม ยีสต์ ไม้พาย เครื่องตีไข่ เครื่องผสมอาหาร พิมพ์แบบต่าง ๆ ฯลฯ
วิธีดำเนินการ
1. หาทำเลที่ตั้งร้าน ซึ่งควรอยู่ในแหล่งชุมชน ใกล้โรงเรียน/บริษัท
2. จัดตกแต่งร้านให้ดูสะอาด สวยงาม เป็นที่จูงใจลูกค้า
3. ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรมีความรู้ ความชำนาญเป็นอย่างดี เกี่ยวกับส่วนผสม และเทคนิคต่าง ๆ ในการทำขนมอบชนิดต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปรุงส่วนผสมให้มีรสชาติและรูปแบบตามความต้องการของตลาด
4. ขนมอบแต่ละชนิดจะมีส่วนผสม รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็แตกต่างกันออกไปด้วย
5. ควรหาตลาดเพิ่มเติม โดยติดต่อส่งตามร้านค้าในบริษัท/โรงเรียน หรือฝากขายตามร้านไอศกรีม หรือร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า
สถานที่ฝึกอบรม
1. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้ โทรศัพท์ 211-2052
2. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) โทรศัพท์ 246-5769
3. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร โทรศัพท์ 223-1069
4. วิทยาลัยการอาชีพทุกจังหวัด
ข้อแนะนำ
จัดร้านให้มีสถานที่ให้ลูกค้าได้นั่งรับประทานในร้าน โดยอาจจะจำหน่ายไอศกรีม และน้ำผลไม้ปั่นควบคู่ไปด้วย

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *