ทำกล้วยอบเนย

ทำกล้วยอบเนย
เงินลงทุน
ประมาณ 5,000 บาท
วัสดุ/อุปกรณ์
กระทะใบบัว ตะแกรงลวด กะละมัง ที่ไสกล้วย เครื่องชั่ง ถังน้ำหรือโอ่งน้ำ ตะหลิว ทัพพี มีด กระด้ง เตา ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ (สำหรับอบกล้วย) ขนาดเล็ก (สำหรับบรรจุขาย)
ส่วนผสม
กล้วยดิบ เนย น้ำตาลปี๊บ น้ำมัน
วิธีทำ
1. นำกล้วยดิบแช่น้ำ 1 คืน เพื่อให้ยางออก
2. ปอกกล้วยดิบ แล้วนำไปแช่น้ำประมาณ 5 นาที นำขึ้น
3. นำกล้วยมาไสเป็นชิ้นตามความยาวของกล้วย
4. นำกล้วยที่ไสแล้วใส่ถุงพลาสติก มัดปากถุงให้แน่นอบไว้ 1 คืน
5. นำกล้วยที่อบในถุงพลาสติกมาลอกออกเป็นชิ้น ๆ
6. นำส่วนผสมกล้วยดิบ เนย และน้ำตาลปี๊บ มาชั่งในอัตราส่วน กล้วยดิบ 2 กิโลกรัม ต่อเนย 6 ขีด ต่อน้ำตาลปี๊บ 4 ขีด (ไม่ต้องนำมาผสมกันหรือคลุกเคล้าให้เข้ากัน)
7. นำส่วนผสมที่ชั่งแล้วลงทอดพร้อมกันในน้ำมันที่ร้อนจนกล้วยเหลืองสวยงามดี และใช้ตะแกรงลวดตักขึ้น (ถ้าทำจำนวนมาก) พักไว้บนกระด้ง เพื่อให้สะเด็ดน้ำมัน ผึ่งให้เย็น แล้วจึงบรรจุลงถุงพลาสติกนำออกขาย
ตลาด/แหล่งจำหน่าย
ตลาดทั่วไป แหล่งชุมชนบริเวณที่คนสัญจรไปมา หรือทำส่งห้างสรรพสินค้า
สถานที่ฝึกอบรม
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2579-2294, 0-2942-8460 ต่อ 219-222 โทรสาร ต่อ 207
ข้อแนะนำ
1. เวลานำส่วนผสมลงทอดในน้ำมัน ในช่วงแรกควรใช้ตะหลิวคนเพื่อไม่ให้ชิ้นกล้วย ติดกัน
2. เพื่อให้กล้วยอบเนยคงความกรอบอยู่ได้นาน เวลาบรรจุลงถุงต้องมัดปากถุงให้แน่น

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *