ทานเกลือและน้ำตาลมาก เสี่ยงความดันโลหิตสูง

ทานเกลือและน้ำตาลมาก เสี่ยงความดันโลหิตสูง
• อาหาร
แนะผัก-ผลไม้และอาหารที่ไม่มีการปรุงแต่ง

มีงานวิจัยหลายชิ้นที่บ่งชี้ว่า การรับประทานอาหารที่มีเกลือสูงมีความเกี่ยวข้องกับโรคต่าง ๆ เช่น ความดันโลหิตสูง ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อเส้นเลือดในสมองแตก โรคหัวใจและโรคไต

นักโภชนาการแนะนำว่าเราควรได้รับโซเดียมหรือเกลือไม่เกิน 2,300 มิลลิกรัมต่อวัน หรือเท่ากับหนึ่งช้อนชา

อย่างไรก็ตามคนที่มีความไวต่อเกลือหรือโซเดียม อาจจะต้องได้รับเกลือในปริมาณน้อยกว่านี้ เช่น คนที่มีความดันโลหิตสูง ผู้สูงอายุควรได้รับเกลือหรือโซเดียมไม่เกิน 1,500 มิลลิกรัมต่อวัน

นักโภชนาการแนะนำให้เลือกปรุงอาหารหรือรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลต่ำ นั่นคือ อาหารที่ต้องมีการเติมน้ำตาลลงไป ไม่นับรวมถึงอาหารที่มีน้ำตาลตามธรรมชาติ เช่น นมหรือผลไม้ หรือน้ำผลไม้ อาหารที่มีน้ำตาลสูง นั่นคือมีการเติมน้ำตาลลงไป

ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ เช่น ลูกอม น้ำอัดลม เค้ก คุกกี้ ขนมหวานต่าง ๆ ซึ่งรูปแบบที่เติมลงไปในอาหาร เช่น น้ำตาลทรายแดง กลูโคส น้ำตาลทรายหรือซูโครส น้ำผึ้ง ไซรัปต่าง ๆ

เพื่อสุขภาพที่ดีควรเลือกรับประทานผลไม้แทนการรับประทานขนมกรุบกรอบหรือเค้ก และคุกกี้เป็นอาหารว่าง หรือเลือกดื่มนมไขมันต่ำ หรือไร้ไขมันแทนการดื่มน้ำอัดลม

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *