ทางเลือกใหม่ฝังแร่รักษามะเร็งต่อมลูกหมาก

ทางเลือกใหม่ฝังแร่รักษามะเร็งต่อมลูกหมาก
• คุณภาพชีวิต
เผย ชายอายุ 45 ปีขึ้นไป ควรพบแพทย์ ด่วน !

นพ.วิรุณ โทณะวณิก แพทย์ด้านการฝังแร่รักษามะเร็งต่อมลูกหมาก โรงพยาบาลปิยะเวท กล่าวว่า ปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมีหลายวิธี ทั้งการให้ฮอร์โมน การฉายรังสี และการผ่าตัด แต่ละวิธีจะส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศที่แตกต่างกัน อาทิ การฉายรังสีจะส่งผลกระทบถึงร้อยละ 50 ขณะที่การรักษาโดยการผ่าตัดจะส่งผลกระทบร้อยละ 90 ล่าสุดมีแนวทางการรักษาแบบใหม่ที่เรียกว่า การฝังแร่ ซึ่งเป็นการรักษาโดยการใช้กัมมันตภาพรังสีเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะ วิธีนี้หากรักษาในระยะเริ่มแรกจะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสหายขาดสูงถึงร้อยละ 95

นพ.วิรุณกล่าวว่า ขั้นตอนการรักษาจะเริ่มจากการอัลตราซาวนด์ผ่านทวารหนัก จากนั้นจะทำการตรวจวัดปริมาตรของต่อมลูกหมาก และนำภาพที่ได้ไปคำนวณหาพิกัดในการฝังแร่ เพื่อความถูกต้องและแม่นยำในการฝังแร่ ปัจจุบันมีการนำโปรแกรมการคำนวณหาพิกัดในการฝังแร่บริเวณเซลล์มะเร็งอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ดังนั้น การรักษาด้วยวิธีดังกล่าวจึงปลอดภัยสูง และไม่ส่งผลกระทบต่ออวัยวะข้างเคียง สำหรับแร่ที่ใช้ในการรักษาจะประกอบด้วย แร่ไอโอดีน-125 และแร่ไอริเดียม-192 ซึ่งเป็นแร่สังเคราะห์ที่ทำขึ้นโดยเฉพาะ แต่มีความปลอดภัยสูงต่อร่างกายมนุษย์ การฝังแร่ส่วนใหญ่จะใช้ประมาณ 20-40 เม็ดต่อผู้ป่วยหนึ่งคน ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของต่อมลูกหมากของแต่ละคนว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใด

นพ.วิรุณกล่าวว่า มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นโรคที่พบมากเป็นอันดับต้นๆ ในเพศชาย 1 ใน 6 ของเพศชายทุกคนจะต้องเผชิญกับโรคดังกล่าว สาเหตุของโรค ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากความไม่สมดุลของฮอร์โมนเพศชาย อาการทั่วไป ประกอบด้วย ปัสสาวะไม่สุด กลั้นปัสสาวะไม่ได้ รู้สึกเจ็บหรือมีเลือดออกปนกับปัสสาวะ เหนื่อยง่าย เบื่ออาหาร หรือมีอาการปวดหลัง ปวดกระดูก ฯลฯ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญผู้ชายวัยกลางคนหรือผู้ชายอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป ควรใส่ใจอาการผิดปกติเหล่านี้ และควรไปพบแพทย์เป็นการด่วนเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยอย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันไม่ให้โรคลุกลาม

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *