ทักษะการเตือนเพื่อนและการปฏิเสธจากสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์

ทักษะการเตือนเพื่อนและการปฏิเสธจากสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
มีวิธีดีๆมาฝากและการแก้ไขด้วยมาดูกันดีกว่าค่ะเพื่อนๆ
การปฏิเสธการตัดสินใจและการเตือนเพื่อนเพื่อป้องกันตนเองจากสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ปัญหา
1. ขณะนี้ในประเทศไทยมีวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร2. เป็นประเทศที่มีการติดอันดับเชื้อเอดส์ในระดับต้นๆ
3. เป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรคนเป็นแม่อายุไม่ถึง20ปี
4. เป็นประเทศที่มีอัตราการอย่าร้างสูง
5. วัยรุ่นละเลยประเพณีที่ดีงานของคนไทย
6. การตัดสินใจของเด็กไทยไม่มีการไตร่ตรองก่อน เราจะมาพูดถึงการตัดสนใจกันก่อนนะค่ะ
คนเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องตัดสินใจกันก่อนทักษะการตักสินใจหมายถึง ความสามารถในการพิจารณาเลือกแนวทางในการปฏิบัติต่อสถานการณ์เพื่อบรรลุเปาหมายตามประสงค์สิ่งที่ต้องการ
1.การที่เรามีการพัฒนาในการตัดสินใจนี้ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง โดยการคิดและแก้ไขปัญหาตลอดจนประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเองค่ะปัจจัยที่มีอิธิพลต่อการตัดสินใจนะค่ะ
2. บุคลิกภาพ เราจะพบกันอย่างมากๆเลยนะค่ะว่าคนที่มีความมั่นใจเนี่ยมักจะตัดสินใจอะไรเร็วๆ
3. เป้าหมายหรือจุดประสงค์ ค่ะก็ไอ้เจ้าตัวเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยแหละค่ะก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เราสามารถในการตัดสินใจเพราะเหตุผลตัวนี้นะค่ะ ทำให้เราทำตามแผนที่คาดการไว้เพื่อให้เราเนี่ยบรรลุเป้าหมาย
4.ค่านิยม ค่านิยมจะเป็นบรรทัดฐานของการประเมินเลยนะค่ะ การยอมรับต่อความเชื่อ ความรู้สึกของแต่ละบุคคลในการตัดสินใจเนี่ยจะไวต่อคนที่ไม่ถึงค่านิยมอีกนะค่ะ11.ความรู้ ค่ะเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งของการตัดสินใจเนื่องจากผู้ที่มีความรู้มากก็จะมีข้อมูลรวบรวมวิเคราะห์และเป็นแนวทางในการตัดสินใจ
ต่อมานะค่ะดิฉันก็จะมาพูดถึงการเตือนเพื่อนและผู้ใกล้ชิดกันก่อน การเตือนนะค่ะไม่ใช่การสั่ง เราควรจะพุดชักจูงให้เขารู้สึกคล้อยตามเพื่อเป็นความตั้งใจในการเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์คือข้อสำคัญนะค่ะ (เพื่อน เราก็คือบุคคลที่สำคัญเราควรคบหากันด้วยความจริงใจหากเห็นว่าเพื่อนทำอะไรไม่ถูกไม่ควร เราก็ควรที่จะพูดตักเตือนและรู้จักยอมรับและเข้าใจในคำตักเตือนที่เพื่อนมีให้)
การเตือนเพื่อนเป็นเรื่องที่อยากเพราะการบอกหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อจะให้เข้าเปลี่ยนความเชื่อเรื่องพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนคู่นอน ค่านิยมการอยู่ก่อนแต่ง การขายบริการเนี่ยเป็นสิ่งที่อยากมากๆเลยนะค่ะ
ดังนั้นก่อนที่เราจะเตือนเพื่อนเราก็ควรที่จะมาสำรวจตนเองก่อนเช่นว่าเราต้องมีลักษณะของการเป็นผู้นำก่อน เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อนยอมรับ มีความเชื่อถือได้ไหม เป็นตัวของตัวเองเพื่อเห็นคุณค่าในตนเองไหม เราปรารถนาต่อเพื่อนไหม และเรามีศิลปะการพูดมากแค่ไหนตัวอย่าการเตือนเพื่อที่เป็นที่รักของเราเพื่อไม่ให้มีการเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์นะค่ะ
เราก็ทำได้ง่ายๆโดย เธอควรคิดให้รอบครอบก่อนมีเพศสัมพันธ์นะ ระวังพ่อกับแม่เสียใจนะถ้าท่านรู้เรื่องนี้ เกิดเป็นลูกผู้ชายต้องมีความรับผิดชอบนะ ลูกผู้หญิงอย่างเราๆเนี่ยต้องมีศักดิ์ศรี รู้ไหมเมื่อควบคุมอารมณ์ทางเพศได้เนี่ยอานคตจะสดใส เราต้องรู้จักรักตนเอง(รักนวลสงวนตัว) อย่าคิดที่จะมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเลย10เราก็ควรรักษาวัฒนธรรมไทยนะถ้าคิดจะมีเพศสัมพันธ์ต้องใช้ถุงยางอนามัยเราไม่ควรชิงสุกก่อนห่ามนะค่ะ
ที่ข้าพเจ้าเลือกเรื่องนี้นะค่ะก็ปัจจุบันนี้แหละค่ะสื่อยั่วยุทางเพศเนี่ยมันมีมากมายเหลือเกินและก็แพร่หลายกันอย่างกว้างขว้างด้วยนะค่ะและด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วัยรุ่นเนี่ยได้เปิดโอกาสเรื่องเพศอย่างอิสระมากขึ้น จึงทำให้วัยรุ่นมีการเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ตามไปด้วยและข้าพเจ้าก็เห็นว่าการเป็นเพื่อนก็เป็นผู้อยู่ใกล้ชิดมากที่สุดเรามีทั้งความรักและความห่วงใยต่อกันคำเตือนจากเพื่อนก็น่าที่จะใช้ได้ดีที่สุด อีกประการหนึ่งก็คือวัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็น และอยากทดลองเรื่องเพศมากมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้หญิงก็จะเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรหรืออาจจะเกิดโรคต่างๆที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์เป็นส่วนอาทิเช่นโรคเอดส์เป็นต้น
ดังนั้นการที่เรามีการพัฒนาในการตัดสินใจก็จะสามารถที่จะใช้ในการปรับปรุงพฤติกรรมต่างๆได้อย่างเหมาะสมการปิดโอกาส การปิดกั้นตนเอง การปิดกั้นอารมณ์ ต่อสถานการณ์ที่ว่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการในการเสี่ยงในเรื่องนี้
การเจรจาต่อรองก็เป็นทักษะด้วยการสื่อสารที่มีผลต่อทางอารมณ์ ความรู้สึกและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คน2คนลดความตึงเครียดลงนะค่ะ และสุดท้ายจริงเนี่ยก็ควรที่จะใช้ถุงยางอนามัยหรือถ้าเราหลีกเลี่ยงได้ก็ไม่ควรที่จะเปิดโอกาสมาถึงขั้นตอนนี้ หรือถ้าเราเจรจาต่อรองไม่ได้ผลเนี่ยการใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยก็จะช่วยในการลดปัญหาข้อผิดพลาดต่างๆ การปฏิเสธเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอีกอย่างหนึ่งนะค่ะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะมาพูดถึงทักษะการปฏิเสธในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์นะค่ะ(อ่านต่อเลย)
ทักษะนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสัมพันธ์ภาพและสื่อด้วยความสามารถในการใช้คำพูดค่ะ เพื่อแสดงถึงความรู้สึกในตนเองและการรับรู้ถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่ง เราปฏิเสธอย่างไรให้เขาเข้าใจเรา…นี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอยากนะค่ะแต่ไม่เป็นไรข้าพเจ้ามีหลักการในการปฎิเสธดังนี้ข้อแรกเละก็ต้องปฏิเสธด้วยท่าทางและคำพูดที่จริงจัง น้ำเสียงชัดเจนอันที่2 เลยก็ต้องควรเลือกใช้ความรู้สึกเพื่อแสดงเป็นข้ออ้างประกอบเพราะว่าการที่เราใช้เหตุผลเพียงอย่างเดียวเนี่ยมักจะถูกโต้แย้งกับตามด้วยการขอความคิดเห็น ความเห็นชอบ การแสดงกิริยาท่าทาง คำพูดที่เป็นมิตร การแสดง ความขอบคุณเมื่อผู้ชวนยอมรับและข้อนี้น่าจะสำคัญสุดก็เมื่อที่เราถูกเซ้าซี้หรือสบประมาทก็ไม่ควรที่จะโกรธหรือขาดสติ เราควรที่ยืนยันโดยการปฏิเสธ ปฏิเสธซ้ำโดยคราวนี้ไม่ต้องใช้ข้ออ้างอะไรอีกแล้วและพร้อมที่จะหาทางเลี่ยงจากสถานการณ์ดังกล่าวหรือไม่ก็บอกลาไปเลย หรือไม่ก็หากิจกรรมอื่นมาทำทดแทนและสุดท้ายคงจะเป็นการผ่อนผัน โดยการยืดระยะเวลาเพื่อให้ผู้ชวนเปลี่ยนใจ
ก็อย่างที่บอกกันนะค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นการใช้ทักษะในการตัดสินใจหรือปฏิเสธนั้นเราทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นตัวของข้าพเจ้าเองหรือใครๆ ก็ตามแต่เราก็ควรที่จะฝึกฝนให้เกิดความเคยชินเพื่อในการช่วยในการแก้ไขปัญหาต่อสถาการณ์เหล่านั้นแต่ทั้งนี้ ทั้งนั้นที่ข้าพเจ้าเอ่ยมาเนี่ยก็ขึ้นอยู่สิทธิส่วนบุคคลและความคิดเห็นที่แต่ต่างกันออกไปเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเหมาะสมต่อการสร้างบรรทัดฐานที่ดีของตนเอง และความสามารถในการแก้ไขปัญหาหรือการป้องกันปัญหามันก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลที่มีสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปนวัตกรรมที่ทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
วัยรุ่นเป็นวัยที่กำลักศึกษาเล่าเรียน เรื่องบางเรื่องจึงยังไม่ถึงวัยอันควรที่จะรับรู้หรือปฏิบัติกัน โดยเฉพาะมุมมองของการมีเพศสัมพันธ์ บางคนอาจคิดว่าตนเองทันสมัย ยอมรับเอาค่านิยมต่าง ๆ เข้ามาอย่างไม่เหมาะสม โดยไม่คำนึงถึงความสำคัญของการระกนวลสงวนตัวในสังคมวัฒนธรรมแบบไทย ๆ แต่ยังมีบางคนที่ยังรู้จักรักและหักห้ามมใจตนเอง แมม้อาจเคยผิดพลาดไปแล้ว ก็ไม่เปิดโอกาสหวนกลับไปมีพฤติกรรมแบบนั้นอีก อีกทั้งยังสนใจที่จะหาทางป้องกันตนเองเพื่อมิให้ตกอยู่ในสถานกาณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ และรู้แนวทางในการเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย สำหรับวัยรุ่นที่เป็นคู่รักกัน หากเผลอเรอหรือปล่อยให้ตนเองตกอยู่ในสภาพการณ์ที่เสียงต่อการมีเพศสัมพันธ์แล้วว ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของคน 2 คน ก็ตามแต่ก็มีผลกระทบถึงคนรอบข้างด้วย การมรพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นที่คิดว่าตนเองพร้อมนั้นเป็นเพราะว่าเห็นแต่ในด้านที่สวยงาม ความรัก ความโรแมนติกเท่านั้น ควรหยุดคิดสักนิดว่ามีความพร้อม มีความรับผิดชอบต่อสิ่ที่เกิดตามมา ไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อ หรือภาระทางครอบครัวแล้วหรือยัง หากคิดว่ายังไม่พร้อมก็ต้องรู้จักป้องกันตนเองหรือหลีกเลี่ยงต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ไว้เป็นดีที่สุด สถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ ในบางเหตุการณ์เราอาจได้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ จึงควรต้องมีความระมัดระวังตนเองอยู่ตลอดเวลา สถานการณ์ดังกล่าวที่อาจเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ มีดังนี้
1. จับมือ กอด จูบ สัมผัสร่างกายอื่น ๆ
2. ไปเที่ยวผับ ไนท์คลับ คาราโอเกะ
3. ดูภาพยนต์โป๊
4. สื่อมีเนื้อหาข่าวสารเรื่องเพศ เช่น อินเตอร์เน็ต วีดี วารสาร ละครโทรทัสน์ หนังสสือพิมพ์บางฉบับ มิวสิควิดีโอ หนังโฆษณา เป็นต้น
การป้องกันตนเองมิให้ตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
หยุดคิดก่อนการมีเพศสัมพันธ์
ในการดำเนินชีวิตประจำวันในแต่ละบุคคลนั้น บางคนอาจมีเรื่องที่ต้องเกียวข้องกับการตัดสินใจสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์นั้นมีความสำคัญมากของชีวิตของวัยรุ่น ก่อนมีเพสสัมพันธ์ จำเป็นต้องให้เวลาตนเองหยุดคิดและตอบคำถามต่อไปนี้ด้วยความจริงใจ
1.ต้องการมีเพศสัมพันธ์ด้วยเหตุผลใด
– เพื่อเหมือนเพื่อน ๆ
– พิสูจน์ความรัก
– รักษาสัมพันธภาพความเป็นคู่รัก – อื่น ๆ
2. ถ้ามีเพศสัมพันธ์แล้ว การกระทำของเราไปทำร้ายใครบ้าง
3. พร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดพลาดพลั้งจนตั้งครรภ์และยินดีเป็นพ่อแม่ได้หรือไม่
4. ทำอย่างไรเมื่อมีปัยหาจากการมีเพศสัมพันธ์ เช่น เป็นโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพสสัมพันธ์
5. วัยรุ่นหญิงจะรู้สึกอย่างไรถ้าตั้งครรภ์ หรือวัยรุ่นชายจะรู้สึกอย่างไรถ้าทำให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ แล้วพ่อแม่และครอบครัวจะรู้สึกอย่างไร
เมื่อวัยรุ่นตอบคำถามเหล่านี้แล้ว วัยรุ่นที่มีความรับผิดชอบและรักอนาคตของตนเองจะตอบคำถามเหมือนกันทุกคน โดยพร้อมใจพันตัดสินใจเลือกที่จะไม่มีเพศสัมพันธ์ กล้าพูดปฏิเสธ ( Just say no ) การตัดสินใจที่จะไม่มีเพศสัมพันธ์ ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับวัยรุ่น โดยเฉพาะกับบุคคลที่มีคนรักและคนที่ห่วงใยมาก ๆ แต่เมื่อตัดสินใจปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์เพราะได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อชีวิตและอนาคต ว่ามีผลเสียมากกว่าผลดี เราย่อมภาคภูมิใจในการตัดสินใจโดยเฉพาะหาวิธีการป้องกันตนเองมิให้ตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ได้หลายแนวทาง
คาถา 5 ข้อ เพื่อป้องกันตนเองให้ตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
1. รู้จักปฏิเสธ เมื่อถูกแฟนจับมือถือแขน สัมผัสร่างกายและพยายามกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ ต้องพูดเสียงดังฟังชัดและน้ำเสียงหนักแน่น จริงจังส่า ” ไม่ชอบนะ ขอให้หยุด ” ซึ่งผู้หญิงส่วนใหญ่มักกลัว ไม่กล้าปฏิเสธ แต่ถ้าไม่พร้อมด้วยเหตุผลต่าง ๆ ก็ควรกล้าที่จะพูดว่า ” ไม่ ”
2. ลุกหนีทันที เมื่อพูดปฏิเสธแล้วก็ควรลุกออกห่างทันที อย่าใจอ่อน แย่ากลัวว่าเขาจะโกรธหรือเกรงใจกัน เพราะถ้าหากเรายังไม่พร้อมหรือเห็นว่าไม่ควรก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องแล้ว
3. ต้องมีสติ ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฉอล์หรือใช้สิ่งเสพติด และมีความระมัดระวังดื่มน้ำและอาหารที่รับประทาน เพราะอาจโดนมอมยาหรือใส่ยานอนหลับ ทำให้ขาดสติ และควบคุมตนเองไม่ได้ฃ
4. มีนัดไปเที่ยวในที่ปลอดภัย เช่น สวนสาธารณะ สถานที่เปิดเผย และไม่พยายามเข้าไปอยู่ในที่ลับตาคนสองต่อสอง จำไว้ว่าให้หหลบหลีกห่างไกลจากสถานการณ์เสี่ยงที่กดดันให้มีเพศสัมพันธ์ เช่น ในบ้านหรือหอพักของฝ่ายชาย หรืออยู่ตามลำพังในรถบริเวณลานจอดรถ
5. วางแผนการตัดสินใจ ก่อนตัดสินใจไปเที่ยวกับแฟน ควรคิดให้รอบคอบว่าควรใหล้ชิดกับแฟนได้แค่ไหน เมื่อยังไม่พร้อมมีเพศสัมพันธ์ ควรระมัดระวังตัว และวางแผนกำหนดขอบเขตของกิจกรรม เช่น พูดคุยทำความตกลงกับแฟนก่อนมีนัดไปเที่ยวว่า ไปเที่ยวกันเท่านั้นนะอย่าล่วงเกินในเรื่องเพศ
ทักษะ : เทคนิคการตัดสินใจปัญหาความรักแก้ไขได้ ด้วยใช้เทคนิคการตัดสินใจ 5 ขั้น ดังนี้
1ระบุปัญหา ค้นหาว่ามีปัญหาหนักอกเรื่องอะไร
2เขียนแนวทางวิธีแก้ปัญหาให้หลากหลายวิธี
3. เลือกวิเคราะห์วิธีแก้ปัญหาให้หลากหลายวิธี
4. กำหนดแนวทางวิธีการที่ดีที่สุด
5. ตรวจสอบผลภายหลังได้ดำเนินการตามวิธีที่เลือกว่าได้ผลหรือปัญหายังคงมีอยู่
-การป้องกันตนเองเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการามีเพศสัมพันธ์
การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยนั้นไม่มี
ถึงแม้ในปัจจุบัน จะเป็นที่ยอมรับกันว่า ถุงยางอนามัย เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการป้องกันการตั้งครรภ์และป้องกันการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แต่ก็มีโอกาสเกิดความพลาดพลั้งตั้งครรภ์ได้เหมือนกัน เพราะถุงยางอนามัยป้องกันการตั้งท้องได้ 95 %
ดังนั้นการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มี แต่การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยสามารถเรียงลำดับของความปลอดภัยจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้
— ปลอดภัยมากที่สุด คือ การไม่มีเพสสัมพันธ์โดยการอยู่เป็นโสด
–ปลอดภับอันดับที่สอง คือ การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองโดยไม่ใช้อุปกรณ์ในการสำเร็จความใคร่ร่วมกับผู้อื่น และต้องรักษาความสะอาด
— ใช้ทักษะการปฏิเสธ เอตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ การปฏิเสธเป็นทักษะหนึ่งที่สามารถป้องกันตนเองได้ หากเรารู้จักใช้และมีสติเมื่อตกอยู่ใน
สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ โดยใช้ตัวอย่างคำพูดในการปฏิเสธดังนี้
1. ถ้าเธอรักกันจริง อย่าทำลายฉันเลยนะ อย่าทำแบบนี้
2. อย่าเพิ่งเลยนะ ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสม
3. เราทั้งสองคนยังไม่พร้อมจะมีครอบครัวนะ ยังไม่ถึงวัยอันควร
4. คุณพ่อคุณแม่จะผิดหวังมาก ถ้าเราร่วมกันทำร้ายท่านแบบนี้
5. คุณหลอกลวงฉัน หยุดเถอะอย่าทำแบบนี้อีกไม่อย่างนั้นราเลิกคบกัน
6. ฉันขอร้องอย่าทำลายชื่อเสียงฉันเลย
7. ปล่อยฉันนะ อย่ามาแตะต้องฉันอีก ไว้รอเราพร้อมและรอวันแต่งงานดีกว่านะ
8. ไม่……ถ้าแน่ท้องและเธอจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างไร
9. หยุดนะ เราคิดถึงผลที่ตามมาอย่างจริงจังแล้วหรือยัง
10. อย่านะ ฉันต้องการให้เซ็กซ์เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ที่ยาวนานไม่ฉาบฉวย
11. ไม่…..แน่รักเธอ อยากอยู่ใกล้ ๆ เธอ อยากให้เธอเป็นคนที่เข้าใจฉันมากที่สุด และฉันก็เข้าใจเธอที่สุด แต่เราอย่าเพิ่งไปไกลถึงเรื่องเซ็กซ์กันเลยนะ
12. ไม่……เธอจะแคร์ความรู้สึกฉันไหม ถ้าฉันกลัวว่าจะรับปัญหาที่ตามมาไม่ไหว
นวัต<

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *