ทักษะการหาความสัมพันธ์เกี่ยวกับสเปส

ทักษะการหาความสัมพันธ์เกี่ยวกับสเปส
ทักษะการหาความสัมพันธ์เกี่ยวกับสเปสหมายถึงความชำนาญในการจำแนกรูปมิติของวัตถุความเกี่ยวข้อง ของวัตถุและเหตุการณ์กับรูปร่างบอกความสัมพันธ์ของมิติและบอกการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับเวลา
ตัวอย่างทักษะการหาความสัมพันธ์เกี่ยวกับสเปส
1. บอกรูปทรง 3 มิติที่เห็นได้จากการหมุนรูป 2 มิติ
2. บอกรูปทรง 3 มิติ ที่เห็นได้จากเงาของรูปนั้น
3. บอกเงาของรูป 2 มิติที่เกิดจากการฉายไฟไปยังรูป 3 มิติ
4. บอกรูปที่เกิดจากรอยตัดวัตถุรูปทรง 3 มิติ
5. บอกตำแหน่งหรือทิศทางของวัตถุหรือสถานที่
6. บอกความสัมพันธ์ของสิ่งที่อยู่หน้ากระจกเงา และภาพที่เห็นในกระจกเงาได้
7.ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสของวัตถุ 2 ชนิดหรือของ 2 อย่าง เพื่อเปรียบเทียบกัน
8. บอกการเปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่ของสิ่งต่าง ๆ กับเวลา

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *