ทักษะการทำธุรกิจร้านกาแฟ

ทักษะการทำธุรกิจร้านกาแฟ

ไม่ว่าคุณจะลงมือทำการใดๆก็แล้วแต่ ความรู้และประสบการณ์มีความจำเป็น ถ้าขาดความรู้และทักษะ อาจผิดพลาดได้ง่ายๆ ยิ่งเป็นการทำธุรกิจแล้ว ซึ่งต้องใช้เงินลงทุน อาจสูญเสียเงินได้ง่ายๆ ถ้าขาดความรู้และทักษะในธุรกิจนั้นๆ ความรู้สามารถหาได้จากสื่อต่างๆซึ่งมีอยู่มากมายหรือการเข้ารับการฝึกอบรมจากผู้รู้จริง เมื่อได้ความรู้มาแล้ว จึงนำไปสู่ภาคปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้คุณเกิดทักษะจากการปฏิบัติ ทักษะจะมากขึ้นตามวันเวลาที่คุณลงมือกระทำ ซึ่งจะเรียกว่า เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ ( Learning By Doing ) จะทำให้คุณแกร่งและเป็นมืออาชีพในธุรกิจนั้นๆมากขึ้น ขอให้คิดอีกอย่างว่า ถ้าคุณทำอะไรสักอย่าง เช่น ทำธุรกิจร้านกาแฟสด ก็จงทำมันให้ดีที่สุด รู้ลึก รู้จริง ทำให้จริงในธุรกิจ แล้วคุณจะได้รับรางวัลตอบแทนกลับอย่างงามแน่นอน

สร้างทักษะสร้างประสบการณ์จากความรู้และการเรียนรู้ พัฒนาความรู้และทักษะให้มากขึ้น คุณจะได้รับประโยชน์เหมือนติดอาวุธให้กับตัวเองในการเอาชนะแก้ปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆในการทำธุรกิจ เมื่อคุณแก้ปัญหาบ่อยๆคุณจะเกิดทักษะและความรู้ขึ้น ในการทำธุรกิจต้องใช้ทั้งศาสตร์คือความรู้ และศิลป์คือรูปแบบและเทคนิคกลยุทธต่างๆรอบด้าน ธุรกิจแต่ละประเภทอาจใช้ศาสตร์และศิลป์แตกต่างกันออกไป แต่จะมีหลายอย่างที่ใช้เหมือนกัน หลักการเดียวกัน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *