ทรงศักดิ์ เอาฬาร : ธุรกิจดอกไม้ประดิษฐ์ส่งออก ตอน 5

ทรงศักดิ์ เอาฬาร : ธุรกิจดอกไม้ประดิษฐ์ส่งออก ตอน 5 ชมรมนักประดิษฐ์ดอกไม้แห่งประเทศไทย

คุณทรงศักดิ์ได้แง่คิดว่า ถ้าจะทำให้คนมั่นใจใช้ฟลอร่าเทปแล้วตัวเองนั่นแหละที่จะต้องเป็นนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ และมีผลงานใหม่ ๆ ให้คนซื้อเป็นคนตัดสินเอง จะเป็นวิธีการที่ดีที่สุด แต่แน่นอนว่ามือประดิษฐ์ดอกไม้จริง ๆ จะต้องไม่ใช่ “วันตู่เถ่า” ที่เย็บผ้าเฉไปเฉมาเป็นแน่ คุณจรัญ ภรรยาผู้ร่วมทุ่มเทแรงกายแรงใจทุกอย่างให้กับงานกับจันทรรัตน์ลูกสาวคนเล็กและคนเดียวอาสาเป็นคนลงมือเอง ในช่วงปี พ.ศ. 2516 คุณจรัญและคุณจันทรรัตน์เฝ้าเสาะหาครูสอนประดิษฐ์ดอกไม้ที่เก่งของไทย คือ ม.ล. ป้อง มาลากุล ซึ่งมีความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ในวรรณคดีไทย
ทว่ากว่าจะได้เรียนวิชาดอกไม้ประดิษฐ์ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายดายนัก คุณทรงศักดิ์ต้องใช้ความมานะและไหวพริบอย่างสูงจึงประสบผล ต่อจากนั้นคุณจรัญยังเดินทางไปเรียนการประดิษฐ์ดอกไม้แบบญี่ปุ่นจากสถาบันมิยูกิ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีครูญี่ปุ่นยอดฝีมือหลายคนเป็นผู้สอน วิทยายุทธ์ประดิษฐ์ดอกไม้ที่เรียนมาอย่างเต็มที่ทำให้คุณทรงศักดิ์และคุณจรัญมีความมั่นใจ และพร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดวิชานี้ต่อสาธารณชน ชมรมนักประดิษฐ์ดอกไม้แห่งประเทศไทยจึงได้เกิดขึ้นและเริ่มเปิดสอนนักเรียนรุ่นแรกในปี พ.ศ. 2516
จากวันนั้นถึงวันนี้ ชมรมนักประดิษฐ์ดอกไม้ที่เขาจัดตั้งขึ้น ได้ทำให้เกิดนักประดิษฐ์ดอกไม้ระดับอาชีพรวมแล้วกว่าหมื่นคน คนกลุ่มนี้เองที่ได้กลายเป็นกำลังสำคัญในการส่งดอกไม้ประดิษฐ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน ความสำเร็จของชมรมฯ ช่วยให้ความนิยมในดอกไม้ประดิษฐ์เพิ่มสูงขึ้นด้วย ตอนนั้นกิจการดอกไม้ประดิษฐ์ของคุณทรงศักดิ์ มีรายได้ดีพอสมควรจากทั้งการขายดอกไม้ ขายอุปกรณ์ และตำราประดิษฐ์ดอกไม้ซึ่งคุณทรงศักดิ์ทำออกมาได้ถึง 4 เล่ม

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *