ต้นกาแฟเจริญเติบโตขึ้นได้อย่างไร

กาแฟเจริญเติบโตไปตามพื้นที่บริเวณ Tropic of Cancer และ Tropic of Capricorn พื้นที่เพาะปลูกกาแฟนั้นมีผลอย่างยิ่งต่อรสชาติของกาแฟ ไม่ว่าจะเป็นความอุดมสมบูรณ์ของดิน สภาพภูมิอากาศ และกระบวนการในการเพาะปลูกนั้นมีส่วนสำคัญที่ส่งให้เกิดรสชาติเฉพาะตัวของเมล็ดกาแฟ ผู้ผลิตไวน์มักเรียกว่า “รสชาติเฉพาะของพื้นที่”

ภูมิภาคหลักที่ปลูกกาแฟคือ แอฟริกาตะวันออก และคาบสมุทรอราเบีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แปซิฟิก และลาตินอเมริกา

ต้นกาแฟ

เหมือนกันกับผลไม้ประเภทอื่น ๆ ผลกาแฟนั้นขึ้นบนต้น ความอุดมสมบูรณ์ของดิน สภาพภูมิอากาศ และพื้นผลที่ปลูกโดยรอบต้นกาแฟนั้นส่งผลกระทบต่อรสชาติของกาแฟ

ต้นกาแฟบางต้นสามารถเจริญเติบโตได้สูงถึง 30 – 40 ฟุต อย่างไรก็ดี ส่วนมากแล้วจะรักษาให้ต้นกาแฟไม่สูงมากนักเพื่อง่ายในการเก็บผลกาแฟ ผลกาแฟโดยเฉลี่ยแล้ว ต้นกาแฟหนึ่งต้นสามารถผลิตกาแฟได้เท่ากับ ½ กิโลกรัมของกาแฟที่คั่วแล้ว ต้องใช้เวลากว่า 1 ปีสำหรับต้นกาแฟที่จะผลิตกาแฟให้ได้ปริมาณเท่ากับที่ผู้คนดื่มกันใน 1 สัปดาห์!

อะราบิก้า และโรบัสต้า

กาแฟสายพันธุ์เศรษฐกิจมีอยู่ 2 สายพันธุ์คือ อะราบิก้า และโรบัสต้า กาแฟอะราบิก้าเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล มีรสชาติที่นุ่มนวล กลมกล่อมกว่ากาแฟสายพันธุ์อื่น ๆ และมีคาเฟอีนอยู่เพียง 1% ของน้ำกาแฟ สำหรับกาแฟพันธุ์โรบัสต้านั้นเป็นพันธุ์ที่ทนทานต่อโรค และได้ผลผลิตต่อไร่สูง เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับระดับน้ำทะเลมีรสฝาด สตาร์บัคส์ซื้อเฉพาะกาแฟอะราบิก้าคุณภาพดีที่สุดเท่านั้น

มาถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต

ในฤดูเก็บเกี่ยว ต้นกาแฟจะเต็มไปด้วยผลกาแฟ (ผลเชอรี่) สีแดงสดใส บรรจุเมล็ดกาแฟอยู่ข้างในผล เปลือกของผลกาแฟแข็ง และมีรสขม แต่เนื้อที่อยู่ภายใต้เปลือกนั้นให้รสชาติหวาน ลักษณะคล้ายองุ่น ภายใต้เนื้อก็จะมีเยื้อหุ้มเมล็ดกาแฟอยู่ เมื่อนำเยื้อหุ้มออกคุณก็จะผลกับเมล็ดกาแฟสีเขียว 2 เมล็ดที่พร้อมในการล้าง และคั่วอบต่อไป

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *