ตั้งเป้าหมายชีวิตก่อนคิดใช้เวลา

ตั้งเป้าหมายชีวิตก่อนคิดใช้เวลา

วันที่ : 29 มกราคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้

การบริหารเวลาแห่งชีวิต ทั้งระยะสั้นและระยะยาว สำคัญสำหรับทุกคน เพราะการใช้เวลาเป็นเงื่อนไขความสำเร็จที่แตกต่างกันในชีวิตของแต่ละคน

ถ้าเราใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเห็นคุณค่า ย่อมนำพาชีวิตไปสู่ความสุขและความสำเร็จ ตรงกันข้าม หากเราใช้เวลาอย่างไม่คิด ใช้อย่างสุรุ่ยสุร่าย ย่อมเท่ากับทำลายชีวิตตนเองทิ้งไป

ที่สำคัญในก้าวแรกสู่ความเป็นเพื่อนกับเวลา คือ การตั้งเป้าหมาย เพื่อให้เราใช้เวลาอย่างมีเป้าหมาย

เป็นความจริงที่ว่า ถ้าไม่มีคำว่า “เป้าหมาย” ย่อมไม่มีคำว่า “ความสำเร็จ”

ชีวิตที่ประสบความสำเร็จ คือ ชีวิตที่มีเป้าหมาย เพราะคนที่ต้องการประสบความสำเร็จนั้น จะไม่ปล่อยให้ชีวิตล่องลอยอย่างไร้จุดหมาย จะไม่ใช้เวลาอย่างฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย แต่ใช้เวลาอย่างเห็นคุณค่า เพื่อนำพาไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงปรารถนา

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก เรื่องใหญ่ เรื่องที่ต้องการให้เกิดขึ้นในระยะสั้น …สามชั่วโมงนี้ วันนี้ พรุ่งนี้ สัปดาห์นี้ เดือนนี้ ไตรมาสนี้ ….

หรือเรื่องที่ต้องการให้เกิดขึ้นระยะยาว ….ไตรมาสหน้า ปีหน้า สามปีข้างหน้า ห้าปีข้างหน้า สิบปีข้างหน้า …..

เปรียบได้กับนักกีฬาทีมชาติ ผู้มีเป้าหมายอยู่ที่เหรียญทองโอลิมปิก เขาจะตั้งใจฝึกซ้อม ควบคุมวินัยตนเองในทุกเรื่อง ทั้งการฝึก การนอน การกินอย่างดีเลิศ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกาย ไม่เที่ยวเตร่กลางคืน หรือใช้เวลาทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม แต่มุ่งมั่นอุตสาหะในการทำตามตารางเวลาและข้อปฏิบัติที่ตั้งไว้อย่างเคร่งครัด จะส่งผลเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในชีวิต เมื่อบรรลุเป้าหมายแห่งความพยายาม

เอาล่ะ…เรามารู้จักเป้าหมาย “ชีวิต” กันก่อนดีกว่า

เป้าหมายชีวิตประกอบด้วย เป้าหมายอนาคตที่พึงประสงค์ + เป้าหมายอนาคตที่ครบทุกด้าน
เป้าหมายอนาคตที่พึงประสงค์ หมายถึง สิ่งที่เราปรารถนาอยากทำให้เกิดขึ้น อยากเห็นสิ่งนั้นปรากฏเป็นจริง เป็นความฝันที่อยากให้เป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่ต้องการให้เกิดขึ้น ทั้งเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว

เป้าหมายที่ชัดเจนเป็นแรงผลักสำคัญให้เห็นคุณค่าของเวลา และทำให้เราต้องวางแผนใช้เวลาอย่างดีเพื่อบรรลุเป้าประสงค์นั้น เช่น หากเรากำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยม และเราต้องการเป็น ทันตแพทย์ เราย่อมต้องกำหนดแผนการเรียน และวางแผนตารางเวลาทำสิ่งต่าง ๆ ที่เอื้อต่อเส้นทางการเดินสู่เป้าหมาย เป็นต้น

ดังนั้น เราลองถามตัวเอง และเขียนออกมาว่า…เราอยากเห็นอะไรเกิดขึ้น …เราอยากเป็นอะไร…เราอยากทำอะไรให้ประสบความสำเร็จ และ…เราจะทำอย่างไรเพื่อไปถึงเป้าหมายนั้น

จากนั้น จดรายการเป้าหมายที่พึงประสงค์ทั้งหมด ทั้งระยะสั้น และระยะยาว

เป้าหมายอนาคตที่พึงประสงค์ เป็นเรื่องที่เราต้องออกแรงทำให้เกิดขึ้น ซึ่งเราจะทำสำเร็จได้นั้น ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนเวลาล่วงหน้าอย่างรอบคอบ

เป้าหมายอนาคตที่ครบทุกด้าน แม้ว่าเราจะวางแผนเป้าหมายที่พึงประสงค์ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว แต่เราต้องจำไว้ว่า เป้าหมายชีวิตของเราไม่ได้มีเพียงเป้าหมายเดียว เพราะชีวิตนั้นมีหลายองค์ประกอบ ทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ และด้านสังคม จึงต้องมีเป้าหมายครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย อาทิ…ครอบครัว…การศึกษา…งาน…เพื่อนฝูง…สังคม…ชีวิตส่วนตัว …การออกกำลังกาย…งานอดิเรก…การพัฒนาตนเอง…การรับประทานอาหาร…การพักผ่อน……………

หากเราต้องการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ เราจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายชีวิตในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบของชีวิตเหล่านี้อย่างครบถ้วน และจัดสรรเวลาอย่างสมดุล เพราะหากเราทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ในบางเรื่อง แต่กลับละเลยอีกหลายเรื่องที่สำคัญในชีวิต อาจทำให้ชีวิตของเราล้มเหลวได้ในที่สุด

การบริหารเวลาในชีวิตได้อย่างสมดุลเหมาะสม ชีวิตจะเปี่ยมล้นด้วยความสุข ความพึงพอใจ เพราะเราจะมีเวลาให้กับสิ่งสำคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ งานอาชีพและงานอดิเรกที่เรารัก รวมทั้งความมุ่งหวังในอนาคตของเราด้วยเช่นกัน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *