สุขภาพ : ตัวเหลือง ตาเหลือง ระวังไวรัสลงตับ!!

สุขภาพ : ตัวเหลือง ตาเหลือง ระวังไวรัสลงตับ!!

โรคไวรัสตับอักเสบเอ หรือโรคไวรัสลงตับ เกิดจากการอักเสบของเซลล์ตับทำให้ตับทำงานได้ไม่เต็มที่หรือน้อยลง สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัส โดยเชื้อไวรัสที่พบบ่อย คือ ไวรัสตับอักเสบเอและบี

– อาการ มักมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง หรือโรคดีซ่าน แบบเฉียบพลันประมาณร้อยละ 60-70% ของผู้ป่วยเกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ ในกรณีที่ตับอักเสบอย่างรุนแรงจนตับวาย อาจเป็นผลทำให้เสียชีวิตได้ ในผู้ใหญ่อาการมักจะเริ่มต้นด้วยมีไข้ ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัว อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน หลังจากนั้นประมาณ 3-5 วัน จะเริ่มปัสสาวะสีเข้ม และมีไข้ ตาเหลือง ตัวเหลือง ปวดท้องบริเวณชายโครงด้านขวา

– การติดต่อ เชื้อไวรัสตับอักเสบเอติดต่อโดยการรับประทานอาหาร และดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ

– การป้องกัน รับประทานอาหารและน้ำที่สะอาด ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและควรใช้ช้อนกลาง ขับถ่ายในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ กำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลเพื่อมิให้ปนเปื้อนไปสู่แหล่งน้ำและอาหารของชุมชนได้

ไวรัสตับอักเสบบี เป็นการอักเสบของตับโดยเชื้อไวรัส จะบุกรุกเข้าสู่เซลล์ตับและก่อให้เกิดการอักเสบขึ้น ในบางกรณีเชื้ออาจจะอยู่นิ่งเป็นปีๆ โดยผู้ที่มีเชื้อไม่ทราบว่าตนเองมีเชื้ออยู่ในร่างกาย เชื้อนี้สามารถแบ่งตัวได้อย่างรวดเร็วในเซลล์ตับ ซึ่งส่งผลก่อให้เกิดการอักเสบและทำลายตับ

– การติดต่อ มีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเชื้อโดยไม่สวมถุงยาง ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน ใช้แปรงสีฟันร่วมกัน มีดโกน ที่ตัดเล็บ แม่ที่มีเชื้อสามารถติดต่อไปยังลูกได้ขณะคลอด ถ้าแม่มีเชื้อลูกสามารถมีโอกาสได้รับเชื้อ 90% การสัมผัสกับเลือด น้ำเลือด น้ำคัดคั่งที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัส โดยผ่านเข้ามาทางบาดแผล

– การปฏิบัติตัว หากท่านเป็นตับอักเสบบีเฉียบพลัน ไม่ต้องกังวล เพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายได้เองและมีภูมิคุ้มกันรับประทานยาและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ ควรตรวจเลือดอย่างสม่ำเสมอเพราะจะทำให้ทราบว่าตับมีการอักเสบมากหรือน้อย และบอกให้คนใกล้ชิดเพื่อฉีดวัคซีนป้องกัน ที่สำคัญอย่าบริจาคเลือด

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ภาพประกอบ: อินเทอร์เน็ต

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *