ตัวอย่างคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์งาน

ตัวอย่างคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์งาน

หลักสำคัญเบื้องต้นในการตั้งคำถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ก็คือการใช้คำถามเปิด โดยการถามว่าอย่างไร ไม่ควรใช้คำถามปิดเช่น ใช่หรือไม่ใช่ เพราะจะทำให้ไม่สามารถสนทนาได้อย่างต่อเนื่อง และไม่ได้ข้อมูลอะไรมากจากคำตอบที่ได้รับ นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงคำถามที่มีลักษณะละลาบละล้วงเรื่องส่วนตัว คำถามในเชิงชู้สาว คำถามที่แสดงถึงการดูถูกผู้สมัคร หรือการหัวเราะเยาะผู้สมัคร ซึ่งเป็นมารยาทที่กรรมการสัมภาษณ์ทุกคนจะต้องปฏิบัติ สำหรับตัวอย่างคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์มีดังนี้
1 . เรื่องทั่วไป
– กรุณาแนะนำตัวเองให้กรรมการรู้จักด้วยครับ ( อาจจะพูดต่อเป็นแนวทางให้ เช่นเรื่องครอบครัว การศึกษา ประวัติการทำงาน )
– ทำไมจึงคิดอยากจะเปลี่ยนงานครับ
– คิดอย่างไรกับ ( ชื่อบริษัทของเรา ) ครับ
– คุณคิดว่าอะไรเป็นจุดอ่อน จุดแข็งของคุณครับ
– คุณคิดว่าสิ่งที่เจ้านายคนปัจจุบันพอใจคุณมากที่สุดคืออะไร
– คุณคิดว่าสิ่งที่เพื่อนๆ คิดถึงตัวคุณมากที่สุดคืออะไร
– คิดอย่างไรกับอาชีพนี้ครับ , เหมาะสมกับบุคลิกคุณอย่างไรครับ
– เพื่อนๆ ในที่ทำงานเป็นอย่างไรบ้างครับ , เจ้านายเป็นอย่างไรบ้างครับ
– มีเพื่อนสนิทกี่คนครับ ชอบไปเที่ยวไหนกันครับ
– คุณชอบเล่นกีฬาอะไรครับ

2. เรื่องเกี่ยวกับงาน
– เป้าหมายในงานล่าสุดที่คุณสามารถบรรลุได้คืออะไรครับ
– งานที่คุณทำอยู่ในปัจจุบันมีปัญหาอะไรบ้างที่ควรปรับปรุงครับ – สิ่งที่คุณอยากจะทำเพื่อปรับปรุงงานปัจจุบันให้ดีขึ้น มีอะไรบ้างครับ
– กรุณาอธิบายกระบวนการทำงานที่คุณรับผิดชอบให้ฟังหน่อยครับ
– ขอบเขตงานที่คุณรับผิดชอบจริงๆ มีอะไรบ้างครับ
– คุณคิดว่าในอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้าคุณจะก้าวหน้าไปถึงไหนในงานที่รับผิดชอบครับ
– คุณคิดว่า สิ่งสำคัญที่สุดของผู้ที่รับผิดชอบในตำแหน่งตรงนี้คืออะไรครับ
– คุณคิดว่าเป้าหมายของงานตรงนี้คืออะไรครับ
– คุณคิดว่าจากประสบการณ์และความรู้ที่คุณมีอยู่ในปัจจุบัน คุณจะนำมาใช้ในการทำงานที่นี่ได้อย่างไรบ้างครับ

ตัวอย่างคำถามดังกล่าวข้างต้นเป็นคำถามกว้างๆ ที่ HR สามารถใช้ได้ทั่วไป ซึ่งจะไม่รวมถึงคำถามทางเทคนิคเฉพาะทางซึ่งจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละตำแหน่งงาน และเป็นหน้าที่ของกรรมการจากหน่วยงานหลักที่ควรจะถามเจาะลงไปในแต่ละช่วงของการตอบคำถามที่เกี่ยวข้อง อันจะทำให้คณะกรรมการได้ข้อมูลจากผู้สมัครครบทุกด้าน

ที่มา : www.readypremium.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *