ตอบอย่างไรให้ถูก 'คัดเลือก' ไม่ใช่ 'คัดออก'

ตอบอย่างไรให้ถูก ”คัดเลือก” ไม่ใช่ “คัดออก” 
  โดย JobsDB
มีนาคม 2551 
          ภายในงาน Career Exhibition 2008 คุณอาจมีโอกาสได้รับการสัมภาษณ์งานทันที ดังนั้น จึงควรเตรียมตัวให้พร้อม โดยเฉพาะการตอบคำถาม การศึกษาแนวทาง
การถาม-ตอบเอาไว้จะทำให้คุณมีเวลาเตรียมความคิดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถตอบคำถามได้อย่างมั่นใจ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคำถามที่มักพบบ่อยในการสัมภาษณ์งาน หากคุณสมัครงานกับบริษัทต่างชาติ ควรเตรียมคำตอบเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้วย

 1. ถาม – ช่วยแนะนำตัวให้กรรมการรู้จักคุณมากขึ้นอีก
  ตอบ – ควรกล่าวถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องหรือมีผลต่อการสมัครงานมากกว่ากล่าวถึงข้อมูลทั่วๆ ไปของคุณ เช่น คุณเป็นคนตรงต่อเวลามากแต่ก็มีข้อเสียคือ
  จะหงุดหงิดมากเมื่อผู้อื่นไม่ตรงเวลา ซึ่งคุณกำลังหาทางแก้ไขข้อบกพร่องของคุณอยู่
 2. ถาม – ทำไมคุณจึงอยากเปลี่ยนงาน
  ตอบ – ควรหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงด้านไม่ดีของที่ทำงานเก่า โดยคุณอาจเลือกที่จะตอบกลางๆ เช่น ต้องการความก้าวหน้า ต้องการทำงานที่ท้าทาย หรือหากคุณมีปัญหากับ
  เจ้านายเก่า ควรตอบให้ดูดี เช่น รูปแบบการทำงานต่างกัน
 3. ถาม – ทำไมคุณจึงอยากทำอาชีพนี้
  ตอบ – ควรตอบให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และความตั้งใจจริงของคุณที่จะประกอบอาชีพนี้ เช่น อาชีพนี้เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะในการเจรจาต่อรอง และคุณมีคุณสมบัติเหมาะสม
 4. ถาม – ทำไมคุณจึงอยากทำงานที่บริษัทของเขา
  ตอบ – ควรตอบให้เห็นว่า คุณมีความรู้เกี่ยวกับบริษัทพอสมควร บริษัทมีทิศทางอย่างไร และคุณก็มีทิศทางแบบเดียวกัน เช่น คุณได้ยินชื่อเสียงของบริษัทมานาน
  และประทับใจผู้บริหาร (ระบุชื่อ) ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการเจาะตลาดใหม่ คุณคิดว่าเป็นความท้าทายมากที่คุณจะได้มีโอกาสช่วยงานทางด้านการตลาด
 5. ถาม – ทำไมเขาจึงควรรับคุณเข้าทำงาน
  ตอบ – ควรตอบว่า คุณเก่งอะไร มีความสามารถอะไร เหมาะกับตำแหน่งที่เขาต้องการอย่างไร ในกรณีที่คุณสมบัติของคุณยังไม่ตรงกับที่เขากำหนดเสียทีเดียว
  พยายามใช้ทักษะชี้ชวนให้เขาเห็นว่า คุณมีสิ่งอื่นที่ทดแทนกันได้
 6. ถาม – คุณเห็นตัวเองทำงานอะไรอีก 5 ปีต่อจากนี้
  ตอบ – ควรตอบให้รู้ว่า คุณมีเป้าหมายในชีวิตและอาชีพอย่างไร คุณจะก้าวไปสู่ตำแหน่งใด และมีความรับผิดชอบมากขึ้นอย่างไร
 7. ถาม – คุณสมัครงานที่อื่นไว้บ้างหรือเปล่า
  ตอบ – ควรตอบให้เขาแน่ใจว่า คุณมีความตั้งใจจริงที่จะอยู่กับเขาไปนานๆ แม้คุณจะสมัครงานที่อื่นด้วย แต่ถ้าเขารับคุณ คุณก็จะอยู่กับเขา
 8. ถาม – จุดเด่น จุดด้อยของคุณคืออะไร
  ตอบ – ควรพูดถึงจุดด้อยที่ไม่มีผลต่อการทำงานของคุณมากนัก เช่น คิดเลขไม่เก่ง ว่ายน้ำไม่เป็น ส่วนจุดเด่นก็ควรเป็นจุดเด่นที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และต้องตอบให้มี
  น้ำหนัก โดยมีข้อมูลสนับสนุนด้วย
 9. ถาม – คุณคิดว่าจะร่วมงานกับหัวหน้างานที่มีนิสัยที่ต่างกับคุณได้หรือไม่
  ตอบ – ควรตอบว่า คุณสนใจที่เป้าหมายของงานมากกว่า ส่วนเรื่องนิสัยใจคอ คุณมีความยืดหยุ่นพอที่จะทำงานกับใครก็ได้
 10. ถาม – คุณเคยทำอะไรที่ล้มเหลวหรือไม่ ถ้าเคย คุณจัดการอย่างไร
  ตอบ – ในโลกนี้ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบ ดังนั้นจึงไม่ควรตอบว่า คุณไม่เคยทำอะไรผิดพลาดเลยสักครั้ง แต่ควรตอบบนพื้นฐานของความเป็นจริงว่า เมื่อได้ทำอะไรผิดพลาดไป
  คุณได้นำมาเป็นบทเรียน และพยายามไม่ทำให้มันเกิดขึ้นอีก

          เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างคำถามสำหรับการเตรียมความพร้อม แต่หากคุณเจอคำถามที่ไม่คาดคิด จงแสดงให้กรรมการเห็นว่าคุณมีความมั่นคงทางอารมณ์มากพอ
เพราะบางครั้งคำตอบก็ไม่สำคัญเท่าปฏิกิริยาที่คุณมีต่อคำถามนั้น

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *