ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดตัวแหล่งความรู้เพื่อการลงทุนรูปแบบใหม่

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดตัวแหล่งความรู้เพื่อการลงทุนรูปแบบใหม่

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับปรุงแหล่งความรู้เพื่อการลงทุนรูปแบบใหม่บนเว็บไซต์ www.set.or.th
แนะนำแนวทาง การบริหารการเงินส่วนบุคคลและการลงทุนที่เหมาะสมกับสไตล์การลงทุนในแต่ละช่วงอายุ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการลงทุนด้วยแนวคิด “ชีวิตคือการลงทุน” เปิดให้เข้าชมข้อมูลฟรี บนเว็บไซต์ www.set.or.th

นายพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์ ประธานระบบการศึกษาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงแหล่งความรู้เพื่อการลงทุนบนเว็บไซต์ www.set.or.th ใหม่ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านความรู้และข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารการเงินได้อย่างสมบูรณ์นับเป็นแหล่งให้ข้อมูลสำหรับการวางแผนทางการเงินที่ครบถ้วน โดยเชื่อว่าการสร้างแหล่งความรู้เพื่อการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินและรู้จักเพิ่ม ผลตอบแทนของเงินออมด้วยวิธีการกระจายการลงทุน ทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนอย่างเหมาะสมโดยในปีนี้ได้ นำแนวคิด “ชีวิตคือการลงทุน” มาเป็นแนวคิดหลักในการเสริมความรู้แก่ประชาชนอีกด้วย

“แหล่งความรู้เพื่อการลงทุนใหม่นี้ได้เริ่มเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมข้อมูลแล้วบนเว็บไซต์ www.set.or.th โดยจุดเด่นของแหล่งความรู้เพื่อการลงทุนใหม่นี้ คือบริการแนะนำสูตรสำเร็จการบริหารการเงินส่วนบุคคลและการลงทุนที่เหมาะสมกับสไตล์การใช้ชีวิตในแต่ละช่วงอายุได้แก่ 20 30 40 และ 50 ปีขึ้นไป” นายพันธ์ศักดิ์กล่าว

นายพันธ์ศักดิ์กล่าวต่อว่า การแนะนำแนวทางการบริหารการเงินส่วนบุคคลและการลงทุนจะทำให้บุคคลในแต่ละช่วงอายุมีความรู้ว่าควรวางแผนทางการเงินอย่างไร อย่างเช่นคนที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ เพราะเป็นวัยเริ่มต้นทำงาน มีรายได้และภาระรับผิดชอบไม่มาก หากวางแผนและบริหารจัดการไม่ดี อาจมีปัญหาทางการเงินต่อเนื่องไปยังช่วงที่อายุมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการเตรียมเงินออมไว้สำหรับตอนเกษียณอายุ เนื่องจากส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวมาก และมักจะบริหารจัดการเฉพาะค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในปัจจุบัน ดังนั้น หากวัยเริ่มต้นทำงานนี้ ได้วางแผนการออมเงินยิ่งเร็วเท่าใด จะทำให้ยอดเงินออมในอนาคตเพิ่มมากขึ้น

นอกจากข้อมูลดังกล่าวแล้ว ผู้เข้าใช้บริการยังสามารถทดสอบสไตล์การลงทุนเพื่อช่วยวางแผนการลงทุนผ่านโปรแกรมที่ง่ายต่อการใช้งาน อาทิ การทดสอบระดับความเสี่ยงในการลงทุนว่าเป็นผู้ลงทุนประเภทใด ตัวอย่างพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับสไตล์ของแต่ละช่วงอายุ และแบบทดสอบทางการเงิน รวมทั้ง ได้รับความรู้เกี่ยวกับตราสารทางการเงินที่มีการจัดหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม สัมมนา กับสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) โดยผู้ที่พลาดการอบรม สัมมนาเหล่านี้ ก็สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์นี้อีกด้วย

“เพราะชีวิตคือการลงทุน การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลอื่นจะช่วยเปิดโลกทัศน์ให้เรารอบรู้มากขึ้น ขณะเดียวกันก็ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยงด้วย เว็บไซต์นี้จึงมีพื้นที่ส่วนหนึ่งพัฒนาเป็นชุมชนสำหรับผู้สนใจมาร่วมแบ่งปันความรู้ และช่วยกันสร้างสารานุกรมฉบับการลงทุนฉบับแรกของประเทศไทย (Investment Wiki) ซึ่งจะยังประโยชน์แก่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง” นายพันธ์ศักดิ์กล่าวสรุป

ที่มา : http://www.positioningmag.com/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *