ตรีอรรถบูรณ์” ประสบการณ์และการพัฒนาคือ หัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จ

ตรีอรรถบูรณ์” ประสบการณ์และการพัฒนาคือ หัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จ
Source: LogisticsDigest

“ตรีอรรถบูรณ์ อุตสาหกรรม” ผู้นำด้านการฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก ด้วยประสบการณ์และความชำนาญเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เตรียมพร้อมรองรับเปิดเสรีอาเซียน มุ่งพัฒนาพาเลทพลาสติกตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น
บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ อุตสาหกรรม จำกัด นับเป็นบริษัทฯ ชั้นแนวหน้าในการฉีดขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์พลาสติกเริ่มก่อตั้งในปี 2530 มีทุนจดทะเบียนรวม 1,377,799,400 บาท (ชำระเต็มมูลค่า) เดิมเป็นโรงงานฉีดสินค้าพลาสติกและผลิตแม่พิมพ์ขนาดเล็กเมื่อประมาณ 40 ปีก่อน

จากระยะเวลาอันยาวนานบริษัทฯ เติบโตขึ้น จนกลายเป็นหนึ่งในบริษัทฯผู้ผลิตสินค้าพลาสติกชั้นนำที่สามารถออกแบบ และพัฒนาสินค้าของตนเอง และรับผลิตสินค้าให้กับลูกค้า โดยบริษัทเป็นผู้ออกแบบให้หรือร่วมออกแบบกับลูกค้า ทำให้บริษัทฯ มียอดขายกว่า 1,200 ล้านบาทต่อปี ด้วยเหตุที่บริษัทฯ มีเครื่องจักรขนาดต่างๆ มากมายตั้งแต่ขนาดเล็ก 75 ตัน จนถึงขนาดใหญ่ 3,150 ตัน มีกำลังการผลิตรวมกว่า 24,000 ตันต่อปี จึงสามารถผลิตสินค้าที่หลากหลายครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน โดยมีโรงงาน 2 แห่ง ที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดระยองรองรับการผลิตสินค้าทั้งภายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ สินค้าได้รับมาตรฐาน มอก. และ ISO 9000
ภายใต้การบริหารที่ยาวนานกว่า 40 ปีของคุณฉัตรรัตน์ หิรัญเชาวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ที่มีวิสัยทัศน์ในการมองตลาดอุตสาหกรรมในปัจจุบันและในอนาคต พบว่ากลุ่มลูกค้าทางด้านโลจิสติกส์มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงระบบการขนส่งให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าพาเลทพลาสติก ให้มีคุณสมบัติดีกว่าพาเลทไม้ ที่นับวันไม้จะหายากมาก และยังมีข้อจำกัดทางการใช้งานเป็นที่สะสมของ แมลง เชื้อโรค และมีอายุการใช้งานสั้นกว่าพาเลท พลาสติก เพื่อรองรับระบบการจัดเก็บ และระบบการขนส่งให้สมบูรณ์

ดังนั้น บริษัทฯ จึงพัฒนาสินค้าพาเลทพลาสติกให้มีความหลากหลาย เหมาะสำหรับการใช้งานในทุกวัตถุประสงค์ ได้แก่ พาเลทพลาสติกสำหรับงานที่ต้องรับน้ำหนักมาก เช่น อุตสาหกรรมน้ำดื่ม อุตสาหกรรมรถยนตร์ พาเลทพลาสติกสำหรับงานที่ต้องรับน้ำหนักปานกลาง เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ พาเลทพลาสติกสำหรับงานรับน้ำหนักเบา เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ฯ และสุดท้ายพาเลทพลาสติกสำหรับการส่งออกที่มีคุณสมบัติในการรับน้ำหนักบรรทุกได้ดีแต่น้ำหนักของพาเลทจะเบา ขนาดเหมาะสมกับการใช้งานทำให้ประหยัดทั้งค่าขนส่งทางเรือ และทางอากาศ เช่น อุตสากรรมส่งออกอาหาร อุตสาหกรรมส่งออกเครื่องประดับและอัญมณีฯ

ในปัจุบันบริษัทฯ ได้วางแผนพัฒนาสินค้าไว้หลากหลายรวมทั้งประยุกต์แม่พิมพ์ให้สามารถยืดหยุ่นต่อการผลิตสินค้า เพื่อลดข้อจำกัดในการผลิตสินค้าให้กับลูกค้าเป็นการสร้างความแตกต่าง และพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ ไปสู่ความสำเร็จร่วมกันกับลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้สร้างทีมงานคุณภาพ ซึ่งเป็นบุคคลากรทีมีความเชี่ยวชาญสามารถให้คำแนะนำและพัฒนาสินค้าไปพร้อมๆ กับการให้บริการที่ยอดเยี่ยม

ในอนาคตบริษัทฯ ได้วางรากฐานการพัฒนาสินค้าให้เป็นระบบเหมาะสมกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในทุกธุรกิจทั้งยังตอบสนองนโยบายการค้าเสรีอาเซียน ที่มีกำหนดกรอบเวลา หากนับถึงวันที่จะเปิดเสรีภาคบริการขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจไทยต้องพร้อมทุกด้านทั้งพัฒนาสินค้าและพัฒนาบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับระบบเครือข่ายการขนส่งในระดับภูมิภาคถึงระดับโลก

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *