ตรวจสุขภาพธุรกิจร้านกาแฟสด

ตรวจสุขภาพธุรกิจร้านกาแฟสด

ณ วันนี้ คุณได้ตรวจสุขภาพธุรกิจของคุณหรือยัง? การตรวจสอบสุขภาพของธุรกิจ เป็นหน้าที่หลักโดยตรงของผู้ประกอบการทุกๆคนที่ต้องกระทำอย่างสม่ำเสมอ ธุรกิจจะเป็นอย่างไรนั้น การตรวจสอบสุขภาพของธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง อย่าทำธุรกิจไปตามยถากรรม หรือปล่อยไปตามเวรตามกรรม

จะตรวจสุขภาพร้านกาแฟสดของคุณอย่างไร?

ก่อนที่จะตรวจสุขภาพร้านกาแฟของคุณ คุณต้องรู้ว่าจะตรวจอะไรบ้าง? และตรวจอย่างไร? บางคนไม่รู้จะเริ่มตรงจุดใด ก่อนอื่นคุณต้องทำรายการที่จะต้องตรวจสอบสุขภาพร้านกาแฟก่อน คิดง่ายๆ คุณทำอะไร? ขายอะไร? สินค้าของคุณคืออะไร? บริการดีแค่ไหน? ร้านกาแฟของคุณเป็นระบบระเบียบหรือไม่? ความสะอาดมากน้อยแค่ไหน? คุณบริหารจัดการได้ดีแค่ไหน? ฯลฯ เพียงแค่นี้ก็มีการบ้านหรือโจทย์ให้คุณแก้ไขแล้ว คุณจะแก้ตัวใดก่อนหรือหลังก็ได้ทั้งนั้น เช่น ลำดับความสำคัญในการแก้ไข ตามลำดับดังต่อไปนี้

1. สินค้า ดูว่าสินค้าคุณมีอะไรบ้าง? นอกจากเมนูกาแฟสดแล้ว มีเมนูอื่นๆมาเพิ่มเติมหรือไม่? เช็คดูว่าสินค้ามีคุณภาพดีพอที่จะให้บริการลูกค้าหรือไม่ รสชาดดีแค่ไหน? ขอให้คิดว่ามนุษย์ทุกๆคนชอบของอร่อย ยิ่งอร่อยมากๆยิ่งเป็นการดี ทุกคนชอบไม่เว้นแม้แต่คุณใช่หรือไม่? จงทำในสิ่งที่ทุกคนชอบทันที ในฐานะที่คุณเป็นเจ้าของธุรกิจ คุณต้องตรวจเช็คทั้งวัตถุดิบ ทั้งรสชาดในทุกๆเมนูที่คุณขายให้กับลูกค้า

2. บริการ ในเรื่องบริการ คุณสามารถทำเป็นจุดขายหรือจุดเด่นเพิ่มเติมได้ ไม่ว่าคุณจะลงมือเป็นพนักงานขายเองหรือจ้างพนักงานขาย คุณต้องบริหารจัดการในเรื่องของการบริการลูกค้าให้ดีที่สุด ธุรกิจเครื่องดื่มจะมีปัญหาตรงจุดนี้มากที่สุด ซึ่งรองลงมาจากรสชาดของเครื่องดื่ม

การตรวจสุขภาพร้านกาแฟสดใช้หลักปรัชญาดังนี้

1. เข้าใจ

2. เข้าถึง

3. พัฒนา

ในการบริหารจัดการธุรกิจทุกชนิด ไม่เว้นแม้กระทั่งร้านกาแฟสด ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ในภาวะที่เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจลามทั่วโลก ย่อมต้องเหนื่อยและเจอกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากกว่าในสถานการณ์ปกติที่ไม่เกิดปัญหาอะไร การที่ไม่ทำอะไรเลยกับธุรกิจของคุณ อาจเกิดปัญหายุติบทบาทของธุรกิจไปในที่สุด แต่ถ้ามองในแง่บวก จะเห็นว่า ยิ่งมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆให้ท้าทายมากเท่าใด จะทำให้คุณแก้ปัญหาต่างๆได้มาก ทักษะในการแก้ปัญหาจะมีสูง ซึ่งในเวลาต่อมาเทคนิคต่างๆก็คือกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเฉพาะตัวของคุณนั่นเอง จงมองเห็นวิกฤติทางเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นโอกาสของคุณในการสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่ง คิดเสียว่าไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆที่มนุษย์ไม่สามารถแก้ไขได้ ในการบริหารจัดการธุรกิจร้านกาแฟทำได้ง่ายๆ ไม่สลับซับซ้อนเหมือนกับธุรกิจใหญ่ๆ
แนวทางในการบริหารจัดการร้านกาแฟ
1 ) บริหารจัดการในเรื่องรสชาดของกาแฟสดและเมนูประกอบทุกเมนู ให้อยู่ในระดับที่อร่อยมากขึ้นไป ( โดยประเมินจากหลายๆกลุ่ม )
2 ) บริหารจัดการในเรื่องความสะอาดของร้านกาแฟ การจัดวางวัสดุอุปกรณ์ต่างๆต้องดูดี ไม่วางเกะกะ ไม่มีฝุ่นละอองจับตามอุปกรณ์ต่างๆ
3 ) บริหารจัดการลูกค้าให้ถึง กล่าวคือต้องรักษาฐานลูกค้าเดิมในปัจจุบัน และเพิ่มเติมลูกค้าอย่างต่อเนื่อง มนุษยสัมพันธ์กับลูกค้าอยู่ในระดับดีเยี่ยม ( กรณีที่จ้างพนักงาน ต้องฝึกพนักงานในทุกๆด้าน เพราะอาจเป็นจุดบอดที่เจ้าของร้านกาแฟไม่อาจรู้ได้ )
4 ) บริหารจัดการในเรื่องการประชาสัมพันธ์ร้านกาแฟอย่างต่อเนื่อง จัดรายการหรือจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าเป็นระยะๆ

รวมถึงการนำสูตรการบริหารจัดการอย่างเหนือชั้นมาใช้ร่วมด้วย นั่นก็คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา + ทำให้จริงและทำให้ถึง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *