ตรวจพบมัลแวร์ในหน่วยความจำกล้อง Stylus Tough 6010

ตรวจพบมัลแวร์ในหน่วยความจำกล้อง Stylus Tough 6010

ช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์บางชนิดมีมัลแวร์ภายในหน่วยความจำค่อนข้างมาก อย่างทาง Samsung ที่พบว่ามีมัลแวร์ในหน่วยความจำของมือ ล่าสุดเป็น Olympus ที่พบว่ากล้องดิจิดอล “Stylus Tough 6010” ซึ่งมีมัลแวร์ใน Memory Card ประมาณ 1,700 อัน โดยมัลแวร์จะไม่มีผลกลับตัวกล้องแต่จะมีผลกับ PC ซึ่งตัวมัลแวร์เป็น ไวรัส Autorun เมื่อเชื่อมต่อกับเรื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งทาง Olympus ได้เพื่อส่วนที่มีไว้สำหรับลูกค้าตรวจสอบว่า Serial Number ของกล้องนั้นๆอยู่ในข่ายที่จะติดมัลแวร์ดังกล่าวหรือไม่ แต่มีเพียงเว็ปไซต์ที่เป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นในขณะนี้

——————————————————————————————-
Samsung is not the only company that has been lately caught shipping malware-infected consumer electronics – Olympus Japan has admitted that a little over 1700 units of the Stylus Tough 6010 digital compact camera that was available for sale in Japan contain a virus on the memory card shipped with it.

According to Sophos, the camera itself is not at risk – it is your PC that you have to worry about, since the card also contains an autorun worm that would allow the virus to take residence on the computer when you plug the device into it.

For the people who might have bought one of the “infected” cameras, Olympus has provided a widget on their official site where customers can insert the serial number of the camera in order to check if their device is affected:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *