ดูดี ก่อน พูดดี

ดูดี ก่อน พูดดี

วันที่ : 23 ตุลาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้

ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

ถ้าต้องการให้คนประทับใจเราตั้งแต่แรกพบ เราต้อง ‘ดูดี’ ก่อน ‘พูดดี’

คำกล่าวนี้คงยากปฏิเสธว่า เป็นความจริง เพราะหากเราต้องไปพูดกับผู้ที่ไม่เคยพบหน้าตา ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน เขาย่อมเห็นการปรากฏตัวของเรา เห็นหน้าตา ทรงผม เสื้อผ้า ท่าทาง และองค์ประกอบภายนอกอื่น ๆ ของเรา ก่อนได้ยินเสียงของเราอย่างแน่นอน

องค์ประกอบภายนอกเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากต้องการให้เป้าหมายการพูดประสบความสำเร็จ เราจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการแต่งกาย

การแต่งกายเป็น “เปลือกนอก” ของบุคคล ที่ถูกตีความและวัดคุณค่ามากที่สุด
การแต่งกายของบุคคลหนึ่งจะถูกแปลความ ประเมินและตัดสิน โดยดูจากเสื้อผ้า ทรงผม รองเท้าและเครื่องประดับที่สวมใส่ ผลการตัดสินอาจเป็นความพึงพอใจ ความรู้สึกยอมรับนับถือ ความรู้สึกว่าได้รับเกียรติ หากบุคคลนั้นแต่งกายเหมาะสม หรือในทางตรงกันข้าม อาจเกิดความรู้สึกไม่พอใจ รู้สึกไม่ได้รับเกียรติ และรู้สึกไม่ต้องการสนทนาด้วย หากการแต่งกายของบุคคลนั้นไม่เป็นไปตามความคาดหวัง
การแต่งกายเป็นเหมือนข้อตกลงที่สังคมหนึ่ง ๆ ยอมรับร่วมกัน โดยคาดหวังว่า คนในกลุ่มจะปฏิบัติตาม เช่น ในสถานที่ทำงาน ในงานเลี้ยงที่เป็นพิธีการ ในการประชุมผู้บริหาร ในการพบปะลูกค้า ในงานเลี้ยงสังสรรค์ และในงานสังคมประเภทต่าง ๆ เป็นต้น ในงานเหล่านี้ย่อมมีการคาดหวังให้ผู้เข้าร่วมแต่งกายให้เหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ

การแต่งกายที่เหมาะสมเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความประทับใจครั้งแรก และส่งเสริมความสำเร็จในการพูดของเรา นอกเหนือจากองค์ประกอบภายนอกอื่น ๆ การแต่งกายที่เหมาะสมช่วยให้เพิ่มความน่าเชื่อถือ การยอมรับในตัวเรา ไม่เพียงเท่านี้ ที่สำคัญยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในตนเอง อันส่งเสริมให้เราเกิดความกล้าในการสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ดังนั้น ในการพูด หากต้องการสร้างความประทับใจให้ผู้ฟัง สิ่งที่ต้องคำนึงด้วย นั่นคือ ความเหมาะสมในการแต่งกาย สิ่งที่ควรพิจารณา อาทิ

รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยพิจารณาว่า งานนั้นคาดหวังให้ผู้เข้าร่วมงานแต่งชุดแบบใด ถ้างานนั้นเรียกร้องความสุภาพ ความเป็นสากล เราควรเลือกใส่ชุดที่เป็นทางการ อาจเป็นสูทหรือชุดที่สุภาพเรียบร้อย ถ้างานนั้นเรียกร้องความเป็นไทย หรือต้องการให้ผู้เข้าร่วมงานใส่ชุดประจำชาติ ชุดประจำท้องถิ่น เราควรแต่งกายเช่นนั้น

สะอาดเรียบร้อย แม้เสื้อผ้าของเราไม่ใหม่เอี่ยม แต่อย่างน้อยต้องสะอาดและเรียบร้อยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เพราะสะท้อนให้เห็นว่า เราจัดการดูแลตนเองได้ดีมากน้อยเพียงไร และย่อมเชื่อมโยงกับการสร้างความรู้สึกน่าเชื่อถือให้เกิดแก่ผู้ฟังด้วย

สบายตา สบายใจ ถ้าเราสามารถเลือกเครื่องแต่งกายที่ทั้งเอาใจเจ้าภาพและเกิดความสบายในการสวมใส่ของเราด้วยจะดีที่สุด เช่น สีของเสื้อผ้า เครื่องประดับ ควรเป็นสีที่เราชอบและคนรอบข้างมองเห็นแล้ว เกิดความรู้สึกสบายตา ไม่สร้างมลพิษทางสายตา ส่วนเนื้อผ้า ควรเลือกที่เราใส่แล้วสบาย เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ ช่วยให้เราไม่อึดอัด ความคิดปลอดโปร่งและมีความสุขมากขึ้น เป็นต้น

แอนดรูว์ แมตทิวส์ กล่าวไว้ในหนังสือ Making Friends ว่า “ถ้าเราอยากได้เพื่อน หรือรักษาเพื่อนไว้ จงใช้สติไตร่ตรองในการแต่งตัว” หากเราสามารถแต่งกายได้ตอบสนองความคาดหวังของผู้ฟัง ย่อมเท่ากับเป็นการสร้างความประทับใจครั้งแรก ช่วยให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกต้องการฟังสิ่งที่เราจะสื่อสารได้ ในทางตรงกันข้าม หากเราแต่งกายไม่เหมาะสม อาจทำให้ถูกปฏิเสธตั้งแต่ต้น ทั้ง ๆ ที่เรามีสาระที่ดีมีค่าที่ต้องการสื่อสารย่อมเป็นได้

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *