ดื่มน้ำน้อยเสี่ยง “มะเร็ง”

ดื่มน้ำน้อยเสี่ยง “มะเร็ง”
• คุณภาพชีวิต
ต้องรักษาปริมาณน้ำให้พอกับที่สูญเสียไป

จากการสัมมนาทางวิชาการ จัดโดยสถาบันนานาชาติ ไลฟ์ ไซเอินซ์ (ILSI) ร่วมกับสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เชี่ยวชาญได้ กล่าวว่า คนเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบ 60 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว ดังนั้น การดื่มน้ำเพื่อสุขภาพ ต้องรักษาปริมาณ น้ำที่ดื่มในแต่ละวัน กับน้ำที่สูญเสียไปให้สมดุล ดังที่สถาบันยาในสหรัฐฯ แนะนำว่าผู้ชายที่ทำกิจกรรมตามปกติ ต้องดื่มน้ำ 3.7 ลิตรต่อวัน ส่วนผู้หญิงควรดื่ม 2.7 ลิตรต่อวัน

รศ.ดร.กัลยา กิจบุญชู สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า เด็กและผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะตกอยู่ในภาวะขาดน้ำ เนื่องจากเด็กไทยมักจะใช้กำลังมากเกินไประหว่างเล่น ทำให้เกิดภาวะน้ำในร่างกายต่ำ สังเกตจากผิวกายที่เย็นลง อาการเฉื่อยชา ริมฝีปากแห้ง และมีรอยช้ำบนผิวหนัง การหมุน เวียนโลหิตช้าลง

ดร.ห่าวยิง จาง จากสถาบันเครื่องดื่มเพื่อ สุขภาพและการเป็นอยู่ที่ดี ประเทศจีน กล่าวว่า น้ำเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดของชีวิต และคนทั่วไปได้รับน้ำจากอาหารและเครื่องดื่ม การดื่มน้ำน้อยมีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ โรคนิ่วในไต ท่อปัสสาวะอักเสบ โรคเกี่ยวกับฟัน โดยเฉลี่ยน้ำที่คนเราได้รับแต่ละวัน 20% ได้จากอาหาร ส่วนที่เหลือ 80% มาจากน้ำดื่มหรือเครื่องดื่ม ซึ่งรวมถึง ชา กาแฟ น้ำผลไม้ น้ำอัดลม และเครื่องดื่มเกลือแร่ ทั้งหมดนี้สามารถคืนน้ำให้แก่ร่างกายได้เช่นกัน

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *