ดร. อัน หวาง ตอน 3

ดร. อัน หวาง ตอน 3 : ช่วงก่อตั้งธุรกิจ

การก่อตั้งธุรกิจ
อุปสรรคที่พบและทางแก้ไข
ในยุกที่หวาง แลบอราทอรีส์ ยังเป็นบริษัทที่ปรึกษาในเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ระบบดิจิตัลอยู่ ยังไม่ได้เป็นบริษัทซึ่งพัฒนาและขายสินค้าต่างๆของตนเองเช่นในปัจจุบัน บริษัทคอมพิวกราฟิคได้เสนอให้ หวาง แลบอราทอรีส์ ออกแบบและสร้างเครื่องเรียงพิมพ์ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเขาจะจัดจำหน่ายเอง เมื่อหวาง แลบอราทอรีส์ ได้ออกแบบเครื่องเรียงพิมพ์ระบบคอมพิวเตอร์สำเร็จจึงได้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตรและผลิตเครื่องเรียงพิมพ์ที่จัดเรียงคอลัมน์ด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติออกมา ซึ่งเครื่อง Linasec นี้มีราคาถูกกว่าเครื่องที่กำลังแข่งขันอยู่ในท้องตลาดขณะนั้น ทำให้บริษัทกราฟิคจึงสามารถขายเครื่องที่หวาง แลบอราทอรีส์ ผลิตขึ้นได้เป็นจำนวนมาก ดังนั้น หวาง แลบอราทอรีส์ จึงได้ผลิตเครื่อง Linasec เตรียมไว้ส่งให้บริษัทคอมพิวกราฟิคขายอีกประมาณ 70 เครื่อง แต่ ปรากฎว่า บริษัทคอมพิวกราฟิคได้ตัดสินใจที่จะผลิตเครื่อง Linasec ด้วยตัวเอง แม้ว่าหวาง แลบอราทอรีส์ จะเป็นเจ้าของสิทธิบัตรในเครื่อง Linasec แต่บริษัทคอมพิวกราฟิคก็ได้สงวนสิทธิในการผลิตเครื่องไว้ต่อไปโดยไม่จำเป็นจะต้องจ่ายค่าตอบแทนพิเศษใดๆให้แก่หวาง แลบอราทอรีส์ เนื่องจากหวาง แลบอราทอรีส์ได้พัฒนาเครื่องรุ่นนี้ภายใต้สัญญาที่มีกับบริษัทคอมพิวกราฟิค ดังนั้น หวาง แลบอราทอรีส์จึงไม่เคยคิดที่จะจัดจำหน่ายเครื่องนี้ภายใต้ตราประจำของบริษัทเลยแม้แต่น้อย ซึ่งส่งผลทำให้ หวาง แลบอราทอรีส์ต้องสูญเสียรายได้ไปเป็นอย่างมาก และดร. อัน หวาง ก็ได้จดจำเรื่องนี้ไว้เป็นบทเรียนและได้ตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่ตอนนั้นว่า จะไม่ทำการออกแบบและผลิตสินค้าใดๆให้กับบริษัทอื่นจัดจำหน่ายอีกต่อไป แต่โชคดีของหวาง แลบอราทอรีส์ ที่มีสินค้าในสายผลิตภัณฑ์อยู่อย่างหนึ่งซึ่งสามารถทดแทนการสูญเสียรายได้จากการเครื่อง Linasec ได้ นั่นก็คือเครื่องคำนวณชนิดที่ใช้ลอการิทึมเป็นพื้นฐานในการคำนวณที่ชื่อว่า LOCI
ในยุกที่หวาง แลบอราทอรีส์ ได้เปลี่ยนจากบริษัทที่ปรึกษาในเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ระบบดิจิตัลอยู่ มาเป็นบริษัทซึ่งพัฒนาและขายสินค้าต่างๆของตนเองแล้ว บริษัทได้พบการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงจากพนักงานที่ชอบในสิ่งที่บริษัทเคยเป็น คนพวกนี้ไม่ต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้น พวกเขามักจะปลีกตัวออกไปเพื่อหาบริษัทสักแห่งที่มีความละม้ายคล้ายคลึงกับบริษัทเก่าของตน ก่อนที่บริษัทเดิมจะปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งดร. อัน หวาง ได้แก้ไขเรื่องนี้โดยการพยายามทำให้การค้นหาแนวทางที่เป็นประโยชน์บางอย่างที่จะช่วยทำให้คนที่มีความอึดอัดใจกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านั้น สามารถที่จะทำงานกับ หวาง แลบอราทอรีส์ ได้ต่อไป กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น พนักงานทุกคนจะได้รับการส่งเสริมให้แสดงความคิดของตนออกมา และดร. อัน หวางจะเป็นผู้ตัดสินในประเด็นการตัดสินใจที่สำคัญต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างปัจจุบันทันด่วนในเรื่องทิศทางและลักษณะของบริษัท นอกจากนั้น ดร. อัน หวางได้จัดให้มีการประชุมหลายต่อหลายครั้งเพื่อให้ผู้จัดการจากฝ่ายต่างๆได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ในช่วงที่หวาง แลบอราทอรีส์ กำลังผลิตและจำหน่ายเครื่อง VS ที่จะเหมาะสมต่อการนำไปใช้ในสำนักงานใหญ่ๆ บริษัทต้องประสบกับการที่แผนก MIS ของบริษัทต่างๆนั้นคุ้นเคยกับไอบีเอ็มมานานและมักจะนึกถึงไอบีเอ็มก่อน อีกทั้งยังไม่แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของไอบีเอ็มที่พวกเขาซื้อมาก่อนหน้านั้นจะใช้กับอุปกรณ์ของหวางได้หรือไม่ ทำให้ ดร. อัน หวาง ต้องแก้ไขโดยการวางตลาดเครื่องของหวาง แลบอราทอรีส์ ในราคาที่ต่ำกว่าไอบีเอ็ม และยังต้องมีการให้บริการลูกค้าในการปรับระบบให้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเหล่านั้นด้วยการเชื่อมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของไอบีเอ็มเข้ากับอุปกรณ์ของหวาง แลบอราทอรีส์ โดยฝ่ายขายและฝ่ายบริการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และฝ่ายบริหารของหวาง แลบอราทอรีส์ จะทำงานร่วมกันเป็นทีม
ในช่วงปี 1985 มีความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์อย่างมาก หวาง แลบอราทอรีส์ ต้องพบกับการขาดทุนเป็นครั้งแรกของบริษัทในรอบ 10 ปี รายได้น้อยมาก กำไรลดลงอย่างฮวบฮาบ ทำให้ดร. อัน หวาง จำเป็นต้องตัดสินใจปลดพนักงานออกเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี ซึ่งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นเพราะบริษัทห้างร้านต่างๆ ตัดทอนและล้มเลิกสัญญาที่จะซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากทางบริษัท แต่อีกหลายปัญหานั้น ต้นเหตุอยู่ที่ภายในบริษัท ซึ่งมาจากข่าวสารเดินทางไม่ราบรื่น ระบบที่ใช้เพื่อให้แน่ใจว่า ข่าวสารที่ส่งออกไปจะไม่เบี่ยงเบนนั้นทำงานไม่ได้ผล ซึ่ง ดร. อัน หวาง ได้คิดแก้ไขและสรุปว่า กุญแจสำหรับไขปัญหาคือ การสื่อสาร ดังนั้นเขาจึงต้องทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพขึ้นมา ทำให้วัฒนธรรมบริษัทคือความรู้สึกรับรู้ว่าข่าวอะไรเป็นเรื่องเร่งด่วนกลับมา โดยต้องเดินทางไปพบปะพูดคุยกับพนักงานและลูกค้าโดยตรง ให้สนใจในรายละเอียด
ข้อมูลทุกอย่างที่ผู้จัดการฝ่ายต่างๆมี และเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการจัดการโครงการต่างๆที่มีปัญหาจนกว่าจะเห็นว่าปัญหานั้นได้รับการควบคุมแล้ว

แนวคิดในการดำเนินธุรกิจในช่วงเริ่มต้น
ดร. อัน หวางได้เริ่มต้นการดำเนินธุรกิจโดยยึดทางสายกลาง ด้วยการก่อตั้งบริษัทที่มีขนาดเล็กก่อนโดยมีขนาดของทรัพยากรไม่มากนัก ทำให้ไม่ต้องหาเงินทุนมหาศาล ไม่เป็นหนี้แหล่งเงินทุนภายนอก หรือ ถูกชี้นำความคิดจากนักลงทุนภายนอก ซึ่งการดำเนินงานในระดับเล็กเช่นนี้ ช่วยให้ดร. อัน หวาง สามารถผิดพลาดได้บ่อยครั้งและยังคงทำผิดพลาดได้ต่อไป โดยไม่ต้องมากังวลว่า ความผิดพลาดหรือการตัดสินใจที่ผิดเพียงครั้งเดียวจะต้องทำให้ออกจากธุรกิจนี้ไป เพราะความ-
ผิดพลาดนั้นเป็นเรื่องเล็ก เช่นเดียวกับบริษัทซึ่งก็เล็กเหมือนกันและสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งคุกคามต่ออนาคตบริษัท แม้จะเกิดความผิดพลาดขึ้น ดร. อัน หวาง กลับรู้สึกว่าความพยายามที่เขาได้ทุ่มเทไปไม่เคยสูญเปล่าแม้แต่น้อย เพราะสิ่งที่ได้รับอาจจะมีประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

วิธีเอาชนะคู่แข่งที่เป็นเจ้าตลาด
ในยุคที่ หวาง แลบอราทอรีส์ ได้ผลิตและจำหน่ายคอมพิวเตอร์ระบบประมวลผลถ้อยคำด้วยเครื่องออกสู่ตลาดนั้น บริษัทต้องแข่งขันกับไอบีเอ็มโดยตรงเป็นครั้งแรก ดร. อัน หวาง ได้ตีกรอบการแข่งขันกับไอบีเอ็มให้มันจำกัดอยู่เพียงในด้านที่ว่า เขาเอาส่วนที่เป็นจุดแข็งของบริษัท
เท่านั้น ชนกับส่วนที่เป็นจุดอ่อนของไอบีเอ็ม แม้ว่าไอบีเอ็มจะครอบครองตลาดส่วนนี้อยู่มากถึง 80% แต่เมื่อเปรียบเทียบแล้ว คอมพิวเตอร์ระบบประมวลผลถ้อยคำด้วยเครื่องก็เป็นเพียงส่วนเล็กน้อยมากของโลกแห่งไอบีเอ็ม ส่วนที่ดร. อัน หวางได้จู่โจมเข้าไปนั้น เป็นเพียงส่วนนิ้วๆหนึ่งของไอบีเอ็มเท่านั้น ไม่ใช่แขนทั้งแขน ไอบีเอ็มนั้นเป็นยักษ์ใหญ่ที่น่าเกรงขามและกร้าวแข็งทรงพลัง แต่ก็วางตัวเป็นผู้สูงศักดิ์ ผลที่ตามมาก็คือ บางครั้งกว่าที่จะมีปฏิกิริยาอะไรสักอย่างก็ช้าเชือนตามไปด้วย
ดร. อัน หวาง ได้ใช้แนวคิดการสร้างความแตกต่างในการแข่งขันกับไอบีเอ็ม โดย หวาง แลบอราทอรีส์ จะสร้างเครื่องที่แตกต่างไปจากเครื่องพิมพ์ดีดอัตโนมัติที่วางขายอยู่ในเวลานั้น ซึ่งจะสร้างขึ้นมาโดยคำนึงถึงความต้องการและข้อจำกัดต่างๆของลูกค้า เครื่องรุ่นใหม่จะเป็นเครื่องที่ใช้ CRT เป็นพื้นฐาน ไม่ได้ใช้เครื่องพิมพ์ดีด ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้สามารถยักย้ายถ่ายเทข้อความโดยการเปลี่ยนคำที่ปรากฎอยู่บนจอได้ ทำให้เลขานุการสามารถทำงานได้อย่างสะดวกกับเอกสารหรือข้อมูลทั้งหมดได้ ความแตกต่างที่เด่นชัดที่สุดของเครื่องนี้คือ จะขับเคลื่อนโดยบัญชีรายการที่ออกแบบมาเพื่อแนะแนวทางให้แก่ผู้ใช้ตลอดกระบวนการในการทำงานของมันในทุกจุดที่ต้องทำ
การตัดสินใจ เลขานุการจะมีข้อเลือกต่างๆที่เด่นชัด เขียนด้วยภาษาที่ไม่ว่าใครก็เข้าใจได้

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *