จุฬาฯพบดีเอ็นเอกลายพันธุ์ต้นตอมะเร็ง

จุฬาฯพบดีเอ็นเอกลายพันธุ์ต้นตอมะเร็ง

From Bangkokbiznews

หมอวิจัยพบดีเอ็นเอที่ซ่อมแซมตัวเองอย่างรวดเร็ว ต้นตอก่อเซลล์กลายพันธุ์นำไปสู่โรคมะเร็ง แนะผักผลไม้ชะลอการซ่อมแซมดีเอ็นเอให้ช้าลง ลดเสี่ยงมะเร็ง

ศ.นพ.อภิวัตน์ มุทิรางกูร หน่วยปฏิบัติการวิจัยอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ของการเกิดมะเร็ง ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จากการศึกษาลึกถึงระดับดีเอ็นเอ พบปัจจัยหนึ่งที่ก่อโรคมะเร็งคือ การซ่อมแซมตัวเองอย่างรวดเร็วของดีเอ็นเอที่ฉีกขาด ทำให้มีโอกาสเกิดการกลายพันธุ์ของโครงสร้างดีเอ็นเอ ซึ่งการกลายพันธุ์ดังกล่าวนำไปสู่โรคมะเร็ง

ข้อมูลดังกล่าวได้จากการเชื่อมโยงความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์และพันธุศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่ออธิบายถึงปรากฏการณ์ของโรคมะเร็ง และนำไปสู่การคิดค้นวิธีป้องกันและรักษาในอนาคต ก่อนหน้านี้ หน่วยปฏิบัติฯได้ค้นพบไวรัสสาเหตุโรคมะเร็งโพรงหลังจมูก ซึ่งนำมาสู่การตรวจรักษาและป้องกันการเกิดมะเร็งซ้ำได้ ส่งผลให้ ศ.นพ.อภิวัตน์ ได้รับยกย่องให้เป็นเมธีวิจัยอาวุโส ปี 2549 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

?ปัจจุบันยังไม่มีนักวิทยาศาสตร์ทั้งไทยและต่างประเทศ ที่ศึกษาลงลึกในเรื่องความไม่เสถียรของดีเอ็นเอ ส่วนใหญ่จะมุ่งค้นหายีนต้านมะเร็งเป็นหลัก ขณะที่ทีมวิจัยจุฬาฯ เริ่มศึกษาให้ห้องปฏิบัติการมาประมาณ 5 ปี จนได้ผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจ และกำลังเข้าสู่ขั้นตอนของการตีพิมพ์ผลงาน? นักวิจัย กล่าว

จากการวิจัยอย่างต่อเนื่องถึงความไม่เสถียรของดีเอ็นเอ นำไปสู่การหาวิธียับยั้งการซ่อมแซมตัวเองอย่างรวดเร็ว และจากการทดลองเติมสารสกัดวานิลลาและสารสกัดจากผักในปริมาณเล็กน้อย เพื่อดูสภาวะซ่อมแซมดีเอ็นเอ เนื่องจากมีข้อมูลอยู่ว่าวานิลลาและผักสามารถซ่อมแซมดีเอ็นเอที่เสียหายได้ พบผลทดลองที่ได้เป็นที่น่าพอใจ

?ทีมงานยังต้องวิจัยเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ความรู้ที่สามารถยืนยันได้ชัดเจน และมั่นใจว่าจะไม่ก่ออันตราย จึงไม่แนะนำให้คนทั่วไปหันมากินวานิลลาเพื่อรักษาโรคมะเร็ง ขณะที่การกินผักสามารถทำได้ทันที เพราะผักมีประโยชน์สำหรับคนทุกวัย? นักวิจัยกล่าว

อย่างไรก็ตาม การศึกษาโครงสร้างดีเอ็นเอและการทดลองดังกล่าว ทำให้ทราบถึงสาเหตุการเกิดมะเร็งและวิธีป้องกันในเบื้องต้น คาดว่าในอนาคตจากผลงานวิจัย จะนำไปสู่การพัฒนาเทคนิคป้องกันการเกิดมะเร็ง และการแก้ปัญหาดื้อยามะเร็งในอนาคต

ทั้งนี้ ศ.นพ.อภิวัตน์ ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยดังกล่าวให้กับนักวิจัย นิสิตแพทย์และพยาบาล และผู้ที่สนใจทั่วไปได้เข้าฟัง ในการบรรยายพิเศษเรื่อง จาก ?กายวิภาคศาสตร์? ของจีโนมสู่กลไกทาง ?พันธุศาสตร์? ของการเกิดมะเร็ง ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2549 ?ปิยมหาราชรำลึก? จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *