จุดเปลี่ยนการบริหาร “คนกับกลยุทธ์”

จุดเปลี่ยนการบริหาร “คนกับกลยุทธ์”

การกำหนดกลยุทธ์ ในการขับเคลื่อนองค์กร ไปจนถึงการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์กรเดินหน้าหรือถอยหลังทุกๆ คนรู้เรื่องนี้ดี

กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ : การบริหารและพัฒนาคน “ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับกลยุทธ์ที่เลือกใช้” แตกต่างกว่าการบริหารและการพัฒนาคนแบบทั่วๆ ไปที่ทำกันจนกลายเป็นงานประจำไม่ใช่ทุกคนที่รู้และทำเรื่องนี้

ทุกวันนี้ เราจึงเห็นแต่ละองค์กร กำหนดกลยุทธ์ใหม่ๆ ไปในทิศทางใหม่ๆ แต่เรื่องของคน…ยังคงใช้ทักษะเก่าๆ ทัศนคติเดิมๆ ในการปฏิบัติ แล้วจะขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร

กลยุทธ์ จึงมักจะเริ่มต้นและจบลงในห้องประชุมของผู้บริหารระดับสูง..ส่งต่อไปยังผู้บริหารระดับกลางในรูปแบบที่เข้าใจบ้าง งงๆ บ้าง จากส่งพัฒนากลายเป็นสั่งให้ทีมงานนำไปปฏิบัติ….แต่ปราศจากการเตรียมความพร้อมให้กับทีมงาน บางครั้งทีมงานยังไม่เข้าใจเลยด้วยซ้ำว่า บริษัทกำลังทำอะไร และตัวเองต้องทำอะไร?!

คำแนะนำง่ายๆ ในเรื่องนี้ก็คือ..

ประเด็นแรก ถ้าองค์กรของท่านยังใช้กลยุทธ์เดิม ซึ่งไม่ใช่เรื่องเสียหาย เพราะอาจยังได้ผลอยู่ ก็ควรใช้เพื่อความต่อเนื่องแต่ในส่วนของ คน จำเป็นต้องเรียนรู้ พัฒนาทักษะ เทคนิคใหม่ๆ ในเรื่องอะไรบ้าง…นี่คือการบริหารคนเดิมกับการใช้กลยุทธ์เดิม ควบคู่กันไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นที่สอง ถ้าองค์กรของท่าน เริ่มคิด เริ่มใช้กลยุทธ์ใหม่ เรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำไปพร้อมๆ กับการเตรียมกลยุทธ์ใหม่ ก็คือ การเสริมสร้าง วิธีคิดใหม่ ทักษะใหม่ ให้กับทีมงานชุดเดิมของท่าน เพื่อให้เข้าใจ และนำกลยุทธ์ใหม่ไปใช้อย่างได้ผลมากยิ่งขึ้น…นี่คือการบริหารคนเดิมกับกลยุทธ์ใหม่

ประเด็นที่สาม ถ้าองค์กรของท่าน เลือกใช้กลยุทธ์เดิม แต่เน้นใช้คนใหม่ หรือคนใหม่ในจำนวนที่มากกว่าคนเก่าที่เป็นทีมงานของท่าน…ยิ่งเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องหล่อหลอมคนใหม่ ให้เข้าใจซึมซับ ดี เอ็น เอ ขององค์กรท่านควบคู่ไปกับเรียนรู้เทคนิค และวิธีการใช้กลยุทธ์ให้เป็น..นี่คือการใช้กลยุทธ์เดิมกับทีมงานใหม่

ประเด็นที่สี่ ถ้าองค์กรของท่าน ทำทั้งกลยุทธ์ใหม่ พร้อมกับการใช้ทีมงานหรือคนใหม่เป็นหลัก เป็นเรื่องที่มีทั้งความเสี่ยงควบคู่กับโอกาสเพราะเป็นความสดใหม่ทั้งกลยุทธ์และคน

ถ้าท่านทำให้ดีๆ พัฒนาคนใหม่ ที่แน่นอนว่าง่ายกว่าการพัฒนาคนเก่าในหลายๆ เรื่อง ให้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต้องเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้ ก็น่าจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าล้มเหลว…นี่คือการใช้กลยุทธ์ใหม่ควบคู่กับทีมงานใหม่

ทั้งสี่ประเด็น เป็นเรื่องสำคัญของการใช้กลยุทธ์ควบคู่กับการใช้หรือบริหารคน แต่ส่วนมากไม่ค่อยทำกันแบบนี้ ไม่รู้ว่าเพราะไม่รู้ หรือ ละเลย จนทำให้ล้มเหลวทั้งเรื่องคนและเรื่องกลยุทธ์!

ประเด็นที่ห้า เป็นประเด็นสุดท้าย และเป็นเรื่องที่ส่วนมากใช้กันอยู่ แต่ผมไม่แนะนำให้ใช้ เพราะเป็นการใช้กลยุทธ์ใหม่กับคนเดิมทักษะเดิม หรือไม่ก็กลยุทธ์ใหม่กับคนใหม่ที่ไร้ทักษะ

เพราะฉะนั้น หมดยุคของการ “แยกส่วนบริหาร ระหว่างคนกับกลยุทธ์” ไปนานแล้ว องค์กรที่เก่ง (ซึ่งมีจำนวนไม่น้อย) ต่างก็พัฒนากลยุทธ์ควบคู่กับพัฒนาคน ต่างก็บริหารคนให้สอดคล้องกับทิศทางของกลยุทธ์ จะห่วงก็แต่องค์กรที่ยังคง บริหารกลยุทธ์กับบริหารคน ไปคนละทิศละทาง

ที่มา :www.bangkokbiznews.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *