สุขภาพ : จับมะเร็งร้ายในตัวคุณ!!

สุขภาพ : จับมะเร็งร้ายในตัวคุณ!!

หลายคนบอกว่าเกิดมาพร้อมกับมะเร็งเป็นบาปที่ติดมาตั้งแต่เกิด ตระกูลนี้เป็นมะเร็งมาหลายชั่วคน อย่างไรเสียก็ต้องเสียชีวิตด้วยมะเร็ง เพราะมะเร็งถ่ายทอดทางพันธุกรรมเป็นมะเร็งทั้งตระกูล กระทั่งมะเร็งเต้านมยังไม่เว้นแม้แต่ผู้ชาย

ในความเป็นจริงแล้ว มะเร็งถ่ายทอดทางพันธุกรรมจริง

หากแต่ไม่จำเป็นต้องเป็น “ทุกคน” เนื่องจากการสืบทอดพันธุกรรมนั้น เกิดจากพ่อและแม่ อย่างละครึ่งหนึ่งโดยส่งผ่านโครโมโซมจากพ่อและแม่มายังลูก ดังนั้น โอกาสที่จะเป็นมะเร็งทางพันธุกรรมคือ 50 : 50 แม้ว่าจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการสื่อต่อยีนมะเร็งทางพันธุกรรมก็ตาม

และในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมดจำนวนผู้ป่วยที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนั้นมีเพียงไม่เกินร้อยละ 10 เท่านั้น หมายความว่าในผู้ป่วยมะเร็ง 10 คน มีผู้ป่วยจากการ “เกิดมากับมะเร็ง” เพียงรายเดียวนอกนั้นเป็นมะเร็งจากปัจจัยอื่น

การทำนายมะเร็งร้ายในตัวคุณ

การทำนายมะเร็งในบุคคลทั่วไปหากจะยึดตามหลักการที่สมาคมมะเร็งแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำ เราสามารถทำนายมะเร็งได้โดยดูจากอาการและอาการแสดงเหล่านี้

1. มีเลือดหรือสารคัดหลั่งออกผิดปกติ เช่น มีเลือดออกจากหัวนม ช่องคลอด ปะปนในอุจจาระหรือปัสสาวะ

2. แผลไม่หายใน 2 สัปดาห์ มีขนาดโตขึ้น เจ็บปวด หรือมีเลือดออก

3. การขับถ่ายผิดปกติ ทั้งความถี่และรูปแบบการขับถ่าย

4. มีก้อนในที่ใดที่หนึ่งของร่างกาย

5. อาการไอเรื้อรังร่วมกับมีเสียงแหบ เสียงเปลี่ยน ไอไม่หาย มีเสมหะปนเลือดออกมา

6. ไฝหรือกระที่มีการเปลี่ยนแปลง มีขอบเขตรูปร่างไม่ชัดเจน ขอบขรุขระหรือมีสีเปลี่ยน

7. การกลืนลำบาก รู้สึกมีก้อนที่ขัดขวางการกลืนหรือรับประทานอาหาร

อาการแสดงออกและความผิดปกติดังกล่าวมาถือว่าเป็นแนวทางในการทำนายมะเร็งแต่การทำนายมะเร็งด้วยวิธีการเหล่านี้ มีข้อเสียคือ เมื่อมีสัญญาณต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้น มักพบว่ามะเร็งได้ลุกลามไปแล้วไม่สามารถใช้ทำนายมะเร็งในระยะเริ่มต้นได้ และบางครั้งมะเร็งที่พบเป็นมะเร็งที่ลุกลามสู่ระยะที่สอง หรือระยะที่สามแล้วจึงไม่สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

ดังนั้น แนวความคิดในการทำนายมะเร็ง อาจต้องกลับมาพิจารณาที่สาเหตุของการเกิดมะเร็งเพื่อให้ได้ผลแม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งทางการแพทย์พบว่า ปัจจัยเสี่ยงก่อมะเร็งมีด้วยกันสองประการ คือ

1. มะเร็งเกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งเป็นปัจจัยที่หลีกเลี่ยงได้

ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่แต่ละบุคคลรับเข้ามาภายหลัง จากสภาพแวดล้อม การใช้ชีวิต การรับประทานอาหาร การขาดการออกกำลังกาย ความเครียด การติดเชื้อไวรัสบางตัว รวมทั้งการได้รับสารก่อมะเร็งซึ่งมีมากมายหลายพันชนิด ซึ่งกลุ่มนี้นับเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 – 95 ของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด

2. มะเร็งเกิดจากปัจจัยภายในที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ซึ่งเป็นปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ปัจจัยภายในเหล่านี้ ได้แก่ มะเร็งที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 5-10 ของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด (ทุกประเภทรวมกัน)

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *