จัดการกับความโกรธ


จัดการกับความโกรธ
สุขภาพใจ
แนะตั้งสติ ทำสมาธิ ช่วยได้

อารมณ์โกรธ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกาย เช่น หัวใจเต้นแรงเร็ว กล้ามเนื้อตึงเครียด เนื้อตัวสั่น ปั่นป่วนในท้อง ยิ่งหากสะสมความโกรธไว้นานไม่สามารถจัดการได้ ก็จะเกิดปัญหาสุขภาพ เช่น ปวดศีรษะเป็นประจำ ความดันโลหิตสูง หัวใจ กระเพาะ ฯลฯ

สำหรับแนวทางในการจัดการกับความโกรธสามารถทำได้โดย เราต้องรู้เท่าทันอารมณ์ โกรธยอมรับว่ากำลังรู้สึกโกรธ ตั้งสติให้มั่นคง ทำใจให้สงบ ระงับอารมณ์ที่พลุ่งพล่าน ถามตนเองว่า “ต้องการเอาชนะ” หรือ “ต้องการแก้ปัญหา” เปิดความคิดให้กว้างพิจารณาสาเหตุความโกรธ ตัดสินใจแก้ปัญหาหรือหาทางระบายความโกรธอย่างสร้างสรรค์ เช่น เล่นกีฬาที่ออกแรง ทำงานที่ใช้แรงมากๆ รวมถึงใช้เทคนิคผ่อนคลายความโกรธ เช่น นับเลข ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เป็นต้น

โกรธเป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบที่ทำให้คนเราเกิดความวู่วามและอาจทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม จึงควรระลึกไว้เสมอว่าจะไม่เกิดเรื่องรุนแรง หากเราสามารถจัดการอารมณ์โกรธอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *