จังหวัดเลย

จังหวัดเลย

เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู

จังหวัดเลยเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อนท่ามกลางสายหมอกปก คลุมเหนือยอดภู อุดมไปด้วยพืชพรรณป่าไม้นานาชนิดที่รู้จักกันดีคือ ภูกระดึง ภูหลวงและภูเรือ อากาศอันเย็นสบาย ภูมิประเทศที่งดงาม ประเพณีวัฒนธรรมอันแตกต่างไปจากถิ่นอื่นซึ่งได้แก่การละเล่นผีตาโขน ที่รอคอยนักเดินทางมาสัมผัสเมืองแห่งขุนเขาดินแดนมหัศจรรย์แห่งนี้
เลยอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๕๒๐ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๑๑,๔๒๔ ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัด ชายแดนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ริมฝั่งแม่น้ำโขงในแนวเทือกเขาเพชรบูรณ์ ในอดีตนั้นเป็นเพียง ชุมชนเล็กๆของอาณาจักรที่มีความรุ่งเรืองควบคู่กับกรุงศรีอยุธยาของไทย ภายหลังอาณาจักรล้านช้างเริ่มอ่อนแอลง จึงมาขึ้นอยู่กับกรุงศรีอยุธยา ต่อมาชุมชนนี้ได้รับการยกฐานะเป็นเมืองเลยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดเลยแบ่งการปกครองออกเป็น ๑๒ อำเภอ ๒ กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองเลย วังสะพุง ปากชม เชียงคาน ท่าลี่ ภูเรือ ด่านซ้าย ภูกระดึง นาแห้ว นาด้วง ภูหลวง ผาขาว กิ่งอำเภอเอราวัณ และกิ่งอำเภอหนองหิน

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดหนองคาย และจังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดพิษณุโลก

การเดินทาง
 รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ ถนนพหลโยธิน ผ่านตัวเมืองสระบุรี จากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข ๒๑ ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข ๒๐๓ ผ่านอำเภอหล่มสัก หล่มเก่า เข้าเขตจังหวัดเลยที่อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูเรือ ถึงตัวเมืองเลยใช้เวลาเดินทางประมาณ ๗-๘ ชั่วโมง หรือ จากจังหวัดสระบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒ มิตรภาพ ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ถึงจังหวัดขอนแก่น รวมระยะทาง ๕๓๖ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๒ ผ่านอำเภอชุมแพ แล้วใช้เส้นทางหมายเลข ๒๐๑ เข้าเขตจังหวัดเลยที่อำเภอ ภูกระดึง อำเภอวังสะพุง ถึงตัวเมืองเลย รวมระยะทาง ๕๔๐ กิโลเมตร
 รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-เลย ทุกวัน ทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ใช้เวลาประมาณ ๑๐ ชั่วโมง รายละเอียดสอบถามที่สถานีขนส่ง หมอชิต ถนนกำแพงเพชร ๒ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๔๑-๘, ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๕๒-๖๖ หรือ www.transport.co.th นอกจากนั้นยังมีบริษัทเดินรถเอกชนที่วิ่งบริการ ได้แก่ บริษัท แอร์เมืองเลย จำกัด กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๐๑๔๒ สาขาเลย โทร. ๐ ๔๒๘๓ ๒๐๔๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมแพ ทัวร์ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๓๘๔๒ สาขาเลย โทร. ๐ ๔๒๘๓ ๒๒๘๕ บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๓๒๓๐ สาขาอำเภอภูเรือ โทร. ๐ ๔๒๘๙ ๙๓๘๖ สาขาอำเภอด่านซ้าย โทร. ๐ ๔๒๘๙ ๑๙๐๘
 รถไฟ จังหวัดเลยไม่มีสถานีรถไฟ แต่สามารถนั่งรถไฟจากสถานีรถไฟหัวลำโพงมาลงที่สถานีรถไฟอุดรธานีและต่อรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดเลย สอบถามรายละเอียดตารางรถไฟเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการ เดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๒๓๓ ๗๐๑๐, ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๒๐ หรือ www.railway.co.th หรือ สถานีรถไฟอุดรธานี โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๒๐๖๑
 เครื่องบิน บริษัท แอร์อันดามัน จำกัด มีบริการเที่ยวบินที่บินตรงจากกรุงเทพฯ สู่จังหวัดเลย สอบถามตารางการบินได้ที่ โทร. ๐ ๒๒๒๙ ๙๕๕๕-๙ และจังหวัดเลย โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๓๕๕ www.airamdaman.com

สถานที่น่าสนใจจังหวัดเลย
ศาลเจ้าพ่อกุดป่องและศาลหลักเมือง ตั้งอยู่ห่างจากวงเวียนน้ำพุประมาณ ๑๐๐ เมตร ติดกับสวนสาธารณะกุดป่อง เป็นศาลเก่าแก่ที่ประชาชนเคารพนับถือ สำหรับศาลหลักเมือง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ เสาหลักเมืองทำด้วยไม้ราชพฤกษ์ แกะสลักเป็นรูปหัวเม็ดทรงมัณฑน์ ลงรักปิดทองทั้งองค์ มีความสูง ๑๓๙ เซนติเมตร

สวนสาธารณะกุดป่อง อยู่ด้านหลังศาลเจ้าพ่อกุดป่อง มีคูน้ำล้อมรอบ ภายในสวนสาธารณะตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับต่าง ๆ อย่างสวยงาม ดูร่มรื่น ใช้เป็นที่พักผ่อนและออกกำลังกาย

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ป่าเลิงใหญ่ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ อยู่ตรงข้ามเทศบาลเมืองเลย มีการจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับ พื้นที่รอบสวนสาธารณะติดแม่น้ำเลย นักท่องเที่ยวสามารถเดินผ่านสะพานแขวนเข้าไปเที่ยวชมได้

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย ตั้งอยู่ในสถาบันราชภัฏเลย เป็นอาคาร ๒ ชั้น รวบรวมและเผยแพร่เรื่องราวทางด้านศาสนา ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวเลยในหลาย ๆ ด้าน ภายในตัวอาคารศูนย์วัฒนธรรมมีการจัดแสดงแบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนแรก ห้องประชุมและฉายสไลด์เกี่ยวกับเมืองเลยและแสดงข้าวของเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในอดีต ส่วนที่สอง ห้องนิทรรศการชั่วคราวจัดแสดงเกี่ยวกับพระพุทธรูปเก่าที่ทำมาจากไม้ หินทราย ดินเผาและเงิน หน้ากากผีตาโขน ข้าวของเครื่องใช้โบราณ ซึ่งของทั้งหมดได้มาจากชาวบ้านในท้องถิ่นเมืองเลย นอกจากนี้ยังมีส่วนนิทรรศการหมุนเวียนทุก ๓ เดือนโดยจัดแสดงเรื่องราวต่าง ๆ ของเมืองเลยตามเทศกาลประเพณี ส่วนที่สาม มีห้อง “เบิ่งไทเลย” เป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรถือเป็นส่วนสำคัญและจัดแสดงได้โดดเด่นที่สุดภายในห้องขนาดใหญ่นี้จัดแสดงเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับจังหวัดเลย เนื้อหาของนิทรรศการครอบคลุมในทุกด้านทั้งธรณีวิทยา ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ ประเพณีและกลุ่มชาติพันธุ์ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ถ้าต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะต้องทำหนังสือแจ้งล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเข้าชม ติดต่อที่ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย สถาบันราชภัฎเลย ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐ หรือสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. ๐ ๔๒๘๓ ๕๒๒๓-๘ การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ เส้นเลย-เชียงคาน ระยะทาง ๕ กิโลเมตร

วัดถ้ำผาปู่ หรือเรียกอีกชื่อว่า ถ้ำเพียงดิน ภายในวัดมีพระธาตุบรรจุอัฐิของหลวงปู่คำดี ปภาโส ผู้ค้นพบวัดแห่งนี้ ภายในวัดมีลักษณะเป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่อยู่ใต้ภูเขาหิน มีพระพุทธรูปประดิษฐ์อยู่ภายในถ้ำ และมีหินงอก หินย้อย บริเวณภายนอกถ้ำเป็นแหล่งอาศัยของค่างแว่น ชะนี และลิง การเดินทาง ใช้เส้นทางเลย-เชียงคาน ออกจากตัวเมืองเลยไปประมาณ ๗ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอท่าลี่ ๓ กิโลเมตร

วนอุทยานภูผาล้อม ตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำสวย อยู่ห่างจากตัวเมืองเลยประมาณ ๒๔ กิโลเมตร วนอุทยานแห่งนี้เป็นภูเขาหินปูนสูงชัน ที่มียอดหยักแหลมมากมาย ตั้งโอบล้อมเสมือนเป็นกำแพงตรงกลางเป็นผืนป่าดิบ มีพืชสมุนไพร จุดชมวิว และถ้ำต่าง ๆ ได้แก่ ถ้ำแก้ว ถ้ำผาบ่อง รวมทั้งบ่อน้ำซับ หรือน้ำผุด เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ใจกลางป่า เชื่อกันว่าเป็นรูของพญานาคซึ่งเป็นทางน้ำใต้ดินที่ไปทะลุออกแม่น้ำโขงได้ ในการเดินทางเข้าไปชมจะต้องมีเจ้าหน้าที่นำทางในการเดินเที่ยวชมด้วย สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักแรม สามารถกางเต็นท์พักแรมได้บริเวณที่ทำการวนอุทยานฯ นักท่องเที่ยวควรติดต่อล่วงหน้าก่อน ๑ เดือน ได้ที่ วนอุทยานภูผาล้อม ตู้ ปณ. ๗ ปทจ. เลย จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐ การเดินทาง ใช้เส้นทางเลย-นาด้วง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๘ ออกจากตัวเมืองเลยไปประมาณ ๙ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายตามเส้นทางเลย-บ้านเพีย ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๙ อีก ๙ กิโลเมตร ถึงบ้านเพียมีทางแยกให้เลี้ยวขวาข้างวัดเลียบ เข้าเส้นทางหมายเลข ๓๑๑๗ ตรงไปอีก ๒ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายอีก ๔ กิโลเมตร ก็จะถึง วนอุทยานภูผาล้อม

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน และห้วยกระทิง เป็นอ่างเก็บน้ำสันเขื่อนดิน มีขนาดความจุ ๒๖ ล้านลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๑,๕๐๐ ไร่ สันเขื่อนยาว ๘๐๐ เมตร สร้างเพื่อการชลประทาน บริเวณอ่างเก็บน้ำมี ทัศนียภาพที่สวยงามของป่าไผ่และภูเขาที่โอบล้อม การเดินทาง ใช้เส้นทางเลย-ภูเรือ ออกจากตัวเมือง ๑๕ กิโลเมตร และให้เลี้ยวขวาไป ๕ กิโลเมตร

ถ้ำผายา ตั้งอยู่ที่บ้านใหม่สันติธรรม ตำบลนาดอกคำ ภายในวัดถ้ำผายามีความสงบ ร่มรื่นและบริเวณภายในถ้ำผายาจะมีฝูงค้างคาวพันธุ์กินแมลงอาศัยอยู่จำนวนหลายล้านตัว ฝูงค้างคาวจะออกหากินในเวลาตอนเย็นเป็นแถวนานเกือบชั่วโมง การเดินทาง ใช้เส้นทางหมายเลข ๒๑๓๘ เส้นเลย-นาด้วง จากอำเภอเมืองไปประมาณ ๘ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายแยกเข้าเส้น ๒๒๔๙ ไป ๙ กิโลเมตร และเลี้ยวขวาที่บ้านเพีย เข้าเส้นทาง รพช. อีก ๑๑ กิโลเมตร ก็จะถึงวัดถ้ำผายา

อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตั้งอยู่ที่บ้านแสงเจริญ ตำบลนาด้วง ในบริเวณอ่างเก็บน้ำมีทัศนียภาพที่สวยงาม และมีหาดทรายบรรยากาศเหมือนชายทะเล เหมาะสำหรับการพักผ่อน เล่นน้ำ พายเรือ ตกปลา การเดินทาง ใช้เส้นทางหมายเลข ๒๑๓๘ เส้นเลย-นาด้วง เป็นระยะทาง ๓๔ กิโลเมตร

พระพุทธบาทถ้ำผาบิ้ง อยู่บริเวณวัดถ้ำผาบิ้ง บ้านผาบิ้ง ตำบลนาแก ห่างจากอำเภอวังสะพุง ๙ กิโลเมตร กรมศิลปากรจดทะเบียนเป็นโบราณสถานพร้อมกับพระธาตุศรีสองรัก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ เมื่อนักท่องเที่ยวเดินเข้าไปในถ้ำจะมองเห็นพระพุทธบาทขนาดใหญ่อยู่บนเพดานถ้ำ ลวดลายและนิ้วพระบาทไม่ปรากฏเด่นชัด ขนาดกว้าง ๒ ฟุต ยาว ๓ ฟุต การเดินทาง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ เส้นอำเภอเมือง-วังสะพุง แล้วเลี้ยวขวาเข้าไปอีก ๗ กิโลเมตร จะเห็นวัดอยู่ทางขวามือ

ศูนย์ศิลป์สิรินธร อยู่ภายในโรงเรียนศรีสงครามวิทยา บนเนื้อที่ทั้งหมด ๖ ไร่ ศูนย์ฯ นี้เป็นสถานที่แสดงภาพเขียนของนักเรียนที่มีความสวยงามโดยสร้างชื่อเสียงทั้งในประเทศและระดับโลกมาแล้ว ทั้งยังเป็นแหล่งความรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมประกอบด้วยหอนิทรรศการถาวรและหมุนเวียน อาคารฝึกปฎิบัติงานศิลปะ และร้านจำหน่ายผลงานศิลปะและของที่ระลึก โดยได้รับชื่อพระราชทานนามว่า “ศูนย์ศิลป์สิรินธร” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การเดินทาง จากอำเภอวังสะพุงใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ เส้นวังสะพุง- กิ่งอำเภอเอราวัณ ไปประมาณ ๑ กิโลเมตร ศูนย์ฯ จะอยู่ทางด้านขวามือ

พระเจดีย์วัดป่าสัมมานุสรณ์ อยู่บ้านโคกมน ตำบลผาน้อย พระเจดีย์วัดป่าสัมมานุสรณ์ สร้างตามแบบของกรมศิลปากรขนาดฐานองค์พระเจดีย์กว้างยาวด้านละ ๒๕ เมตร สูง ๓๓ เมตร ก่อสร้างด้วยโครงเหล็ก ก่ออิฐถือปูนและเคลือบด้วยกระเบื้องอย่างดี วัดป่าสัมมานุสรณ์นี้เป็นวัดป่าวิปัสสนากัมมัฏฐาน สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต การเดินทาง พระเจดีย์แห่งนี้อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวังสะพุงไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ เส้นอำเภอวังสะพุง-อุดรธานี ถึงสี่แยกโรงเรียนบ้านวังไห ให้แยกซ้ายไปตามถนน รพช. อีก ๘ กิโลเมตร

เสมาหินทรายที่บ้านปากแบ่งและบ้านนาหลัก บ้านปากแบ่งและบ้านนาหลัก ตำบลวังสะพุง อยู่ห่างกัน ๔ กิโลเมตร โดยบ้านนาหลักตั้งอยู่ทางทิศเหนือและบ้านปากแบ่งอยู่ทางทิศใต้ ทั้งสองแห่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่มานาน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเลย ใบเสมาบ้านปากแบ่งพบครั้งแรกเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ลักษณะใบเสมามีลวดลายสลักรูปบัวบนฐานแบบที่มีรูปพระสถูปเจดีย์ประทับอยู่ตรงกลางแผ่นเสมา โดยส่วนบนมีลักษณะรูปกรวยคล้ายกับยอดเจดีย์ที่พบในดินแดนอีสานทั่วไป ส่วนที่บ้านนาหลัก เป็นเสมาหินปักคู่สองหลัก แบบที่มีคู่สลักนูนขึ้นไปจากยอดเสมา เป็นรูปคล้าย ๆ กับสถูปเท่านั้นโดยไม่มีลวดลายใด ๆ และปี พ.ศ. ๒๕๑๙ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่นได้นำไปเก็บรักษาไว้ ๑ หลัก จึงเหลือไว้ในสถานที่เดิมเพียง ๑ หลักเท่านั้น
กลุ่มเสมาหินที่พบในภาคอีสานแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมในภูมิภาคตั้งแต่โบราณ เสมาหินที่พบส่วนมากเป็นศิลปะวัตถุแบบทวาราวดีและลพบุรี

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ผานาง-ผาเกิ้งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในโครงการมีการทอผ้าไหม เครื่องหัตถกรรม เครื่องครัวผลิตจากไม้ไผ่และไม้สัก โรงเพาะเห็ดหลินจือ เห็ดหอม เห็ดนางฟ้า และมีสินค้าของแต่ละผลิตภัณฑ์จำหน่าย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การตกปลา ขี่จักรยานท่องเที่ยว ให้อาหารสัตว์นานาชนิด ชมวิวทิวทัศน์รอบ ๆ บริเวณโครงการ และมีที่พักไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๒๙๐ การเดินทาง ใช้เส้นทางเลย-วังสะพุง ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปกิ่งอำเภอเอราวัณประมาณ ๓๑ กิโลเมตร จนถึงโรงเรียนบ้าน วังสำราญ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก ๑.๕ กิโลเมตร

ถ้ำมโหฬาร อยู่ที่บ้านหนองหิน ตำบลหนองหิน อยู่ในบริเวณวัดถ้ำมโหฬาร ภายในถ้ำมีบริเวณกว้างขวาง มีถ้ำเล็กถ้ำน้อยสลับซับซ้อนมากมาย การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ (เลย-ชุมแพ) พอถึงกิโลเมตรที่ ๑๖๒-๑๖๓ เลี้ยวซ้ายเข้าไปตามทางลาดยาง ประมาณ ๒ กิโลเมตรก็จะถึงถ้ำ

ถ้ำโพธิสัตว์หรือกุ้ยหลินเมืองเลย ตั้งอยู่ในบริเวณบ้านปวนพุ ตำบลปวนพุ ถ้ำแห่งนี้มีถ้ำเล็กถ้ำน้อยเรียงรายอยู่ใต้ยอดเขาทั้งหมด ๑๕ คูหา แต่ละคูหามีชื่อเรียกต่าง ๆ กัน เช่น เขาวงกต ถ้ำลับแล สวรรค์ชั้นต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหินย้อยรูปร่างสวยงามแปลกตาอีกมากมาย การเข้าชมนั้นควรติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ อบต.ก่อน เนื่องจากไม่มีไฟฟ้า และการเดินถ้ำวกวนมาก ใช้เวลาในการเดินชมอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง การเดินทาง ใช้เส้นทางเดียวกับสวนหิน ห่างจากปากทางราว ๙ กิโลเมตร จะมีทางแยกขวาเข้าไปตามทางลูกรัง ๖๐๐ เมตร แล้วเลี้ยวซ้ายอีก ๑.๔ กิโลเมตร

สวนหินผางาม หรือคุนหมิงเมืองไทย อยู่ที่บ้านผางาม หมู่ ๑๐ ตำบลปวนพุ จากกิ่งอำเภอหนองหินใช้เส้นทางหมายเลย ๒๐๑ เลย-ชุมแพ ไปประมาณ ๔๓ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาไปประมาณ ๑๙ กิโลเมตร จนถึงสวนผางาม เป็นสวนหินปูนอายุประมาณ ๒๓๐–๒๘๐ ล้านปี ที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนชายฝั่งระดับตื้น ต่อมาเปลือกโลกยกตัวขึ้น และมีการผุพังจากธรรมชาติหลายล้านปี ทำให้ภูเขามีลักษณะสวยงามแปลกตาคล้ายกับสวนหิน ที่เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จนได้รับการขนามนามว่า “คุนหมิงเมืองไทย” ภายในบริเวณสวนหินมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไว้บริการ การเดินเที่ยวชมธรรมชาติสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนำชมสวนหินผางามในการนำชมเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๑๐ คน นักท่องเที่ยวต้องเสียค่าบริการนำชม ๑๐๐ บาท/กลุ่ม เนื่องจากทางเดินภายในสวนหินแคบและวกวนอาจมีการพลัดหลงได้ เส้นทางเดินชมสวนหินมีจุดที่น่าสนใจได้แก่ ถ้ำทะลุ ภูเขาทรงแปลกคล้ายรูปสัตว์ จุดชมวิวที่ยอดเขาผาบ่อง หรือภูเขาหินที่มีลักษณะเป็นช่องทะลุตรงกลาง

น้ำตกสวนห้อม หรือน้ำตกสันติธารา อยู่ที่บ้านสวนห้อม น้ำตกสวนห้อมเป็นน้ำตกขนาดกลาง เห็นได้แต่ไกล ไหลตกลงมาเป็นชั้น ๆ บริเวณน้ำตกร่มรื่นเหมาะสำหรับพักผ่อน การเดินทาง ใช้เส้นทางเดียวกับสวนหินผางาม แต่อยู่เลยเข้าไปอีกประมาณ ๓๐๐ เมตร

น้ำตกเพียงดิน หรือน้ำตกวิสุทธารา อยู่เลยสวนหินผางามไป ๒ กิโลเมตร น้ำตกเพียงดินเป็นน้ำตกขนาดกลาง แต่มีหลายชั้น บางชั้นก็ต้องปีนป่าย บางชั้นก็มีน้ำใสไหลเป็นแอ่ง ลงเล่นน้ำได้ไม่อันตราย บรรยากาศโดยรอบร่มรื่น เหมาะสำหรับพักผ่อน นั่งรับประทานอาหาร

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *