จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

 

 

ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก

ข้อมูลทั่วไป :  

                ลำปาง หรือเขลางค์นครในอดีต เป็นเมืองที่มีรถม้าเป็นสัญลักษณ์ มีวัดวาอาราม ที่เป็นศิลปะแบบพม่า และลานนาไทย มีโรงเรียนฝึกลูกช้าง ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ลำปางมีเนื้อที่ ๑๒,๕๓๓.๙๖๑ ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๓ อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเถิน อำเภอแม่พริก อำเภอเกาะคา อำเภองาว อำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ อำเภอแม่ทะ อำเภอสบปราบ อำเภอเสริมงาม อำเภอห้างฉัตร อำเภอแม่เมาะ และอำเภอเมืองปาน

                ลำปาง อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ระยะทาง ๕๙๙ กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๑ หรือ ทางหลวงสายเอเซีย ๓๒ จากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดอยุธยา ลพบุรี นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก ถึงลำปางใช้เวลาเดินทางประมาณ ๗ ชั่วโมง

 

อาณาเขต :  

                ทิศเหนือ                 ติดต่อเชียงรายและพะเยา

                ทิศใต้                       ติดต่อสุโขทัย และตาก

                ทิศตะวันออก          ติดต่อแพร่

                ทิศตะวันตก             ติดต่อเชียงใหม่ และลำพูน

การเดินทาง :

v    ทางรถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถึงกิโลเมตรที่ 52 แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ผ่าน สิงห์บุรี ชัยนาทเข้านครสวรรค์ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านกำแพงเพชร ตาก ตรงเข้าสู่จังหวัด ลำปาง รวมระยะทางทั้งสิ้น 599 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง หรือจะใช้เส้นทางสายใหม่ จากพิษณุโลกเข้า เด่นชัยและลำปางก็ได้

v    ทางรถโดยสารประจำทาง บริษัทขนส่ง จำกัด จัดบริการรถโดยสารธรรมดา และปรับอากาศ ไปลำปางทุกวัน รายละเอียด ติดต่อได้ที่ โทร. 2725761-5 (ธรรมดา) โทร. 2725242 (ปรับอากาศ) และที่สถานีขนส่งลำปาง โทร. (054) 227410

v    ทางรถไฟ ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดบริการรถด่วน รถเร็ว และรถธรรมดา จากกรุงเทพฯ – ไปลำปาง ทุกวัน รายละเอียดสอบถามได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง โทร. 2237010, 2237020 และที่สถานีรถไฟลำปาง โทร. (054) 271024

v    ทางเครื่องบิน มีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯทุกวัน รายละเอียดสอบถามได้ที่ บริษัท การบินไทย จำกัด ถนนหลานหลวง โทร. 2800070, 2800080 การบินไทยลำปาง โทร. (054) 217078,218199 และ ท่าอากาศยานลำปาง โทร. (054) 226258

การคมนาคมระหว่างจังหวัด

                จากสถานีขนส่งลำปาง มีรถโดยสารธรรมดา และปรับอากาศไปยังจังหวัดเชียงราย แพร่ น่าน นอกจากนี้ยังมีรถ จากเชียงใหม่วิ่งผ่านลำปาง ในยังทุกจังหวัดในภาคเหนือ และบางจังหวัด ในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ เช่น ขอนแก่นอุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา เป็นต้น

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *