จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

 

สถานที่น่าสนใจในจังหวัดพิษณุโลก

 

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

 

ข้อมูลทั่วไป

                อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าตั้งอยู่บนรอยต่อของสามจังหวัด คือ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 191,875 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2527 เป็นพื้นที่ที่มีธรรมชาติแปลกและสวยงาม ทั้งยังเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ เป็นยุทธภูมิที่สำคัญอันเนื่องจากความขัดแย้งของลัทธิและแนวความคิดทางการเมือง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจึงเป็นอุทยานแห่งชาติเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่รักษาไว้ซึ่งประวัติศาสตร์ของการสู้รบ และความสวยงามทางธรรมชาติที่สมบูรณ์

การเดินทาง :

                ถ้ายึดเอาเส้นทางจากกรุงเทพเป็นหลัก สามารถใช้ได้ 2 เส้นทางคือ

 • เส้นทางแรก จากกรุงเทพ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดสระบุรีถึงพุแค ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 21 ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ ถึงอำเภอหล่มเก่า ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 2331 ถึงที่ทำการอุทยาน ระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร

 

 • เส้นทางที่สอง เดินทางจากกรุงเทพ ถึงตัวเมืองจังหวัดพิษณุโลก(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ถึงนครสวรรค์ แล้วต่อด้วยทางหลวง หมายเลข 117 สู่พิษณุโลก) แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 12 เส้นทางพิษณุโลก-นครไทย ระยะทางประมาณ 68 กิโลเมตร จะถึงสามแยกบ้านแยง แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่อำเภอนครไทย ก่อนถึงอำเภอนครไทยประมาณ 6 กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวาไปยังอุทยาน ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร

 

                สำหรับผู้ที่เดินทางโดยไม่ใช้รถส่วนตัว แนะนำให้ใช้เส้นทางสายที่สอง เพราะจะมีรถประจำทางเส้นทางพิษณุโลก-นครไทย วิ่งเป็นประจำ แล้วค่อยไปต่อรถสองแถวที่อำเภอนครไทย ขึ้นไปยังอุทยานอีกทีหนึ่ง

                อนึ่ง ช่วง 10 กิโลเมตรสุดท้าย ที่จะขึ้นไปยังอุทยาน จะเป็นทางลาดชันมากโดยตลอด จึงไม่แนะนำให้นำรถบัสและ รถที่มีน้ำหนักมากขึ้นลง เพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้

                นอกจากการเดินทางทางรถยนต์แล้ว ยังสามารถเดินทางโดยทางเครื่องบินไปลงที่พิษณุโลกได้อีกทางหนึ่ง จากพิษณุโลก โดยสารรถยนต์ไปตามเส้นทางพิษณุโลก-หล่มสัก ระยะทาง 68 กิโลเมตร ก็จะถึงสามแยกบ้านแยง แล้วเดินทางเช่นเดียวกับเส้นทางที่สอง

                เส้นทางระหว่างพิษณุโลก-เพชรบูรณ์ -ขอนแก่น (ทางหลวงหมายเลข 12) เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจเส้นทางหนึ่ง นอกจากจะมีความงดงาม ที่ตัดผ่านเทือกเขาที่สลับซับซ้อนแล้ว ยังเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง นอกจากนี้ยังมีเส้นทางที่เข้าสู่เขาค้อและไร่บีเอ็น ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่ง และหากไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 12 นี้ต่อไปอีก ก็จะเป็นที่ตั้งของ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อีกด้วย

จุดเด่นที่น่าสนใจ

                เนื่องจากอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เป็นอุทยานแห่งชาติทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมีสภาพธรรมชาติที่สวยงามแปลกตาผิดจากอุทยานแห่งชาติโดยทั่วไป ดังนั้นจุดเด่นที่น่าสนใจจึงแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ

ด้านประวัติศาสตร์

                ได้แก่สถานที่ที่อดีต ผกค.เคยใช้เป็นที่อยู่อาศัย เป็นที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสถานที่เหล่านี้จะได้รับการรักษาดูแลให้คงอยู่ในสภาพเดิม

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

เป็นสถานที่ให้คำแนะนำและให้ข้อมูลข่าวสารของอุทยาน ทางด้านประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยว (อนึ่ง ปัจจุบัน ทางอุทยานได้จัดเทศกาลกุหลาบขาว ในช่วงเดือนพฤษภาคม ของแต่ละปี ซึ่งจะมีกุหลาบขาว ที่ขึ้นตามแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานบานในช่วงนี้)

 • ร้านสวัสดิการ

เป็นแหล่งที่ขายสินค้าที่จำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยว เช่น อาหารแห้ง เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคต่างๆ รวมทั้ง สินค้าที่ระลึกด้วย

 • ร้านอาหาร

ขอแนะนำส้มตำแครอทของร้านอาหารบนที่ทำการอุทยาน ซึ่งเรื่องราวของส้มตำแครอทนั้นมีตำนานมาจากกองกำลัง ทหารไทยที่ไปร่วมรบในสงครามเวียตนาม ใช้แครอทแทนมะละกอเนื่องจากไปร่วมรบกับทหารสหรัฐที่เขามีแครอทเป็นสะเบียงอาหารจำนวนมาก หาได้ง่ายกว่ามะละกอนั่นเอง จากบ้านไปนานทนกินอาหารแบบอเมริกันไม่ได้ จึงเกิดการพลิกแผลงด้วยประการเช่นนี้

                บนอุทยาน มีร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยวหลายร้านด้วยกัน สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากได้

อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ

 • ค่าธรรมเนียมรายบุคคล
 1. ผู้ใหญ่ คนละ 20 บาท
 2. เด็ก นักเรียน นักศึกษา คนละ 10 บาท
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับยานพาหนะ
 1. รถจักรยาน คันละ 10 บาท
 2. รถจักรยานยนต์ คันละ 20 บาท
 3. รถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถยนต์บรรทุก ขนาดไม่เกิน 1 ตัน คันละ 40 บาท
 4. รถยนต์โดยสารขนาดบรรทุกไม่เกิน 50 คน คันละ 60 บาท
 5. รถยนต์โดยสารขนาดบรรทุกเกิน 50 คน คันละ 100 บาท 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *