จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

“พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์ลือก้อง เหรียญทองมวยโอลิมปิค”

หากจะอ้างถึงประวัติของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเริ่มก่อตั้งเป็นเมืองมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ อายุเพียงแค่สองร้อยกว่าปีก็คงจะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเมืองเก่า แต่ที่จริงแล้วดินแดนบนที่ราบสูงแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากไม่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติ หรือทางอารยธรรม ดังที่มีการค้นพบซากสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์อายุนับล้านปี พบชุมชนเมืองโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์หลายแห่ง ตลอดจนปราสาทขอมสมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ด้วยอารยธรรมที่สั่งสมมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สิ่งที่พบที่นี่ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรม ประเพณี โบราณสถานต่าง ๆ จึงล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้ทราบความเป็นมาของคนไทยและชาติไทย
ขอนแก่นไม่เพียงจะเป็นศูนย์กลางของภาคอีสานโดยเหตุผลทางภูมิศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและเทคโนโลยี เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนมีผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ ผ้าไหมมัดหมี่อำเภอชนบท หมู่บ้านที่เป็นศูนย์รวมภูมิปัญญาของชาวบ้าน ในการผูกทอเส้นไหมให้เป็นลายผ้าสวยงาม สร้างลายผ้าที่งามวิจิตรด้วยวิธีโบราณ โดยการนำเส้นไหมมามัดย้อมสีต่าง ๆ แล้วนำไปทอผ้า จนได้รับรางวัลต่าง ๆ นอกจากนั้นขอนแก่นกำลังได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงสู่อินโดจีน ขอนแก่นมีพื้นที่ประมาณ ๑๐,๘๘๕,๙๙๑ ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น ๒๐ อำเภอ ๕ กิ่งอำเภอ

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดอุดรธานี และเลย
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์ และมหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์และชัยภูมิ

การเดินทาง
 รถยนต์ ขอนแก่นอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ๔๔๙ กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี ตรงหลักกิโลเมตรที่ ๑๐๗ แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมาถึงจังหวัดขอนแก่น
อีกเส้นทางหนึ่ง เมื่อถึงสระบุรีแล้วตรงไปตามถนนสระบุรี-ลำนารายณ์ แยกขวาเข้าเส้นทางม่วงค่อม-ด่านขุนทด-ชัยภูมิ-ขอนแก่น หรือสระบุรี-อำเภอลำนารายณ์-อำเภอเทพสถิต-ชัยภูมิ-อำเภอมัญจาคีรี-อำเภอพระยืน-ขอนแก่น
 รถโดยสารประจำทาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๗ ชั่วโมง รถออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิต ๒ ) มีรถโดยสารธรรมดา รถปรับอากาศ และรถนอนพิเศษชนิด ๒๔ ที่นั่ง วิ่งบริการทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๕๒-๖๖, ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๔๑-๔๘ สถานีขนส่งขอนแก่น (รถธรรมดา) โทร. ๐ ๔๓๒๓ ๗๔๗๒, ๐ ๔๓๒๓ ๗๓๐๐ สถานีรถปรับอากาศ โทร. ๐ ๔๓๒๓ ๙๙๑๐
 รถไฟ มีขบวนรถไฟออกจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ผ่านจังหวัดขอนแก่น ไปจังหวัดอุดรธานี และหนองคายทุกวัน มีทั้งรถเร็ว รถด่วน และรถด่วนดีเซลรางปรับอากาศ สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๑๐, ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๒๐ สถานีรถไฟขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๒๒ ๑๑๑๒ หรือ www.railway.co.th
 เครื่องบิน บมจ. การบินไทย เปิดบริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ-ขอนแก่น ทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ บมจ. การบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร. ๑๕๖๖, ๐ ๒๒๘๐ ๐๐๖๐, ๐ ๒๖๒๘ ๒๐๐๐ และสำนักงานขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓ ๒๒ ๗๗๐๑–๕ หรือ www.thaiairways.com และ บริษัท แอร์ เอเชีย จำกัด บริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ-ขอนแก่น สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๕๑๕ ๙๙๙๙ หรือ www.airasia.com สำนักงานขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๒๔ ๗๖๔๕-๖

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *