จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

 

กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ

ข้อมูลทั่วไป :

                กำแพงเพชร เป็นเมืองเก่าแก่ อายุไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ปีมาแล้ว ตัวเมือง ตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายแม่น้ำปิง มีชื่อเดิมว่า เมืองชากังราว และเมืองนครชุม สถานที่ท่องเที่ยว ของกำแพงเพชร มีทั้งโบราณสถานเก่าแก่ ต่าง ๆ ซึ่งเป็นประจักษ์พยาน ในความเจริญรุ่งเรือง ของเมืองกำแพงเพชร ในอดีต และธรรมชาติ เช่นภูเขา น้ำตก

กำแพงเพชร มีพื้นที่ ๘,๖๐๗,๔๙๐ ตารางกิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ๓๕๘ กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น ๗ อำเภอ ๔ กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอพรานกระต่าย อำเภอคลองขลุง อำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอไทรงาม อำเภอลานกระบือ อำเภอคลองสาน กิ่งอำเภอทรายทองวัฒนา กิ่งอำเภอปางศิลาทอง กิ่งอำเภอบึงสามัคคี และกิ่งอำเภอโกสัมพีนคร

อาณาเขต

                ทิศเหนือ                 ติดต่อกับจังหวัดตากและสุโขทัย

                ทิศใต้                       ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์

                ทิศตะวันออก          ติดต่อกับจังหวัดพิจิตรและพิษณุโลก

                ทิศตะวันตก             ติดต่อกับจังหวัดตาก

การเดินทาง

v    ทางรถยนต์  จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัด อยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์ เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 ถึงจังหวัดกำแพงเพชร รวมระยะทาง 358 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง

v    ทางรถโดยสารประจำทาง  มีรถออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ ไปกำแพงเพชรทุกวัน

v    รถธรรมดา  ติดต่อสอบถาม โทร. 279-4484-7

 

v    รถปรับอากาศ บริษัทถาวรฟาร์ม ติดต่อสอบถาม โทร. 272-5286 หรือ (055) 712-652 และ บริษัททันจิตต์ทัวร์ โทร. 279-6768 หรือ (055) 711-246

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *