**งานด่วน กับงานสำคัญ**

**งานด่วน กับงานสำคัญ**
17 มิถุนายน 2552
จากการเข้ารับการอบรมการเป็นผู้นำการตรวจติดตามครั้งหนึ่ง วิทยากรได้มีการอธิบายถึงหลักการในการทำงานที่น่าสนใจ ไว้ดังนี้
ในการทำงานแต่ละชิ้น แต่ละอย่างไม่ว่างานนั้นจะมีความสำคัญมากน้อยเพียงใด ก่อนลงมือทำจะต้องพิจารณาและคำนึงถึงหลัก 4 ประการ
ประการที่หนึ่ง งานนั้นๆสามารถจะกระทำให้สำเร็จลุล่วงไปในเวลาอันรวดเร็วได้หรือไม่
ประการที่สอง งานนั้นๆถ้าทำแล้วจะสำเร็จช้า
ประการที่สาม งานนั้นเป็นงานที่ต้องใช้ความตั้งใจ มุ่งมั่น พยายาม ใส่ใจอย่างสูงหรือไม่
ประการที่สี่ งานนั้นๆเป็นงานที่เบาหรือไม่
อันหลักการ เร็ว ช้า หนัก เบา แม้ว่าเป็นคำพูดง่ายๆ ไม่สลับซับซ้อน แต่เมื่อท่านต้องตัดสินใจ หรือเมื่อมีการนำไปปฏิบัติจริงกลับกลายเป็นเรื่องที่นำไปประยุกต์ใช้ได้ยากที่เดียว

ในปัจจุบันชีวิตการทำงาน ทุกเมื่อทุกวัน เมื่อคุณหย่อนตัวสู่เก้าอี้ทำงานทุกอย่างก็ประดังเข้ามาพร้อมกันในชั่วพริบตา จนคุณตั้งตัวไม่ติดเพราะว่างานด่วนทั้งหมดจนบางครั้งคุณรู้สึกมืนงงเพราะตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเริ่มทำอะไรก่อนดี ที่เป็นเช่นนี้เพราะเราไม่สามารถจัดลำดับได้ว่างานชิ้นใดควรทำก่อน งานชิ้นใดควรทำที่หลัง หากสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณพบอยู่เสมอ ลองจัดหมวดหมู่งานดังต่อไปนี้
• เป็นทั้งงานด่วนและงานสำคัญ เช่นงานที่ใกล้ถึงวันส่ง เช่นแบบฟอร์มการกรอกภาษีที่ต้องส่งให้ทันกำหนด คุณควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกและพักงานที่ไม่เกี่ยวข้องเอาไว้ก่อน สิ่งนี้ควรเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรก
• เป็นงานไม่ด่วนแต่สำคัญ งานที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างกระชั้นชิด คุณก็อาจจะค้างคางานประเภทนี้ไว้ก่อน แต่งานไม่ด่วนแต่สำคัญนี้จะช่วยพิสูจน์ความสามารถของเราว่ามีนิสัยในการทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างไร เปรียบเสมือนคอร์สช่วยเพิ่มความสามารถให้คุณ สิ่งนี้ควรทำเป็นอันดับสอง
• เป็นงานด่วนแต่ไม่สำคัญ ตัวอย่างเช่น บางครั้งคุณได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องเข้าประชุมก็ได้ งานแบบนี้อาจไม่สำคัญสำหรับคุณ แต่คุณต้องทำให้เสร็จในทันที เพื่อว่าผู้ที่จัดการประชุมได้สำรองที่นั้งได้อย่างถูกต้อง แต่คุณควรนึกถึงคนอื่นและเวลาบางส่วนจะไม่ถูกรบกวนเพราะเสียงโทรศัพท์ที่โทรมาตามในภายหลัง เพื่อขอการยืนยันจากเรา สิ่งนี้ควรทำเป็นอันดับสาม
หากคุณให้ความสำคัญของงานผิด คุณก็จะรู้สึกยุ่งวุ่นวายตลอดเวลา พาลให้อารมณ์บูดอีกด้วย งานด่วนงานสำคัญแยกดูให้ดีจะช่วยประหยัดเวลาของคุณได้มากที่เดียว

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *