ค้นหา “จุดเปลี่ยน” ก่อนจะพบ “จุดจบ”

ค้นหา “จุดเปลี่ยน” ก่อนจะพบ “จุดจบ”

ธีรพล แซ่ตั้ง
การบริหารสินค้าหรือบริการไม่ให้พบจุดจบเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย ถ้าสินค้า-บริการ ไม่ได้อยู่อันดับต้นๆ ในใจของลูกค้า และถ้าสินค้า-บริการไม่มีความโดดเด่น แตกต่าง และราคาน่าสนใจ เราจึงพบสินค้า-บริการที่ยังคงอยู่ในวังวน “ทรง หรือไม่ก็ ทรุด” มากมายในทุกธุรกิจ
มีหลายเหตุผลที่ยังหาทางออกกันไม่ได้ แต่เหตุผลที่คนมักมองข้ามหรือไม่รู้ ที่จะส่งผลพลิกผันเปลี่ยนจากสถานการณ์จากร้ายให้กลายเป็นดี จากทรงๆ ให้กลายเป็นรุ่ง จากธรรมดาๆ ให้กลายมาเป็นโดดเด่น นั่นก็คือ ต้องหา “จุดเปลี่ยน” ให้พบก่อนที่จะถึง “จุดจบ”
จุดเปลี่ยนในเรื่อง “สินค้า-บริการ” มีอะไรบ้าง ที่ต้อง หาให้พบ ? ลองดูตัวอย่างจุดเปลี่ยนเกี่ยวกับสินค้า-บริการสักหลายๆ ตัวอย่าง…เพื่อใช้เป็น “จุดเริ่มต้น…ในการค้นหาจุดเปลี่ยน”
1. สินค้า-บริการที่ “เคยขายดี” ในอดีต แต่ปัจจุบันเริ่มขายไม่ค่อยได้…เป็นเพราะตอบโจทย์ในอดีตได้ แต่ไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้ายุคปัจจุบันที่ลูกค้ามีความซับซ้อนในความต้องการมากขึ้น ไม่ใช่ความต้องการแบบชั้นเดียว เชิงเดียวเหมือนในอดีต ใช่หรือไม่ ?
2. สินค้า-บริการที่ “น่าจะขายดี” แต่ช่องทางการจัดจำหน่ายมีปัญหา โดยที่ท่านไม่รู้ว่ากำลังมีปัญหาอยู่ เช่น คู่แข่งให้ข้อเสนอที่ดีกว่า ทำให้ช่องทางการจัดจำหน่ายของท่านเน้นขายสินค้าของคู่แข่งมากกว่าท่าน….หรืออีกตัวอย่าง เช่น พฤติกรรมลูกค้าปรับเปลี่ยนตามภาวะเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลง…ทำให้ลูกค้าที่เคยซื้อกับช่องทางการจัดจำหน่ายแบบนี้ เริ่มถอย เริ่มเบื่อ จนเลิกซื้อสินค้าของท่าน
3. “มูลค่า” ของสินค้า-บริการที่เคยดี ที่เคยน่าสนใจ ปัจจุบันถูกแทนที่ด้วย “มูลค่าที่น่าสนใจกว่า” และ “มูลค่าที่คุ้มค่ากว่า” ในราคาที่ถูกลง ของคู่แข่งรายใหม่ หรือสินค้า-บริการที่ทดแทนได้ โดยไม่จำเป็นต้องมาซื้อกับท่าน ตรงนี้ คือจุดเปลี่ยนที่กลายเป็นจุดตายทันที ถ้าท่านมองไม่เห็น
4. ราคาของสินค้า บริการท่าน เป็นราคาที่เคยขายดี หรือ พอขายได้ ในยุคที่กำลังซื้อของลูกค้ามีเหลือเฟือ แต่เมื่อเจอยุคที่ลูกค้าต้องประหยัด ต้องคิดก่อนซื้อ ราคาของท่าน ก็จะกลายเป็น “กำแพง” สกัดลูกค้าใหม่และทิ้งลูกค้าเก่า ถ้าไม่ปรับราคาให้เหมาะสม ก็ต้องเพิ่มความคุ้มค่าที่ชัดเจน เพราะราคา เป็นทั้งจุดขายและจุดตายเช่นเดียวกัน!
5. ต้นทุน…ที่ซ้ำซ้อน และสะสมจนกลายเป็นตัวถ่วงที่ทำให้สินค้า-บริการของท่าน ต้องแบกภาระเกินความจำเป็น ยากในการปรับตัวพลิกแพลง ยิ่งรุกตลาด ต้นทุนยิ่งเพิ่มทั้งการผลิต การทำ Campaign ยิ่งขายได้น้อย ยิ่งขาดทุนมาก…นี่ก็เป็นจุดเปลี่ยนที่กลายเป็นจุดตายของหลายๆ สินค้าที่ยังยึดโครงสร้างการผลิตแบบเดิมๆ
จากตัวอย่างทั้ง 5 รูปแบบ บางธุรกิจเพียงแค่คิดและมองให้เข้าใจ ก็อาจพบจุดเปลี่ยนได้แค่ 1 ใน 5 ข้อ เช่น ค้นพบว่า สินค้า-บริการของตนเองจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน เพื่อ ตอบโจทย์ลูกค้าที่มีความต้องการที่ซับซ้อนมากขึ้นก็จะพบทางรอดได้ง่ายๆ
ในขณะเดียวกัน ถ้าธุรกิจของท่าน สามารถค้นพบ “จุดเปลี่ยน” ได้มากกว่า 1 อย่าง ก็จะกลายเป็น จุดพลิกผันที่ไม่ใช่แค่รอด แต่จะกลายเป็นรุ่งได้ในทันทีที่ค้นพบ!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *