คุมตัวเอง ก่อนคุมเวลา

คุมตัวเอง ก่อนคุมเวลา

วันที่ : 4 มีนาคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้

แม้ว่า “ตารางเวลา” จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยขับเคลื่อนเวลาอันจำกัดได้อย่างคุ้มค่า ทว่า..ตารางเวลาจะไม่ช่วยอะไร หากเราไม่มุ่งมั่นจริงจังในการ “ทำตาม” หรือ “ควบคุม” ให้ทำตามเวลาที่วางไว้ให้บรรลุผล

แท้จริงแล้ว เป็นความจริงที่ว่า คนส่วนใหญ่มักล้มเหลวในการทำตามตารางเวลา ด้วยเหตุผลนานัปประการ อาทิ มีงานด่วน งานเร่ง งานสำคัญเข้ามาแทรกทำให้เราไม่ได้ทำตามตารางเวลา ทำงานไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด ทำให้ไม่อาจทำงานอื่นตามตารางเวลาถัดไปได้ หรือเกิดความเหนื่อยล้าเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำจึงตัดสินใจพักผ่อน ซึ่งคนหลายคน เมื่อไม่สามารถทำตามเวลาที่กำหนดได้บ่อยครั้งเข้า ก็ตัดสินใจโยนตารางเวลาที่สู้อุตสาห์วางแผนอย่างดีทิ้งไป กลับไปใช้ชีวิตตามความเคยชิน ให้สถานการณ์เป็นตัวขับเคลื่อนไป

จำไว้ว่า การทิ้งตารางเวลา เท่ากับ ทิ้งความสำเร็จและฉวยคว้าความล้มเหลวเข้ามากอดไว้

ดังนั้น หากเรายังคงยึดมั่นที่จะเดินในเส้นทางความสำเร็จ เราจำเป็นต้องเอาชนะเวลา เอาชนะอุปสรรคกีดขวางการใช้เวลา และควบคุมให้เราทำสิ่งต่าง ๆ บรรลุตามตารางเวลาที่วางไว้

ข้อแนะนำที่สำคัญ ประการหนึ่ง นั่นคือ การเอาชนะตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีวินัย และ การรู้จักบังคับตนเอง ทั้งสองเรื่องนี้จำเป็นที่ต้องฝึกฝนจนเป็นนิสัย อันได้แก่

คิดที่จะเอาชนะอุปสรรคเสมอ เราต้องเริ่มต้นชนะที่ “ความคิด” ก่อน โดยตั้งใจมุ่งมั่นว่าจะไม่ยอมให้อุปสรรคใดมากีดขวางแผนงานความสำเร็จที่ตั้งไว้ แสดงออกโดยการบังคับตนเองให้ทำตามตารางเวลาที่วางไว้ แม้ในช่วงที่เราไม่อยากทำ แม้ในช่วงที่เกิดปัญหา แต่จะไม่ยอมแพ้ตัวเอง ตรงกันข้ามกลับยิ่งทำให้คิดหาวิธีที่ฉลาดขึ้นในการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

ฝึกทำอย่างต่อเนื่องจนเป็น “นิสัย” กิจกรรมบางอย่างเราทำได้โดยไม่รู้สึกลำบากใจอะไร เพราะเป็นสิ่งที่ชอบอยู่แล้ว แต่สำหรับกิจกรรมที่ไม่ชอบ จะทำอย่างไรที่จะควบคุมตัวเองให้ทำกิจกรรมนั้นได้ ผมขอแนะนำว่าในภาคปฏิบัตินั้น สิ่งใดที่เราปรารถนาจะทำจนเป็นนิสัยของเรา เราต้องควบคุมตัวเองให้ทำสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องประมาณ 45 วัน แล้วสิ่งนั้นจะฝังลงไปในชีวิตของเราได้ เช่น ในเรื่องเวลาตื่นนอน การออกกำลังกาย เป็นต้น

จำไว้ว่า…การที่เราไม่รู้จักควบคุมตนเองในเรื่องเล็กน้อยจะนำไปสู่การเพาะนิสัยขาดวินัยซึ่งเป็นผลเสียต่อชีวิตในระยะยาว

ตารางเวลาที่เราวางแผนไว้อาจกลายเป็นเพียงเศษกระดาษที่ไร้ค่าแผ่นหนึ่ง หากเราขาดความมุ่งมั่นตั้งใจจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีวินัยและการรู้จักบังคับตนเอง ให้ทำตามตารางเวลาอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย รวมทั้งการควบคุมการใช้เวลาในแต่ละวันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะทำได้นั้นต้องอาศัยการใช้เวลาอย่างชาญฉลาดด้วย ในเรื่องนี้จะพูดคุยกันต่อไป

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *